Таблиця 1
Перевір себе!
Що спільного між цими предметами?
Тема уроку: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену
План уроку:
Таблиця 2
Склад і будова поліетилену
Полімеризація – це процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної. Рівняння
Самостійна робота (Оберіть один із запропонованих варіантів виконання завдання) І варіант завдання Полімерний матеріал тефлон,
Властивості поліетилену
«Властивості поліетилену»
Застосування поліетилену
Вікі-стаття Результат діяльності учнів ІІІ групи в навчальному проекті «Застосування поліетилену»
Пластмаси: за і проти
Перевір свої знання
Цифровий диктант Виберіть властивості характерні для поліетилену
Код – відповідь до цифрового диктанту
Хімічний диктант
Відповіді до хімічного диктанту
Тестове завдання «Встановіть відповідність»
Відповідь до тестового завдання “Встановіть відповідність”
Домашнє завдання
Дякую за увагу!
4.07M
Category: chemistrychemistry

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену. 9 клас

1.

1

2. Таблиця 1


з/п
Відповіді
учнів
Зміст запитання
Яку хімію називають органічною?
Які класи органічних сполук ви знаєте?
Яка загальна формула алканів?
Яка загальна формула алкенів?
Яка загальна формула алкінів?
Які зв’язки утворюються між атомами
Карбону в молекулах алкенів?
7. Назвіть формулу етилену.
8. Які типи реакцій характерні для
алкенів?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Умовні позначення:
«!» - вірна відповідь на запитання;
«-» - неправильна відповідь на запитання;
«?» - сумніваюсь.
2
Позначки
учня, який
виконує
роль
«учителя»

3. Перевір себе!


з/п
Зміст запитання
Відповіді учнів
3. Яка загальна формула алканів?
Сполуки
Карбону
Алкани, алкени,
алкіни.
СnH2n+2
4. Яка загальна формула алкенів?
СnH2n
5. Яка загальна формула алкінів?
6. Які зв’язки утворюються між атомами
Карбону в молекулах алкенів?
СnH2n-2
7. Назвіть формулу етилену.
С2H4
1. Яку хімію називають органічною?
2. Які класи органічних сполук ви знаєте?
(подвійний зв.)
8. Які типи реакцій характерні для алкенів? Приєднання і
3
часткове

4. Що спільного між цими предметами?

4

5. Тема уроку: Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену

5

6. План уроку:

1. Склад і будова
поліетилену;
2. Властивості поліетилену;
3. Застосування
поліетилену
6

7. Таблиця 2


з/п
1.
2.
3.
Власна обізнаність Міра власної
План уроку (до вивчення теми обізнаності (після
уроку)
вивчення теми)
Склад і будова
поліетилену;
Властивості
поліетилену;
Застосування
поліетилену
Умовні позначки:
«!» - думаю, що знаю
« ?» - не знаю
«*» - хочу дізнатися більше
7

8. Склад і будова поліетилену

8

9. Полімеризація – це процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної. Рівняння

«Склад і будова поліетилену»
Полімеризація – це процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з
утворенням високомолекулярної.
Рівняння полімеризації:
n CH2= CH2 →(-CH2 - CH2-)n
етилен
поліетилен
n CH2= CH2 →(-CH2 - CH2-)n
мономер
ступінь полімеризації
структурна ланка
полімер
Мономер – вихідна низькомолекулярна речовина
Полімер – це високомолекулярна речовина, що утворюється в результаті реакції
полімеризації
Структурна ланка (елементарна, мономерна ланка) – фрагмент (група атомів), що
багаторазово повторюється в молекулі полімеру
Ступінь полімеризації (n) – число, яке показує, скільки молекул мономеру вступило в
реакцію.
Ступінь полімеризації (n) в молекулі поліетилену може коливатися в певних межах:
n = 20 – рідина, має властивості мастил;
n= 1500-2000 – тверда, пластична, гнучка;
n = 5000-6000 – тверда, міцна
Тому заведено говорити про середню відносно молекулярну масу поліетилену.
9

10. Самостійна робота (Оберіть один із запропонованих варіантів виконання завдання) І варіант завдання Полімерний матеріал тефлон,

