35. Розмноження: значення, форми, статеві клітини, запліднення
Розмноження
Розмноження
Нестатеве розмноження
Нестатеве розмноження
Нестатеве розмноження
Нестатеве розмноження
Нестатеве розмноження
Нестатеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Статеве розмноження
Розмноження кишковопорожнинних
Розмноження плоских червів
Розмноження круглих червів
Розмноження кільчастих червів
Розмноження кільчастих червів
Розмноження членистоногих
Розмноження членистоногих
Розмноження членистоногих
Розмноження молюсків
Розмноження молюсків
Розмноження хребетних
Розмноження
Розмноження
Розмноження
4.13M
Category: biologybiology

Розмноження: значення, форми, статеві клітини, запліднення

1. 35. Розмноження: значення, форми, статеві клітини, запліднення

2. Розмноження

Це здатність живих організмів відтворювати подібних
собі зі збільшенням чисельності

3. Розмноження

Сприяє збереженню виду, збільшенню чисельності і
розселенню на нових територіях

4. Нестатеве розмноження

Достатньо 1 особини, не потрібно статевих клітин

5. Нестатеве розмноження

Поділ в одноклітинних тварин: бінарний і множинний

6. Нестатеве розмноження

Фрагментація у багатоклітинних

7. Нестатеве розмноження

Брунькування у багатоклітинних

8. Нестатеве розмноження

Переваги: швидке розмноження без статевого партнера

9. Нестатеве розмноження

Недоліки: все потомство є генетично однорідним
(клонами), а в природі вітається різноманітність

10. Статеве розмноження

Організм виробляє статеві клітини (гамети):
жіночий – яйцеклітини, чоловічий – сперматозоїди

11. Статеве розмноження

У процесі запліднення гамети зливаються й утворюється зигота

12. Статеве розмноження

Новий організм відрізняється від батьків і несе ознаки обох і
свої власні

13. Статеве розмноження

Особини, які розмножуються статево, генетично унікальні

14. Статеве розмноження

Статеве розмноження у тварин переважає

15. Статеве розмноження

Статеві клітини утворюються у статевих залозах

16. Статеве розмноження

Статеві клітини утворюються у статевих залозах

17. Статеве розмноження

Зазвичай організм виробляє або тільки яйцеклітини,
або тільки сперматозоїди

18. Статеве розмноження

Гермафродити мають і жіночі, і чоловічі статеві залози

19. Статеве розмноження

Партеногенез – розвиток організму з яйцеклітини без
запліднення

20. Статеве розмноження

Партеногенез у дафній

21. Статеве розмноження

Партеногенез у попелиць

22. Статеве розмноження

Партеногенез у медоносних бджіл

23. Статеве розмноження

Партеногенез у ящірок

24. Статеве розмноження

Партеногенез дає змогу швидко розмножитися

25. Статеве розмноження

Зовнішнє запліднення характерне для багатьох водних тварин

26. Статеве розмноження

Внутрішнє запліднення:
сперматозоїди вводяться у статеві шляхи самки

27. Розмноження кишковопорожнинних

Нестатеве і статеве. Можуть бути гермафродитами.
Запліднення зовнішнє

28. Розмноження плоских червів

Нестатеве в статеве. Зазвичай є гермафродитами.
Запліднення внутрішнє

29. Розмноження круглих червів

Виключно статеве із внутрішнім заплідненням

30. Розмноження кільчастих червів

Багатощетинкові черви роздільностатеві із зовнішнім
заплідненням. Можуть фрагментуватися

31. Розмноження кільчастих червів

Малощетинкові черви гермафродити із зовнішнім
заплідненням у слизовій муфті

32. Розмноження членистоногих

У ракоподібних – виключно статеве із внутрішнім
заплідненням, можливий партеногенез

33. Розмноження членистоногих

У павукоподібних – виключно статеве із внутрішнім
заплідненням

34. Розмноження членистоногих

У комах – виключно статеве із внутрішнім заплідненням,
можливий партеногенез

35. Розмноження молюсків

Усі наземні черевоногі молюски – гермафродити із
внутрішнім заплідненням

36. Розмноження молюсків

Двостулкові і черевоногі молюски – роздільностатеві,
запліднення зовнішнє або внутрішнє

37. Розмноження хребетних

Усі хребетні тварини розмножуються виключно статевим
способом

38. Розмноження

У кісткових риб та амфібій запліднення зовнішнє

39. Розмноження

У хрящових риб, плазунів, птахів, ссавців запліднення
внутрішнє

40. Розмноження

English     Русский Rules