Фирманың тауар стратегиясы
Тауар стратегиясы перспективаға құрылады және принципшіл шешімдерді анықтауды көздейді, олар:
Мичиган университетінің профессоры Е. Маккарти «маркетиңг-микс» тұжырымдамасын дамыта отырып, 1960 жылы төрт элементтен тұратын
Кәсіпорынның тауарлық саясаты мынадай бағытта құрылуы мүмкін:
тауар өткізу жоспары қалған барлық жоспарларды жасаудың негізі болып саналады және де әрдайым бұған мыналар енеді:
1.32M
Category: marketingmarketing

Фирманың тауар стратегиясы

1. Фирманың тауар стратегиясы

ФИРМАНЫҢ ТАУАР
СТРАТЕГИЯСЫ
Сейсенбай Ақжол

2.

Мазмұны:
1. Кәсіпорын мақсаты
2. Стратегия мен тауар стратегиясы
3. «4Р» моделі
4. Стратегиялық жоспарлау
5. М. Портер матрицасы
6. Тауар саясаты
7. Жарнаманы жоспарлау
8. Маркетингтік кешен
9. Тауар түрін уйымдастыру
10. Баға белгілеу
11. Қорытынды

3.

Кәсіпорын мақсаты:
1. Пайда табу
2. Нарықтағы
үлесін көтеру
3. Сату көлемінің
өсімін көтеру

4.

Стратегия - дегеніміз ұйымның
міндетті ісін
орындауды және
мақсатына жетуді
қамтамасыз ететін
жан-жақты
жоспар жиынтығы
болып саналады.

5.

Тауар - бұл адамдардың
нақты қажеттіліктерін
қанағаттандыратын және
айырбасқа түсетін өнім.
Тауарлар материалды
(шикізат, машиналар,
құрал-жабдықтар, азықтүлік) және материалды
емес (қызмет, идеялар)
сипатта болады.

6.

Тауар стратегия – бұл тауар саясатының бір
бағыты, нарықта неғұрлым табысты жұмыс істеуді
қалау мен кәсіпорынның нәтижелі қызметің
қамтамасыз етуімен байланысты тауар қатарын
оптимизациялау бағытын өңдеу
және тауар
(қызмет)
ассортиментің
анықтау, негізгі
мақсаты
сатылымның
белгілі бір көлеміне
жету мен пайда табу.

7. Тауар стратегиясы перспективаға құрылады және принципшіл шешімдерді анықтауды көздейді, олар:

ТАУАР СТРАТЕГИЯСЫ ПЕРСПЕКТИВАҒА
ҚҰРЫЛАДЫ ЖӘНЕ ПРИНЦИПШІЛ
ШЕШІМДЕРДІ АНЫҚТАУДЫ КӨЗДЕЙДІ, ОЛАР:
Ұсынылған жалпы,
оның ішінде өмірлік
циклдары әртүрлі
стадияларға жататын,
тауарлардың
(қызметтердің)
құрылымын
оптимизациясымен;
Нарыққа жаңа
тауарларды өңдеу мен
енгізу;
Тауарлардың
сапасы мен бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз
ету;
Нарықтық тауар
атрибутымен байланысты
шешімдерді қабылдау.

8. Мичиган университетінің профессоры Е. Маккарти «маркетиңг-микс» тұжырымдамасын дамыта отырып, 1960 жылы төрт элементтен тұратын

МИЧИГАН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЫ Е. МАККАРТИ
«МАРКЕТИҢГ-МИКС» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН ДАМЫТА
ОТЫРЫП, 1960 ЖЫЛЫ ТӨРТ ЭЛЕМЕНТТЕН ТҰРАТЫН «4Р»
МОДЕЛІН ҰСЫНАДЫ, ОЛ АҒЫЛШЫНША «Р» ӘРПІНЕН
БАСТАЛАТЫН ӨНІМ (РГОDUCT), БАҒА (РГІСЕ), ОРЫН (РIАСЕ)
ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫТУ (РRОMОTIОN) ДЕГЕН ҮҰҒЫМДАРДАН
ТҰРАДЫ
Бұл модельдің
ықшамдылығы және
сыйымдылығы, оны
қабылдаудың
қарапайымдылығы,
құрылуының логикасы оны
теорияда және тәжірибеде
маркетингтік өзгермелілерді
анықтаудың әйгілі түрі
ретінде қолдануға
мүмкіндік берді.

9.

Стратегиялық жопарлау- компанияның басқа да
жоспарларының негізін қалайды.
1)
Ол жаһандық мақсаттар мен компания миссиясын
анықтаудан басталады.
Миссия деп- компания мақсаттарын белгілі бір нақышқа
келтіруді айтады.
2)
Нақты мақсаттар қойылады және ұымның ішкі
ортасы мен бәсекелестер туралы барлық ақпараттар
жинастырылады. 3)
SWOT-ТАЛДАУ ЖАСЫЛП,
БАРЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР
АНЫҚТАЛАДЫ.
4)
Бақарма нақты қай тауарлармен және қандай ісәрекеттермен айналысу керектігін анықтайды.
5)
Тауарға қатысты әр бөліңмше жалпы жоспарға сай
келетін тағы да өз маркетингтік және басқа да жоспарын
өңдейді.

10.

М. Портер матрицасы
Бәсекелестік түрі
шығындар
Тұтынушы қабылдаудағы
даралығы
Шығындармен
лидерлік
(шығындармен)
Дифференциялау
Шығындарға фокус
Диференцияға фокус

11.

М.Портердің бес бәсекелі
күштері
Нарықта жаңа бәсекелестердің
пайда болу қаупі
$
$
Жаңа бәсекелестердің келу қаупі
Жеткізушілер жағынан қауіп
Жеткізушінің нарықтық
басшылығы
тұтынушылар жағынан қауіп
салаларда
тұтынушылар нарықтық
басшылығы
Басқа технологияСубституттар пайда болу қаупі
өту қаупі

12.

Тауар саясаты тауардың
ассортименттік тұжырымдамасын, олардың
сапасын және бәсекеге қабілеттілігін
жоғарылатуды, өнімнің
өмірлік циклын талдауды,
жаңа және ескі
өнімдердің байланысын
анықтауды, тауар
белгілерін ұйымдастыру
стратегиясын айқындауды,
ораманы жасау және
өндірісті ұйымдастыруды
басқаруды қамтиды.

13.

•Қызмет көрсету аймағын кеңейту – (М.Портер, И.Ансофф) жаңа
нарықтар, ассотиментті толықтыру
•Қаржыландыру – (BCG,GE/McKinsey, Матрица ХофераШенделя,GAP) пайдадан
•Ассортименттердін бірімен байланыстылығы –(BCG,GE/McKinsey,
Матрица Хофера-Шенделя) нарықты дамыту жолдарын іздеу
•Инновациялылық – жалған (нарық үшін), «Me too» (кәсіпорын үшін)
•Тәуекелдер - (PESTL, SWOT, И.Ансофф)Брендтің созылуын ескере
отырып – «квази инновация», баға-сапа

14. Кәсіпорынның тауарлық саясаты мынадай бағытта құрылуы мүмкін:

КӘСІПОРЫННЫҢ ТАУАРЛЫҚ САЯСАТЫ
МЫНАДАЙ БАҒЫТТА ҚҰРЫЛУЫ МҮМКІН:
өндірісті диверсификациялау;
өндірісті дифференциациялау;
өндірісті мамандандыру;
өндірісті интеграциялау.

15.

Жарнаманы жоспарлау
товарды өткізу жоспарымен
бірге жасалады да, мұнда рынокты зерттеу нәтижесі және
бәсекелестер қабылдаған шаралар ескеріледі.
Өткізу деңгейін сақтау, содан кейін арттыру үшін, жарнама
шараларымен бір мезетте кәсіпорын имиджін сақтау және
жақсарту мақсатында шаралар жоспарын қабылдау қажет.
Мұның өзі өкілеттік
шығындарға байланысты
(журналистерді шақыру,
қабылдау, газеттер мен
журналдарға хабарландыру
жіберу, т.б.). Осының
барлығының қоғамдағы
байлансы қызметіне
(«паблик рилейшнс»)
тікелей қатысы бар.

16. тауар өткізу жоспары қалған барлық жоспарларды жасаудың негізі болып саналады және де әрдайым бұған мыналар енеді:

ТАУАР ӨТКІЗУ ЖОСПАРЫ ҚАЛҒАН БАРЛЫҚ
ЖОСПАРЛАРДЫ ЖАСАУДЫҢ НЕГІЗІ БОЛЫП
САНАЛАДЫ ЖӘНЕ ДЕ ӘРДАЙЫМ БҰҒАН
МЫНАЛАР ЕНЕДІ:

17.

