Геодезичні розмічувальні роботи
3.1 Етапи розмічувальних робіт
3.1 Етапи розмічувальних робіт
3.2 Норми точності розмічувальних робіт
3.2 Норми точності розмічувальних робіт
3.2 Норми точності розмічувальних робіт
3.3 Основні елементи розмічувальних робіт
Побудова проектного горизонтального кута (наближений спосіб)
Побудова проектного горизонтального кута (точний спосіб)
Побудова проектної відстані
Побудова проектної відстані
Побудова проектної висоти
Побудова проектної висоти
Побудова ліній проектного ухилу
Побудова ліній проектного ухилу (з допомогою нівеліру)
Побудова ліній проектного ухилу (з допомогою теодоліту)
Побудова площини проектного ухилу
Побудова прямовисних ліній (механічні прилади)
Побудова прямовисних ліній (оптичні прилади)
Побудова прямовисних ліній (оптичні прилади)
Побудова прямовисних ліній (з допомогою лот-апаратів та зеніт-приладів)
Побудова прямовисних ліній (з допомогою теодолітів)
3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах
3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах
3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах
1.34M
Category: geographygeography

Геодезичні розмічувальні роботи

1. Геодезичні розмічувальні роботи

ГЕОДЕЗИЧНІ РОЗМІЧУВАЛЬНІ
РОБОТИ

2. 3.1 Етапи розмічувальних робіт

3.1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
• Основні розмічувальні роботи;
• Детальна розбивка споруди;
• Розбивка осей технологічного
обладнання.

3. 3.1 Етапи розмічувальних робіт

3.1 ЕТАПИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

4. 3.2 Норми точності розмічувальних робіт

3.2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
Δ допуск розміру (поле допуску):
lmax lmin (3.1)
Гранично-допустиме відхилення δ:
Очевидно, що:
В lmax lпр (3.2)
Н lmin lпр (3.3)
B Н (3.4)

5. 3.2 Норми точності розмічувальних робіт

3.2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
ΔР – допуск розташування на місцевості головних і
основних осей споруди відносно пунктів опорної
геодезичної мережі;
ΔБ – будівельний допуск взаємного
положення
конструкцій, об’єктів чи їх частин:
2Б 2В 2Г 2М (3.5)
ΔВ – допуск виготовлення конструкції;
ΔГ – допуск винесення розмічувальних осей на місцевості,
тобто допуск на геодезичні роботи;
ΔМ – допуск будівельно-монтажних робіт.
Допуски ΔВ, ΔГ, ΔМ, приймають вірними один одому, тобто:
В Г М (3.6)
Б Г 3 (3.7)

6. 3.2 Норми точності розмічувальних робіт

3.2 НОРМИ ТОЧНОСТІ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
Можемо прийняти:
Тоді:
Звідки:
Або:
Г 3 mГ (3.8)
Б 3mГ 3 (3.9)
Б

(3.10)
3 3
1
mГ Б (3.11)
6
Тобто середня квадратична помилка геодезичнихвимірів
складає одну шосту частину будівельного допуску.

7.

ДОПУСКИ РОЗБИВКИ ОСЕЙ В ПЛАНІ - ΔПЛ
Інтервал
номінального
розміру L, м
Значення допуску для класу точності,
мм
1
2
3
4
5
6
До 2,5
0,6
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
2,5 – 4
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
4–8
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
8 – 16
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
16 – 25
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
25 – 40
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
40 – 60
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
100,0
60 – 100
16,0
24,0
40,0
60,0
100,0
160,0
100 – 160
24,0
40,0
60,0
100,0
160,0
-

8.

ДОПУСКИ ПЕРЕДАЧІ
Інтервал номінального
розміру
ОСЕЙ ПО ВЕРТИКАЛІ
- ΔПР
Значення допуску для класу точності,
мм
H, м
L ,м
1
2
3
4
5
6
до 2,5
до 4,0
-
-
0,6
1,0
1,6
2,4
2,5 – 4
4,0 – 8,0
-
0,6
1,0
1,6
2,4
4,0
4–8
8,0 – 16,0
0,6
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
8 – 16
16,0 – 25,0
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
16 – 25
25,0 – 40,0
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
25 – 40
40,0 – 60,0
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40 – 60
60,0 – 100,0
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
60 – 100
100,0 – 160,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
100 – 160
-
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
-

9.

ДОПУСКИ ВИСОТНИХ ВІДМІТОК - ΔВ
Інтервал номінального
розміру
Значення допуску для класу точності,
мм
H, м
L ,м
1
2
3
4
5
6
до 2,5
До 8,0
-
0,6
1,0
1,6
2,4
4,0
2,5 – 4
8,0 – 16,0
0,6
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
4–8
16,0 – 25,0
1,0
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
8 – 16
25,0 – 40,0
1,6
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
16 – 25
40,0 – 60,0
2,4
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
25 – 40
60,0 – 100,0
4,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
40 – 60
100,0 – 160,0
6,0
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
60 – 100
-
10,0
16,0
24,0
40,0
60,0
100,0
100 – 160
-
16,0
24,0
40,0
60,0
100,0
160,0

10.

