ОЙЛАУ
Ойлау туралы жалпы ұғым
Ой қасиеттері
Ойлау қасиеттерінің түрлері
Ой тәсілдері
Абстракцияның түрлері
Назарларыңызға рахмет
89.51K
Category: psychologypsychology

Ойлау туралы жалпы ұғым

1. ОЙЛАУ

*
Тойшыбай Әлия
Псх-211-2

2. Ойлау туралы жалпы ұғым

*
*Ойлау
дегеніміз сыртқы
дүние
заттары
мен
құбыластарының байланыс
қатынастарының
миымызда жалпылай және
жанама түрде сөз арқылы
бейнеленуі

3. Ой қасиеттері

*Кез келген психикалық
процесс тәрізді ойлаудың да
өзіндік параметрлері
қасиеттері болады. Осындай
ойлаудағы жеке дара
ерекшеліктерді білдіріретен
ойлаудың қасиеттерін сан
алуан болады
*

4. Ойлау қасиеттерінің түрлері

*Ойдың сандылығы
*Ойдың асығыстығы
*Ойдың тездігі
*Ойлаудың дербестігі
*Ойлаудың икемділігі
*

5. Ой тәсілдері

*Ойлау
әрқашан анализ және
синтез
процестерінен
басталады.
*Анализ ой арқылы түрлі
заттар мен құбылыстардың
мәнді
жақтарын
жеке
бөліктерге бөлу.
*

6.

*Синтез
де ой арқылы заттың,
құбылыстың
барлық
элементтері біріктіріледі
*Анализ бен синтез
бірімен бірі
тығыз байланысты, бірінсіз бірі
болмайтын құбылыс.
*Анализ
бен синтез негізінде
салыстыру деп аталатын ой
операциясы пайда болады.

7.

*Ойлау операциясының күрделі
түрі: абстрактілі және жалпылу
*Шындыктағы
заттар
мен
құбылыстарды
жалпылау
арқылы елеулі қасиеттерін
басқа қасиеттерін ойша бөліп
алуды абстракция дейді
*Абстракцияға қарама қарсы
ұғым нактылау деп аталады

8. Абстракцияның түрлері

*Шеттеуші абстракция- белгілі
бір тұтастылықтан құбылысты
бөліп тұрады
*Жалпылаушы абстракция-
құбылыстардың жалпыланған
сипатын беру.
*Идеализация-шынайы-
эмперикалық құбылыстарды
идеалды схемаға ауыстыру
*

9.

*Ойлау күрделі формаларының
ойлау қорытындылары
бірінеше пікірлерден жаңа бір
пікір шығару тәсілі.
*Ойлаудың қортындысының үш
түрі бар:
*Дедукциялық
*Индукциялық
*Аналогиялық

10.

*Дедукция дегеніміз жалпыдан
жекеге қарай жүретін ой
қорытындысы.
*Индукциялық
жекеден
жалпыға қарай жасалатын ой,
қорытындысы.
*Аналогия
ұқсастық бойынша
ой қорытындыларын жасау.

11. Назарларыңызға рахмет

*
English     Русский Rules