Крос - культурний менеджмент: особливості американського типу
Сутність крос - культурного менеджменту
Особливості американського типу управління
Загальна характеристика переговорів
Американці живуть за розкладом, який складають на кожен день, а тому дуже пунктуальні, на ділові зустрічі ніколи не
Загальний висновок
thanks!
735.96K
Category: managementmanagement

Крос-культурний менеджмент: особливості американського типу

1. Крос - культурний менеджмент: особливості американського типу

-
hello

2. Сутність крос - культурного менеджменту

Кроскультурний менеджмент - це управління відносинами, що виникають на межі
національних і організаційних культур, дослідження причин міжкультурних конфліктів та
їх нейтралізація, з'ясування і використання при управлінні організацією закономірностей
поведінки, властивих національній діловій культурі.
Ефективний кроскультурний менеджмент означає спільне з представниками інших
культур ведення бізнесу, засноване на визнанні та повазі кроскультурних відмінностей та
формуванні спільної корпоративної системи цінностей, які б сприймались і визнавались
кожним членом багатонаціонального колективу. Мова йде про формування специфічної
корпоративної культури, яка б виникала та базі національних ділових культур, гармонійно
поєднувала в собі окремі аспекти культури кожної нації, але не повторювала повністю
жодної з них.

3.

Крос-культурний менеджмент як важливий напрям науки про управління людськими
ресурсами вирішує такі завдання на макро - і мікро рівні шляхом:
Управління культурним
розмаїттям - відмінностями в
ділових культурах і в системах
цінностей;
Визначення
причин
міжкультурних
конфліктів, їх
запобігання або
нейтралізації;
Формування і розвиток
міжкультурних компетенцій
менеджерів з метою
підвищення ефективності
організації в умовах
глобалізації економіки
Розробки методів
управління
бізнесом на стику
взаємодії культур,
а також
колективами
працівників
різних культур;

4. Особливості американського типу управління

$

5.

У стилі ділового спілкування переважають професіоналізм та компетентність. Мають
звичайно більшу свободу у прийнятті остаточних рішень, ніж представники інших країн,
американські партнери нерідко намагаються нав'язати свої правила гри, проявляючи
відому агресивність і навіть грубість.
3 правила переговорів
Аналізуй
Розділяй
обов'язки
Перевіряй
виконання

6. Загальна характеристика переговорів

Переговори, як правило, йдуть один на один. Пропозиції починають
обговорювати з загального питання, поступово переходячи до
деталей. Деталі, тобто «Дрібниці», для них дуже важливі, тому що
немає ніяких дрібниць при організації будь-якої справи - будь
то підготовки до переговорів або практична реалізація договору.
На формальності американці часу не витрачають, відразу переходять
до суті справи, виявляючи при цьому здоровий прагматизм. Не
люблять пауз у розмові, задають багато питань, багато з яких дуже
прямолінійні.
Американці віддають перевагу укладати великі угоди і
перебільшувати значимість своєї компанії, однак самі вважають за
краще мати достовірні відомості про тих, з ким вступають в контакт
(зокрема, вони наполягають на наданні відомостей про учасників
переговорів: хто, де і ким працює), відомості про освіту, друкованих
працях, винаходи, наукового ступеня і т.д.
CV
У США прийнято звертатися один до одного на ім'я незалежно
від віку і положення, що вони переносять і на гостей, це надає
спілкуванню або переговорів з американцями дружній характер
і неформальну атмосферу. Разом з тим, не слід американців
втягувати в релігійні або політичні дискусії. Отримавши
запрошення в будинок американця (що він зробить, якщо
діловий партнер важливий для нього), варто принести подарунок
- будь-який сувенір або пляшку вина.

7. Американці живуть за розкладом, який складають на кожен день, а тому дуже пунктуальні, на ділові зустрічі ніколи не

Намагаючись провести переговори швидко, американці можуть заключати договори по
телефону , підтверджуючи їх факсом. А у випадку довготривалих, довірливих ділових
стосунків письмове підтвердження може взагалі не знадобитися.
Американці дружелюбні, але дружба трактується по-своєму: “друзі по роботі”, “друзі по
відпочинку”, “друзі родини”. Для того щоб в Америці зустрітися з друзями, потрібно
повідомити про свій приїзд і зачекати на запрошення.
На ділових зустрічах американці люблять говорити про сім’ю, хобі; теми політики та
релігії краще не торкатися. Розмовляють зазвичай голосно.
Дистанція під час розмови:
У ділових жінках їм подобається яскравий, ретельно накладений
макіяж і коротка зачіска.

8. Загальний висновок


Cлід починати спілкування зі звертань «містер» або «місіс». Найімовірніше, американські
партнери запропонують перейти на імена

Бізнесменам, які налагоджують ділові стосунки з американцями, варто мати при собі СV (англ.
Curriculum vitae- автобіографія, життєвий шлях), який містить повну інформацію стосовно їх
освіти, наявності вчених ступенів та звань, титулів, посад, які вони обіймали, тощо.

Представники даної культури енергійні і досить мобільні, тому не терплять пауз у розмовах

На зустрічі з ними варто не спізнюватися, а дотепний жарт буде лише на користь.

Необхідно максимально контролювати вживання спиртних напоїв. В Америці культивується
здоровий спосіб життя. До того ж, американці переконані, що наркотики й алкоголь - це
захоплення бідняків та невдах, тому до прихильників шкідливих звичок можуть поставитися з
підозрою.

9. thanks!

English     Русский Rules