155.16K
Categories: medicinemedicine ecologyecology

Популяцияның құрылымы. Популяция санының

1.

Тақырыбы:Популяцияның құрылымы. Популяция санының
реттелуі, олардың статикалық және динамикалық
сипаттамалары. Популяция өсуінің логистикалық қиық
сызығы және тұрақтылығы (гомеостаз).
Орындаған:Орманов Д.
Қабылдаған:Шимшиков Б.
Бт 18-08

2.

Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
І)
ІІ)
3. Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер

3.

• Тірі огранизм мен қоршаған ортаның
қатынасын, олардың эволюциясы мен
биосферадағы орнын, сонымен табиғат
күштерін дұрыс игеру үшін популяция
туралы түсінік қажет.
• Популяция дегеніміз — белгілі бір
географиялық аумақта тір-шілік етуге
бейімделген, генетикалык шығу тегі бір, бір
түрге жататын даралар жиынтығы.

4.

• Популяция бір түрдің особьтардың бір территорияда кездейсоқ
жиналмаған.Ол өзінің құрылымы, және иерархиялық байлыныстары
бары күрделі ұйымдасқан жүйе. Популяцияның негізгі сипатына
мыналар жатады: популяциядағы өлім мен туылуға байлансты
особьтар саны мен оның динамикасы, популяция тығыздығы,
жыныстар қатынасы және жастық құрамы. Популяцияның жастық,
кеңістіктік, жыныстық, генетикалық, экологиялық құрылымындарын
бөледі.
• Жыныстық структурасы генетикалық, физиологиялық және
гормоналдық факторлар әсерінен қалыптасады, сонымен қатар
особьтердің жынысының қалптасуы орта жағдайларына байланысты.
• Жастық құрылымы – популяция сипаттарының ең маңыздыларының
бірі, өткені ол туылу мен өлімге әсер етеді және жетілгендік деңгейін
және популяция тұрақтылығын көрсетеді. Әдетте популяцияда үш
жастық топтарды бөліге болады:
• 1. Ювенильді
• 2. Репродуктивті
• 3. Синильді

5.

• Популяцияның генетикалық құрылымы генотиптердің
тұрақсыздығы және алуантүрлілігімен анықталады.Қоршаған
ораның кез келген жағдайларына жақсы бейімделу үшін
популяция генетикалық жағынан әртекті болу керек
Популяция құрылымы
Экологиялық
Жыныстық
структурасы
Кеңістіктік
Генетикалық
Жастық

6.

• Кез келген организм популяциясында белгілі
жағдайларды өзінің орташасы сан мөлшері
болып, осының айналасында ауытқулар
болады. Популяция саны рейтейтін екі түрлі
факторлар бар: модификация регуляция.
• Модификация – бұл санның кездейсоқ өзгеруі.
Ол популяция тығыздығына қатыссыз түрлі
факторлардың әсерінен туындайды.
• Регуляция – популяцияның санының
ауытқуынан кейін қайта қалпына келуі.
Регуляция популяция тығыздығына
байланысты факторлар әсерінен болады.

7.

• Модифицациялайтын факторлар популяция санын өзгертіп, бірақ
популяция бұл әсерлерді байқамайды. Оған абиотикалық әсерлері,
тамақтың сапасы мен саны және т.б. жатады. Қолайлы ауа райы
түрдің кенеттен санының жарылысына алып келіп және олар алған
територияның толып кетуіне алып келеді, мысалы шегіртелердің
тобырын.
• Регуляциялайтын факторлар популяция санын өзгертіп қана қоймай,
ауытқуын реттейді, олардың әсер популяция тығыздығы артқан сайын
көбейе береді. Регуляциялайтын күштер ретінде түраралық және
түрішілік организмдер қатынасы. Олардың ішіндегі ең эффективтісі –
трофикалық қарым қатынастар – жыртқыштық, паразитизм,
жинағыштық, жайылу және т.б.
• Жыртқыш өлтіре алатын особьтар саны пропорциональды түрде
дарақтардың санының өсуімен көбейеді. Бірақ оның шегі бар.
Жыртқыш тойған соң өзінің қорегіне әлсіз реакция көрсетеді.

8.

Қорек
Түрішілік
қатынастар
Абиотикалық
факторлар
Туылу,
өлу,
миграц
ия
Түраралық бәселекестік
Популя
ция
тығызд
ығы
English     Русский Rules