Закони і формули астрономії
Закони Кеплера
Закон всесвітнього тяжіння
Формула колової швидкості
Формула першої космічної швидкості
Період обертання космічного апарату
Формула другої космічної швидкості
Формула Погсона
Формула світності зорі
Формула визначення абсолютна зоряна величина
Закон Больцмана
Формула потужності, що випромінює вся зоря
Закон Габбла
Формула межі, до якої може стискатися зоря поки її друга швидкість не досягне швидкості світла
536.83K
Category: astronomyastronomy

Закони і формули астрономії

1. Закони і формули астрономії

Учениця групи 11-2
Пілат Олександра

2. Закони Кеплера

Перший закон Кеплера
Всі планети обертаються навколо Сонця еліптичними орбітами, в
одному з фокусів в яких перебуває Сонце (всі орбіти планет і тіл
Сонячної системи мають один спільний фокус, в якому, власне, і
розташовано Сонце).
Другий закон Кеплера
Радіус-вектор планети (тіла Сонячної системи) за рівні проміжки
часу описує рівновеликі площі.
Третій закон Кеплера
Квадрати зоряних періодів обертання планет відносяться, як куби
великих півосей їхніх орбіт.

3. Закон всесвітнього тяжіння

— сила, що діє на друге тіло
Закон всесвітнього тяжіння
Закон всесвітнього тяжіння —
фізичний закон, що описує гравітаційну
взаємодію в рамках Ньютонівської механіки.
Закон стверджує, що сила притягання між
двома тілами (матеріальними точками) прямо
пропорційна добутку їхніх мас, і обернено
пропорційна квадрату відстані між ними.
де G- гравітаційна стала;
R- відстань між цими тілами
M- маси тіл

4. Формула колової швидкості

M= 6*10^24 кг – маса Землі;
G= 6.67*10^(-11) (Н*м^2)/кг^2 – стала
всесвітнього тяжіння;
H- висота супутника над поверхнею Землі;
R= 6.37*10^3 м – радіус Землі

5. Формула першої космічної швидкості

М = 61024 кг — маса Землі;
G=6,67 • 10-11 (Н м2)/кг2 — стала
всесвітнього тяжіння;
R=6,37 ·103 м — радіус Землі.

6. Період обертання космічного апарату

Тс  — період обертання супутника навколо
Землі; Тм = 2 7,3 доби — сидеричний період
обертання Місяця навколо Землі;
— велика піввісь орбіти супутника;
= 380000 км — велика піввісь орбіти Місяця.

7. Формула другої космічної швидкості

Друу́ га косміу́чна швиу́ дкість —
мінімальна швидкість, яку необхідно
надати тілу на поверхні планети (або
іншого масивного небесного тіла), щоб
воно вийшло за межі гравітаційної дії цієї
планети.
 
=11,2 км/с

8. Формула Погсона

 
Для будь-яких двох зоряних
величин m1, m2 буде
справедливе таке
відношення їх яскравості

9. Формула світності зорі

 
L = = 10
 
-яскравості зір
0,4(5-M)

10. Формула визначення абсолютна зоряна величина

Абсолютна зоряна величина М визначає яскравість,
яку мала б зоря на стандартній відстані 10 пк. Якщо
відома відстань до зорі r в парсеках та її видима
зоряна величина m, то
М = m +5 – 5 lg r.

11. Закон Больцмана

Закон Стефана-Больцмана дає залежність енергії
випромінювання з одиниці площі поверхні в одиницю часу
від ефективної температури тіла, що випромінює.
Загальна енергія теплового випромінювання визначається
як:
 
-енергія, що випромінює одиниця поверхні
зорі за одиницю часу;
-стала Стефана Больцмана;
-абсолютна температура поверхні зорі.

12. Формула потужності, що випромінює вся зоря

Потужність, що віпромінює вся зоря з
радіусом R, визначається загальною площею
її поверхні.

13. Закон Габбла

Закон Габбла — закон астрономії,
за яким швидкість взаємного
віддалення галактик пропорційна
відстані між ними. Стала Габбла.
H≈70 км/(с*Мпк).
V=Hr
V–швидкість галактики;
Н-стала Габбла;
r-відстань до галактики в
мегаарсеках.

14. Формула межі, до якої може стискатися зоря поки її друга швидкість не досягне швидкості світла

 
=
 -граничне
значення радіуса;
-гравітаційна стала;
М-маса об’єкта;
с=300000км/с-швидкість світла

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules