ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Тривимірне проектування публічного управління
7.77M
Category: policypolicy

Публічне адміністрування: міфи та реальність

1. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

2.

Міф 1.
Публічне адміністрування =
державне управління

3.

Ву
ПУБЛИЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Публічне адміністрування - вплив суб'єкта управління на
суспільство (суспільні процеси, відносини) відповідно до
покладених на нього суспільно-значущими функціями і
повноваженнями.
У вузькому сенсі публічне адміністрування пов'язане з
виконавчою гілкою влади і розглядається як:
- професійна діяльність державних службовців, яка включає
всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;
- вивчення, розробка і впровадження напрямків державної
політики.
У широкому сенсі під публічним
адмініструванням розуміють систему
управління, представлену адміністративними
інститутами в рамках прийнятої структури
влади.

4.

Міф 1. Публічне адміністрування = державне управління
Ву
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Державне управління (англ. Public administration) діяльність органів державної влади та їх посадових осіб по
практичному втіленню виробленого на основі відповідних
процедур політичного курсу (public policy).
Діяльність
державних
службовців
традиційно
ототожнюється, з одного боку, з політичною діяльністю, а
з іншого боку, - з законотворчою діяльністю.

5.

Міф 1. Публічне адміністрування = державне управління
Ву
Публічне адміністрування забезпечує реалізацію
публічної політики, яка є результатом переходу від
політики відповідальності лідерів до особистої
участі самих громадян і структур громадянського
суспільства, де відповідальність бере на себе
політично активна частина суспільства, і в силу
цього відбувається виділення публічної політики в
окрему сферу.
(Біла книга европейського управління)
Реалізація публічної політики - процес
багатомірний, і відбувається в декількох
напрямках як по вертикалі (згори вниз і знизу
вгору), так і по горизонталі (між різними дійовими
особами, секторами суспільства і економіки).

6.

Миф 1. Публічне адміністрування = державне управління
Модель А –
РОЗДІЛЕННЯ-
Державне
управління
ОХЛОКРАТІЯ
Модель Б –
Публічне
адміністрування
Державне
управління
АВТОРИТАРИЗМ
Публічне
адміністрування
Суспільство
Суспільство
Модель Б – ДІАЛОГ
Державне
управління
ЛІБЕРАЛИЗМ
Публічне
адміністрування
Суспільство
Модель Г – ІНТЕГРАЦІЯ –
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРИРУВАННЯ
Суспільство
Публічне адміністрування
Модель Д –
ПУБЛИЧНЕ
АДМІНІСТРИРУВАННЯ
ЯК ДВИГУН ДЕМОКРАТІЯ
Державне
управління
Публичне
адміністрування
Варіанти взаємодії державного управління, публічног
адміністрування та суспільства
Державне
управління

7.

Міф 2. Публічне адміністрування
– продукт 2-ї половини ХХ
сторіччя

8.

«Адміністрування знаходиться поза зоною власне сфери політики.
Адміністративні питання не є політичними. Хоча політика і ставить
завдання перед адміністрацією, але адміністрація не повинна
страждати від маніпуляції її справами»

9.

Міф 3. Нобелівські лауреати не
досліджували публічне адміністрування, що
робить його не вартим уваги наукового
товариства

10.

ВУДРО ВІЛЬСОН
1919 год - нагороджено Нобелевською прмією за
проведену роботу по встановленню миру в Европі

11.

Джозеф Юджин Стигліц
Американський економіст-неокейсеанець, лауреат
Нобелевскої премії з економіки (2001 год)

12.

13. Тривимірне проектування публічного управління

адміністрування
управління
Ідеолого-демократична
спрямованність державного
управління
Середовище консенсусу між
державними та
недержавними інституціями
щодо розподілу та
використання ресурсів у
вирішенні конкретиних
завдань та проблем
менеджмент
Інституціональна
організація крізб
публічну службу
Інструмент досягнення
конкретного результату

14.

Міф 5. Публічне адмініструвння не
може суттево впливати на рівень
розвитку держави

15.

В у елементом економічної
Ключовим
політики публічної влади стає державна
інвестиційна політика, що враховує
специфіку розвитку територіальних
соціально-економічних систем і сприяє
ефективному перерозподілу
інвестиційного капіталу між галузями
економіки, підвищенню інвестиційної
привабливості реального сектора і
створення сприятливого інвестиційного
клімату для реалізації інвестиційних
проектів і забезпечення зростання
інвестиційного потенціалу, що
ілюструється зростанням
макроекономічних показників.
Міф 5. Публічне
адмініструвння не
може суттево
впливати на рівень
розвитку держави

16.

Міф 6. Публічне адміністрування –
продукт демократичного
суспільства

17.

«Демократія – найгірша форма правління, але
кращої ніхто не вигадав» Уинстон Черчилль

18.

Міф 6. Публічне адміністрування –
продукт демократичного суспільства
Демократії без адміністрування бути
не може, а оскільки адміністрування
- прерогатива будь-якого типу влади
- від авторитарної, ліберальної до
демократичної, змішаної, вважаємо,
що публічне адміністрування має
місце при будь-якій формі правління.
Різниця може бути в ступеня
ефективності та результативності
публічного адміністрування, але не в
його наявності: воно є завжди!

19.

Міф 7. Публічне адмініструваннявузкоспеціалізована сфера спеціально
навчених державних службовців

20.

Місцеве
управління
входить
в
систему
публічного
адміністрування,
володіючи
більшою
специфікою
і
самостійністю в порівнянні з його іншими елементами (багато в
чому завдяки такій свою складову частину, як місцеве
самоврядування) і, відповідно, перестають бути прерогативою
лише органів державної влади.
Публічне адміністрування виходить за рамки державного
управління, а в ідеальному демократичному суспільстві, як ми
могли бачити на прикладі представлених моделей
взаємозв'язку публічного адміністрування та державного
управління, є двигуном державного управління. Тому профілі
компетенцій державних службовців повинні бути розширені і
збагачені, в першу чергу, економічним знанням - основою
розвитку сучасного суспільства.

21.

Міф 8. Публічному адмініструванню
не навчають у економічному ЗВО

22.

МІСІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
Підготовка посадових осіб міжурядових установ
(державних органів управління, органів місцевого
самоврядування та інших громадських організацій),
які можуть повноцінно виконувати свої функції в
сфері публічного адміністрування та забезпечувати
демократизацію суспільного життя

23.

УЧБОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Нормативна частина
•Вступ до публічного адміністрування
•Соціальний розвиток
•Територіальне управління в України в
умовах реформ
•Планування розвитку територій
•Публічні фінанси
•Державне регулювання економіки та
економічна політика
•Політичні інститути та процеси
•Е-goverment

24.

УЧБОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Варіативна частина
• Технологія публічного
адміністрування
• Екологічний менеджмент в
публічному адмініструванні
• Проектний менеджмент в
публічному адмініструванні

25.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Rules