«Пісня про Роланда» - французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі. Зображення героїчної боротьби франків
Середньовічний Рицар
Словникова робота
Риси середньовічного епосу
“Пісня про Роланда”
Історія та художній вимисел у „Пісні про Роланда”
1.16M
Categories: literatureliterature historyhistory

«Пісня про Роланда» - французький героїчний епос

1. «Пісня про Роланда» - французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі. Зображення героїчної боротьби франків

2.

Дела давно
минувших дней,
преданья старины
глубокой…
А.С.Пушкин

3. Середньовічний Рицар

4. Словникова робота


це фольклорні твори різних народів, які
були створені в добу Середньовіччя.
Вони відображають у легендаризованій
формі
події
загальнонаціонального
значення, релігійну боротьбу, битви
проти чужоземних загарбників тощо.

5. Риси середньовічного епосу

• Легендарне переосмислення історії,
надання реальним фактам героїчного
змісту, національного і релігійного
пафосу;
• Автори – невідомі учасники та
очевидці конкретних історичних подій,
мандрівні співці

6.

• Основна тема творів – боротьба проти
зовнішніх ворогів;
• Ідеї – служіння Батьківщині, захист віри і
об’єднання країни;
• Поєднання реальних історичних постатей з
вигаданими;
• Герої – втілення народних ідеалів;
• Використання фантастики;
• Характерні художні засоби (описи
батальних сцен, контрасти,символіка,
постійні епітети тощо).

7.

– значний за обсягом
монументальний твір епічного змісту,
в якому широко і всебічно відтворено
епохальний перелом у житті цілого
народу (часом багатьох народів),
відображені події, що мають вирішальне
значення для багатьох поколінь

8. “Пісня про Роланда”

Пам`ятка 10-11
ст.
Дійшло сім
рукописів 12-14
ст.
Оксфордський
рукопис 1170р.

9.

Карл Великий

10.

11. Історія та художній вимисел у „Пісні про Роланда”

Дійсні історичні події
1. Похід Карла Великого до Іспанії 778
року
тривав кілька тижнів.
2. Уночі 15 серпня на ар’єргард війська
напали християни-баски.
3. Загинув нікому невідомий маркграф
Хруотланд.
4. Битва в Ронсевальському міжгір’ї –
незначний історичний епізод.
Художній вимисел поеми
English     Русский Rules