Тема: “Залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічних ґраток”
Будова твердих речовин
Сьогодні ми поговоримо про кристалічні ґратки. А що ж це таке?
Види кристалічних ґраток
Йонна ґратка
Молекулярна ґратка
Атомна ґратка
Металічна ґратка
171.89K
Category: chemistrychemistry

Залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічних ґраток

1. Тема: “Залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічних ґраток”

Демченко Андрій,Бурячок Сергій 8-Б клас

2. Будова твердих речовин

Аморфна
Кристалічна
Структурні частинки
речовини
розміщуються
безладно(глина).
Структурні частинки
речовини
розміщуються
впорядковано(кухонна
сіль).

3. Сьогодні ми поговоримо про кристалічні ґратки. А що ж це таке?

Кристалічні ґратки – це структурна
впорядкованість кристалічних речовин.

4. Види кристалічних ґраток

Йонна
Молекулярна
Металічна
Атомна

5. Йонна ґратка

Йонні кристалічні ґратки характерні для сполук з
йонним типом хімічного зв’язку. У вузлах таких ґраток
знаходяться протилежно заряджені йони. Сили
міжіонної взаємодії досить значні, тому речовини з
таким типом кристалічної ґратки є нелеткими,
твердими, тугоплавкими, їх розчини та розплави
проводять електричний струм. Типовими
представниками таких сполук є солі, наприклад,
натрій хлорид, калій нітрат та інші.

6. Молекулярна ґратка

Молекулярні кристалічні ґратки характерні для сполук із
ковалентним типом хімічного зв’язку. У вузлах таких
ґраток знаходяться неполярні або полярні молекули.
Унаслідок слабких сил взаємодії речовини з таким
типом кристалічної ґратки мають незначну твердість,
низькі температури плавлення та кипіння,
характеризуються леткістю. Такий тип кристалічної
ґратки характерний для кисню, йоду, води, глюкози,
спиртів, нафталіну.

7. Атомна ґратка

Атомні кристалічні ґратки характерні для сполук із
ковалентним типом хімічного зв’язку. У вузлах таких
ґраток знаходяться окремі атоми, між якими існує
ковалентний зв’язок. Усі зв’язки є рівноцінними та
міцними, тому речовини з таким типом кристалічної
ґратки характеризуються великою твердістю,
високими температурами плавлення, хімічною
інертністю. Такий тип кристалічної ґратки
характерний для алмазу.

8. Металічна ґратка

Металічні кристалічні ґратки характерні для сполук із
металічним типом хімічного зв’язку. У вузлах таких
ґраток знаходяться атоми металів та неметалів.
Речовини з таким типом кристалічної ґратки є тверді,
мають металевий блиск, ковкі, пластичні, добре
проводять електричний струм і тепло.
English     Русский Rules