«1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс»
Революцияшыл-демократияшыл топ өкілдері:
Либералдық-демократиялық зиялылар: Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов патша үкіметімен келісімпаздық бағыт ұстанды.
1916 жылғы 23 тамызда генерал-губернатор А.Куропаткиннің құпия бұйрығымен қара жұмысқа шақырудан босатылғандар:
Көтеріліске қатысушы революцияшыл-демократияшыл зиялылар өкілдері:
1916 жылғы көтеріліс бүкіл Қазақстанды,Орта Азияны,Сібір мен Кавказдың бір бөлігін қамтыды
Шерубай-Нұра болысында:Н.Қияшев Қарашақ болысында:О.Шоңов Верный уезінде:Б.Әшекеев
Түркістан өлкесінде 347 адам атылды,168 адам жер аударылды. Жетісуда көтеріліс жасаған ауылдардың 238 мыңнан астам халқы
1.68M
Category: historyhistory

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс

1. «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс»

«1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс»

2.

Көтеріліске желеу болған негізгі себепші
фактор: 1916 жылғы 25 маусымдағы патша
үкіметінің “Түркістан мен Дала өлкесінен
19-43 жас аралығындағы 500 мың адамды
қара жұмысқа алу туралы” жарлығының
шығуы

3. Революцияшыл-демократияшыл топ өкілдері:

Ә.Жангелдин,А.Иманов,Т.Бокин,С.Сейфуллин,Т.Рыс
құлов,С.Меңдешов,Б.Алманов,Б.Әшекеев,Ж.Мәмбе
тов қара жұмысқа алудан бас тартып, халықты
көтеріліске шақырды.

4. Либералдық-демократиялық зиялылар: Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, А.Байтұрсынов патша үкіметімен келісімпаздық бағыт ұстанды.

5.

1913 жылдың өзінде А.Байтұрсынұлы: “Қазақ ұлтының өмір
сүруінің өзі проблемаға айналды” деп жазды.
М.Дулатұлы: “Жұрт сеңдей соғылды, түнде ұйқыдан,күндіз
күлкіден айырылды” деп жазды.
1916 жылғы қазандағы үндеу хатында: “Тыңдаңыздар,қан
төкпеңіздер,қарсыласпаңыздар”,-деп жазған болатын.

6. 1916 жылғы 23 тамызда генерал-губернатор А.Куропаткиннің құпия бұйрығымен қара жұмысқа шақырудан босатылғандар:

Болыстық,ауылдық
басқармалардың
лауазымды адамдары
Полициялық шенділер
Имамдар,молдалар
Несие мекемелеріндегі
есепшілер
Жоғары лауазымды
жергілікті бұратаналар
Дворяндар

7. Көтеріліске қатысушы революцияшыл-демократияшыл зиялылар өкілдері:

Жетісуда:Т.Рысқұлов,Т
.Бокин,Б.Әшекеев,Ұ.Са
урықов,Ж.Мәмбетов,А.
Қосақов
Торғайда:Ә.Жангелди
н,А.Иманов
Орал облысы мен
Бөкей
ордасында:С.Меңдешо
в пен Ә.Әйтиев
Маңғыстауда:Ж,Мыңб
аев

8. 1916 жылғы көтеріліс бүкіл Қазақстанды,Орта Азияны,Сібір мен Кавказдың бір бөлігін қамтыды

9. Шерубай-Нұра болысында:Н.Қияшев Қарашақ болысында:О.Шоңов Верный уезінде:Б.Әшекеев

10. Түркістан өлкесінде 347 адам атылды,168 адам жер аударылды. Жетісуда көтеріліс жасаған ауылдардың 238 мыңнан астам халқы

атылды,168 адам жер
аударылды.
Жетісуда көтеріліс жасаған
ауылдардың 238 мыңнан астам
халқы Қытайға ауып кетуге
мәжбүр болды.
English     Русский Rules