Значення та особливості технологій хімічного виробництва
Значення хімічного виробництва
Значення хімічного виробництва
Склад хімічного виробництва
Сировинна база
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів
60.95K
Category: industryindustry

Значення та особливості технологій хімічного виробництва

1. Значення та особливості технологій хімічного виробництва

9 КЛАС

2. Значення хімічного виробництва

Застосування продукції хімічної промисловості у:
- сільському господарстві;
- енергетиці;
- легкій промисловості;
- харчовій промисловості;
- будівництві;
- медицині;
- машинобудуванні;
- сфері послуг та побуті.

3. Значення хімічного виробництва

Отримання штучних матеріалів, які за своїми
властивостями перевершують натуральні продукти:
- заощадження
природних ресурсів;
- забруднення навколишнього середовища.

4. Склад хімічного виробництва

Хімічна промисловість
1. Гірничо-хімічна промисловість
2. Виробництво
3. Виробництво
хімічних речовин фармацевтичних
продуктів та
і хімічної
препаратів
продукції
4. Виробництво
гумових і
пластмасових
виробів

5. Сировинна база

Природно-сировинна база
Мінеральна сировина
Нерудні
Паливна
корисні копалини та рудна сировина
Кухонна сіль,
калійні солі,
фосфорити,
апатити,
самородна сірка
Навколишнє
середовище
Природний газ,
Атмосферне
нафта, вугілля,
повітря, вода,
торф, титанові
деревина тощо
руди, горючі сланці
Використання
відходів
Коксовий газ, відходи
чорної та кольорової
металургії,
деревообробної
промисловості тощо

6. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

СОДОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Чинники розміщення: сировинний, Чинники розміщення: відходи
паливно-енергетичний, водний
содового виробництва, паливноенергетичний, водний.
Продукція: харчова, кальцинована,
каустична сода.
Продукція: хлор
Використання: харчова, хімічна
промисловість,
медицина,
легка
промисловість, виробництво мила,
паперу, скла
Використання:
виробництво
отрутохімікатів,
вибілювачів,
целюлози, паперу, знезаражувальних
засобів

7. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

СІРЧАНОКИСЛОТНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Чинники розміщення: споживач
Продукція: сірчана кислота
Використання: текстильна, харчова,
нафтопереробна, целюлозно-паперова
промисловість,
виробництво
акумуляторів,
виробництво
фосфатних добрив
САЖОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Чинники розміщення: сировина,
транспорт
Продукція:
порошкоподібний
вуглець (90% Карбону)
Використання:
друкарської фарби,
виготовлення шин
виробництво
інших фабр,

8. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

ВИРОБНИЦТВО КАЛІЙНИХ
ВИРОБНИЦТВО ФОСФАТНИХ
ДОБРИВ
ДОБРИВ
Чинники розміщення: сировина, Чинники розміщення: сірчана
споживач
кислота, споживач
Продукція: калійні добрива, поташ
Використання:
господарство
сільське
Продукція: суперфосфат,
фосфоритове борошно
Використання:
господарство
сільське

9. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

ВИРОБНИЦТВО АЗОТНИХ
ДОБРИВ
Чинники розміщення: сировина
(центри чорної металургії, родовища
нафти та газу), вода, паливноенергетичний, транспортний
ХІМІЯ ПОЛІМЕРІВ
Чинники розміщення: сировина
(нафта, природний газ), вода,
електроенергетичний, споживач
Продукція: пластмаси, синтетичні
смоли, поліетилен, латекс,
Продукція: селітра, карбамід
синтетичний каучук, хімічні волокна
Використання:
сільське Використання: побут, текстильні
господарство
комбінати,
шинні
заводи,
авіабудування, медицина

10. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

ЛАКОФАРБОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Чинники розміщення: споживач
ПАРФУМЕРНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Чинники розміщення: наукова
база, споживач
Продукція: лаки, фарби, емалі, оліфи,
розчинники
Продукція: парфуми, шампуні, гелі,
мило, дезодоранти
Використання:
побут,
меблева
промисловість, автомобілебудування Використання: повсякденне життя

11. Виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів

Чинники розміщення: наукова
споживач
Продукція: лікарські засоби
база,

12. Виробництво гумових і пластмасових виробів

Чинники
розміщення:
паливно-енергетичний,
водний, споживач
Продукція: гумові шини, покришки, камери, гумове
взуття, ремені, шланги, ескалаторні стрічки,
килимки, пластмасові плити, листи, труби, профілі,
будівельні вироби, посуд, дитячі іграшки
Використання:
побут,
будівництво,
автомобілебудування
English     Русский Rules