«Організація уроків з фізичної культури учнів 7 класу, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи»
АКТУАЛЬНІСТЬ
Мета дослідження
Завдання дослідження
Методи дослідження
Організація дослідження
Форми фізичного виховання, що відвідують учнів 7-х класів з відхиленнями в стані здоров’я
Фізкультурно-спортивні інтереси учнів 7-х класів спеціальної медичної групи
Характеристика показників фізичного здоров’я хлопців та дівчат 12-13 років з відхиленнями у стані здоров’я
Показники емоційного стану хлопців та дівчат 7-х класів років, які мають відхилення в стані здоров’я, бали
Особливості організації уроків з фізичної культури для учнів, які мають протипоказання відповідно до діагнозу захворювання
706.27K
Categories: pedagogypedagogy sportsport

Організація уроків з фізичної культури учнів 7 класу, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи

1. «Організація уроків з фізичної культури учнів 7 класу, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи»

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
Факультет фізичного виховання, спорту та здоров’я
*
«Організація уроків з фізичної культури
учнів 7 класу, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи»
Виконав: студент 2 курсу 21 мФВ
групи
денної форми навчання
факультету фізичного виховання
спорту та здоров’я
Малько Сергій Володимирович
Науковий керівник –
кандидат педагогічних наук,
ст. викладач
Малечко Тетяна Анатоліївна
Київ - 2019

2. АКТУАЛЬНІСТЬ

*
*40%
школярів страждають хронічними соматичними
захворюваннями
*Кількість
школярів СМГ в різних регіонах держави
сягає 30-40%
*За
даними досліджень лише 2,3% дітей підліткового
віку можна зарахувати до основної медичної групи.
2

3. Мета дослідження

*Мета дослідження
Мета роботи:
розробити зміст уроків
з фізичної культури
учнів 7 класу, які за
станом здоров’я
віднесені до
спеціальної медичної
групи з урахуванням їх
діагнозу.
3

4. Завдання дослідження

Проаналізувати сучасні підходи до фізичного виховання
учнів 7 класу з відхиленнями у стані здоров’я у сучасній
педагогічній теорії.
Вивчити практичний досвід організації уроків фізичної
культури, особливості захворюваності; дослідити
психофізичний та мотиваційний стан учнів 7 класу, які
віднесені до спеціальної медичної групи.
Визначити особливості організації учнів 7 класу,
які за станом здоров’я віднесені до спеціальної
медичної групи.
4

5.

*Об’єкт
дослідження – освітній процес на
уроках фізичної культури учнів 7 класу, які
віднесені до спеціальної медичної групи.
*Предмет
дослідження – уроки фізичної
культури учнів-підлітків з відхиленнями у
стані здоров’я.
5

6. Методи дослідження

Теоретичні
Анкетування
Морфофункціональні вимірювання
та психологічні методики
Педагогічний експеримент
Методи статистичної
обробки даних
6

7. Організація дослідження

*
На першому етапі зроблено огляд літератури, присвяченої даній
проблемі. На основі опрацьованих літературних даних виявлено
проблемну ситуацію та обрано шляхи її дослідження.
На другому етапі (грудень 2018 - травень 2019) педагогічний
експеримент, під час якого були проведені психодіагностичні та
фізіометричні дослідження, визначено мотивацію учнівпідлітків до уроків з фізичної культури. Обґрунтовано
необхідність
врахування
діагнозу
захворювання
та
індивідуально-типологічних показників при організації уроку з
фізичної культури.
На третьому етапі (вересень 2019 – листопад 2019), здійснено
аналіз отриманих результатів, сформульовано висновки роботи.
У дослідженні взяло учать 56 учнів 7-А та 7-Б класів закладу
загальної середньої освіти №169 (м. Київ).
7

8.

Мотивація до уроків фізичної культури учнів 5-9
класів з відхиленнями в стані здоров’я.
50
40
45,3
41,2
43,2
38,5
29,4
27,2
30
25,627,2
20
23,222,1
10
0
5 клас
6 клас
7 клас
8
8 клас
9 клас
хлопці
дівчата

9. Форми фізичного виховання, що відвідують учнів 7-х класів з відхиленнями в стані здоров’я

*
3,6
42,2
85,8
7,5
3,1
Урок фК
Шкільні гуртки та секції
Самостійні заняття
Пасивне відвідування уроків ФК
Фізкультурно-оздоровчі заходи
9

10. Фізкультурно-спортивні інтереси учнів 7-х класів спеціальної медичної групи

*
50
45,2
45
38,2
40
35
30
25,6
25
20
21,4
хлопці дівчата
19,4
15,7
15
20,3
10
5,8
5
4,9
6,2
0
Спортивні та
рухливі ігри
Хореографія
Аеробіка
Легка атлетика
10
Гімнастика

11. Характеристика показників фізичного здоров’я хлопців та дівчат 12-13 років з відхиленнями у стані здоров’я

*
Стать
хлопці
(n=25)
дівчата
(n=31)
Масо-зростовий
індекс, кг/м2
Життєвий
індекс, мл/кг
Силовий
індекс, %
проба МартінеКушелевського,
ум.од.
17,4±1,2
55,2±8,4
62,5±7,2
98,1±7,3
18,2±1,5
43,8±4,6
46,2±6,1
95,3±1,8
11

12. Показники емоційного стану хлопців та дівчат 7-х класів років, які мають відхилення в стані здоров’я, бали

*
Стать
Самопочуття
Активність
Настрій
хлопці (n=25)
4,5 бали
2,8 балів
4,6 балів
дівчата (n=31)
3,2 бали
3,1 бал
5,1 бал
12

13. Особливості організації уроків з фізичної культури для учнів, які мають протипоказання відповідно до діагнозу захворювання

*
Рухові протипоказання
Вправи з натужуванням
Вправи на витривалість
Швидкісні вправи,
Швидкісно-силові вправи
Вправи з різкою зміною
положення тіла в просторі
Приклади
Стандартне рухове завдання
Оптимізоване рухове завдання
Піднімання тулуба в сід з
Піднімання прямих або зігнутих
положення лежачи
ніг з положення лежачи.
Підтягування у висі
Підтягування у висі лежачи
Виси і упори, що передбачають
Імітація цих вправ в положенні
статичне напруження
лежачи з гімнастичною палкою
Рівномірний біг на довгі дистанції
Дозована ходьба, плавання.
Біг на короткі дистанції
Ходьба на місті в максимально
можливому темпі, кидки м’яча в
стіну
Метання м’яча з розбігу на
Метання м’яча з місця на
дальність
дальність
Стійка на голові та руках, перекиди Рівновага на лівій (правій)стійка
вперед, назад, гімнастичний «міст», на лопатках», Підвідні вправи,
підйом переворотом в упор
виконання з допомогою вчителя.
Різновиди стрибків
Вправи з навантаженням на
хребет, струси тіла
13
Спеціальні вправи для зміцнення
м’язів гомілки, стопи, зміцнення
м’язового корсету. Підвідні
вправи. Ходьба на носках, на
п’ятках, вправи з предметами,
ходьба по похилій поверхні,
помірна ходьба на лижах,
нордична ходьба плавання.

14.

14
English     Русский Rules