що використовується для
виготовлення посуду з антипригарними властивостями, виробляють
із мономеру тетрафторетену. Складіть рівняння полімеризації
тетрафторетену. Вкажіть мономер, полімер, ступінь полімеризації,
полімерну ланку.
ІІ варіант завдання
Напишіть рівняння полімеризації пропену. Вкажіть мономер,
полімер, ступінь полімеризації, полімерну ланку.
ІІІ варіант завдання
Скориставшись словами для довідки, підпишіть основні
компоненти реакції полімеризації хлорвінілу:
n CH2= CHCl → (-CH2 – CHCl-)n
Слова для довідки: мономер, полімер, ступінь полімеризації,
полімерна ланка.
10

11. Властивості поліетилену

11

12. «Властивості поліетилену»

Ознака
Агрегатний стан
Колір
На дотик
Міцність
Розчинність у воді
Температура плавлення
Пластичність
Електропровідність
Характер горіння
Дія кислот, основ,
окисників
Фізичні властивості поліетилену
Тверда речовина
Білого кольору, легко забарвлюється
Масний на дотик (нагадує твердий
парафін)
Міцний (важко розірвати)
Нерозчинний у воді
Легкоплавкий
Термопластичний
Діелектрик
Горить блакитним полум’ям
Стійкий до дії кислот, лугів, окисників
(виняток НNО3 конц. роз’їдає поліетилен)
12

13. Застосування поліетилену

Презентація результатів участі учнів ІІі групи
у навчальному проекті.
13

14. Вікі-стаття Результат діяльності учнів ІІІ групи в навчальному проекті «Застосування поліетилену»

Застосування поліетилену
Для ізоляції проводів
Для виробництва плівок для
теплиць, пакувальний матеріал
Виготовлення труб , деталей
технічної апаратури
Виготовлення предметів
побутового призначення (фляги,
кухлі, пакети)
Виготовлення броні, корпусів для
лодок
Властивості поліетилену
Не проводить електричний струм
Не пропускає гази і воду, але
пропускають світло і
ультрафіолетове проміння
Хімічна стійкість
Легкість, не токсичність
Міцність
14

15. Пластмаси: за і проти

-
-
Перевага пластмас
легкі;
хімічно стійкі;
низька
теплопровідність;
можливість
забарвлювання;
високі оптичні якості.
-
15
Недоліки пластмас
низька
термостійкість;
горючість;
крихкість;
пластмаси дуже
важко розкладаються
під дією світла і
бактерій.

16. Перевір свої знання

16

17. Цифровий диктант Виберіть властивості характерні для поліетилену

1) різкий запах;
2) діелектрик;
3) токсичний;
4) масний на дотик;
5) у тонких плівках прозорий;
6) хімічно стійкий;
7) розчиняється у воді.
17

18. Код – відповідь до цифрового диктанту

18

19. Хімічний диктант

1. Процес послідовного сполучення молекул
низькомолекулярної речовини з утворенням
високомолекулярної називається ….
2. Вихідна низькомолекулярна речовина - …
3. Високомолекулярна речовина, що утворюється в
результаті реакції полімеризації - ….
4. Фрагмент (група атомів), що багаторазово
повторюється в молекулі полімеру - …
5. Число, яке показує, скільки молекул мономеру
вступило в реакцію - …
19

20. Відповіді до хімічного диктанту

1. Полімеризація
2. Мономер
3. Полімер
4. Структурна ланка
(елементарна, мономерна ланка)
5. Ступінь полімеризації
Відповіді до
хімічного диктанту
20

21. Тестове завдання «Встановіть відповідність»

Галузі використання
поліетилену
1. Кожухи дротів;
2. Одноразовий посуд;
3. Каністри для хімічних
реактивів;
4. Плівки для теплиць і
пакувального матеріалу.
5. Виготовлення броні
1
2
3
4
Властивості поліетилену
А. Не проводить електричний струм
Б. Не пропускає гази і воду, але
пропускають світло і
ультрафіолетове проміння
В. Хімічна стійкість
Г. Легкість, не токсичність
Д. Міцність
5
21

22. Відповідь до тестового завдання “Встановіть відповідність”

1
2
3
4
5
А Г В Б Д
22

23. Домашнє завдання

1. § 25 (Г.А. Лашевська) ), ст. 171-175.
2. Впр. 1-8, с. 177 (6, 8 – усно, 1-5, 7 – письмово).
3. Підготувати проекти:
- застосування насичених вуглеводнів;
- застосування етилену;
- застосування ацетилену.
23

24. Дякую за увагу!

24
English     Русский Rules