Маркетингтік кешен
Тауар
Жылжыту
Баға
Тауарды
тарату
Ассортимент
Сапа
Дизайн
Қасиеттері
Сауда
маркасы
Орауыштар
Сервис
Кепілдіктер
Жарнама
Жеке сату
Өтімді
ынталандыру
Қоғаммен
байланыстар
Прейскурантт
ық бағалар
Шегерімдер
Төлем
мерзімдері
Несие
шарттары
Өткізу
каналдары
Нарықты
қамту
Ассртимент
Орналасуы
Қоймадағы
запастар
Жеткізу

18.

Фирма өндiретiн тауарлар
түрiнiң ұйымдастыру
саласына: оның сапасы,
қызметі, сыртқы түрi,
таңбалануы, буып-түю,
орауы және сервисi
жатады.

19.

Сапа – бұл тұтынушы сұранысы мен қажеттілігіне жауап беретін тауардың
қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы.
Өнім сапасының мынадай негізгі көрсеткіштері бар:
Функционалдық сәйкестік. Бұл тауардың өзiндiк базалық функциясын
орындай алу қабілеттілігі.
Нормативтік сәйкестiк, яғни,
тауардың стандарттар мен
нормаларға сәйкес келуi.
Тауардың сенімділігi.
Оның берілген мерзімде
ақаусыз және сынбай жұмыс
iстеуi.
Тауардың ұзақ пайдалану
мерзімі. Ол – тауар қызмет
ету мерзiмiнiң тиiмдiлiгi.
Сервис – тауардың сатуға
дейінгі және сатылғаннан
кейінгі қызмет тиімділігi
мен жылдамдығы.

20.

Тауар формасының түрі шексіз болуы мүмкін. Оларды пирамида,
куб, шар, эллипсоид, төртбұрыш сияқты геометриялық фигуралар
көмегімен қиыстыруға болады.
Түс –өнімді түрлендіру үшін қолданылатын қарапайым құрал.
Әлемде 7,5 млн-ға жуық түс және 2800-ге жуық олардың аталуы
белгілі
Дизайн - нарықта тауарды саралауға қолданатын негізгі мықты
құралдардың бірі. Сәтті дизайн бұйым формасы мен тауар
функциясының сәйкестігін бейнелейді.
Ассортимент саясаты тұтынушы талабына сай тиімді
ассортиментті тауар құрылымын, бір уақытта ТӨЦ-тің әр
кезеңінде болатын өнімнің жаңғыртып, жетілдіруі мен жаңа
тауарды шығару проблемасын топшылайды.

21.

Өзіндік құнға негізделген баға белгілеу
Тауар
Шығын-дар
Баға
Құндылық
Тұтынушылар
Құндылықтар негізінде баға белгілеу

22.

Нарыққа патентпен қорғалған абсолютті жаңа тауар
алып шыққан фирманың алдында екі стратегия бар:
• Қаймағын алу стратегиясын қолдануда нарықтың
барлық сегменттерінен максималды пайдаға жету үшін
бастапқы баға жоғары етіп қойылады.
• Нарыққа ену стратегиясын қодануда нарыққа
алғаш шығарылып
отырған жаңа тауарға
сатып алушылардың
едәуір бөлігін қамтып,
үлкен нарықтық
үлеске қол жеткізу
үшін арзанырақ баға
белгіленеді.

23.

Қорытынды:
Табысты қызметті жүзеге асыру үшін толық өңделген
нарық және жақсы ойластырылған тауарлық стратегия
қажетті. Тауар бойынша стратегиялық шешім жалпы
кәсіпорынның маркетингтік стратегиясында басым рөлді
атқарады. Кәсіпорынның негізгі ойы мен пайда табудың
қайнар көзі, бұл тауардың (не қызметтің ) нарыққа неғұрлым
нәтижелі құрал ретінде қызмет атқаруымен байланысты.
Сонымен қатар, ол өз алдында маркетингтің орталық кешен
элементі болып табылады.
Жақсы ойластырылған тауар стратегиясы
ұсыныстардың жаңару процессін оптимизациялаумен қатар
фирманың ағымдағы шешімдерді жөндеу қабілеттеріне
бастайтын жол сілтеуші ретінде қызмет атқарады.
English     Русский Rules