С. к. п. побудови зовнішньої і внутрішньої геодезичних
розмічувальних мереж будинку (споруди) і інших
розмічувальних робіт, не більше
Передача
Характеристика будівель,
Нівелювання
позначок
Передача
споруд, будівельних
на станції
на
точок,
конструкцій
Лінійні
Кутові на вихідному
монтажний
осей по
виміри
виміри та монтажному
горизонт
вертикалі,
горизон-тах,
відносно
мм
мм
вихідного, мм
5"
1
2 + 10 × H
1 +2 × Н
Металеві
конструкції
з 1 мм для
фрезерованими
L до 15 м,
контактними поверхнями;
L/15000 для
збірні залізобетонні конструкції, L понад 15 м
які
монтуються
методом
самофіксації
у вузлах;
будівлі та споруди висотою понад
100 м або із прогонами від 30 м до
36 м
10"
2
4+ 15 × Н
2+3×Н
Будинки вище ніж 15 поверхів;
2 мм для
будівлі та споруди висотою
L до 20 м,
від 73,5 м до 100 м або із L/10000 для
L понад 20 м
прогонами
від 18 до 30 м
15"
3
6 + 20 × Н
3+5×Н
Будинки до 15 повер-хів;
3 мм для
будівлі та споруди висотою
L до L 15 м,
до 73,5 м або із прогонами
L/5000 для
від 6 м до 18 м
L понад 15 м
30"
5
5+ 10 × Н
Будинки до 5 поверхів;
4 мм для
10 + 50 × Н
будівлі та споруди висотою до 15 м L до 20 м,
L/5000 для
L понад 20 м

11. 3.3 Основні елементи розмічувальних робіт

3.3 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
Горизонтальні, кути;
Лінії проектної довжини;
Точки з проектними висотами;
Точки та площини з проектними ухилами;
Вертикальні лінії.

12. Побудова проектного горизонтального кута (наближений спосіб)

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КУТА
(НАБЛИЖЕНИЙ СПОСІБ)
CКЛ
C
B
CКП
βКП
βКЛ
A

13. Побудова проектного горизонтального кута (точний спосіб)

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КУТА
(ТОЧНИЙ СПОСІБ)
C1
B
C
β
β1
A
m 02 " l
14
nl 2 (31 (.12
3.13
) )
m "
де m0 – номінальна середня квадратична помилка виміру кута
даним приладом;
mβ – необхідна середня квадратична помилка побудови кута.

14. Побудова проектної відстані

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ
D d пр2 h 2 (3.15)
D
d пр
cos
(3.16)

15. Побудова проектної відстані

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВІДСТАНІ
Поправка за компарування:
D n lk (3.17)
lk l р l Б (3.18)
де n – кількість укладань мірного приладу в проектну
довжину;
lp - фактична (робоча) довжина мірного приладу;
lБ - еталонна довжина (на взірцевому базисі);
Поправка за температуру:
Dt D t (3.19)
де α – коефіцієнт лінійного розширення металу мірного
приладу (для сталі α=0,000012, для інвару α=0,0000015);
Δt – різниця температур під час роботи tр та компарування
tk.

16. Побудова проектної висоти

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ
ГІ H Rp a (3.20)
b ГІ H пр (3.21)

17. Побудова проектної висоти

ПОБУДОВА ПРОЕКТНОЇ ВИСОТИ

18. Побудова ліній проектного ухилу

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ
Ухил виражається в:
Десяткових дробах;
Процентах (перевищення на 100 метрів);
Промілях (перевищення на 1000 метрів);
Дробом з одиницею в чисельнику, знаменник показує в
скільки
разів
горизонтальне
прокладання
перевищення.
Наприклад якщо кут нахилу v=15°00’,
то ухил i=tg15°00’=0.27=27%=270‰=1/4.
більше

19. Побудова ліній проектного ухилу (з допомогою нівеліру)

ПОБУДОВА
ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ
(З ДОПОМОГОЮ
НІВЕЛІРУ)
h iпр d (3.23)
b a h a iпр d (3.24)

20. Побудова ліній проектного ухилу (з допомогою теодоліту)

ПОБУДОВА
ЛІНІЙ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ
(З ДОПОМОГОЮ
ТЕОДОЛІТУ)
arctg (iпр )(3.25)

21. Побудова площини проектного ухилу

ПОБУДОВА ПЛОЩИНИ ПРОЕКТНОГО УХИЛУ
2
А
i1
1
3
i2
C
B
S2
S1
D

22. Побудова прямовисних ліній (механічні прилади)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ
(МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ)
Параметри виска
Висота,
м
Маса
вантажу, кг
Діаметр
дроту, мм
20
10
0,3
40
15
0,4
60
25
0,5
Точність побудови вертикальних ліній на 60 м складає
близько 2 мм при сприятливих умовах (відсутність вітру,
вібрацій, і т.д.), а при несприятливих – біля 5 см.

23. Побудова прямовисних ліній (оптичні прилади)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ
(ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ)
Лотапарат – оптичний прилад з
вертикальною
оптичною
віссю
та
збільшенням зорової труби не більше
5 крат.
Він
має
поворотну
призму
з
допомогою якої візирний промінь
спрямовується вниз чи вверх.
FG-OLZ

24. Побудова прямовисних ліній (оптичні прилади)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ
(ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ)
Зеніт-прилад – оптичний прилад з
вертикальним променем візування
та
збільшенням
порядку
30
зорової
крат,
труби
йоготакож
обладнано оптичним центриром для
встановлення
пунктами.
PZL-100
над
геодезичними

25. Побудова прямовисних ліній (з допомогою лот-апаратів та зеніт-приладів)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ
(З ДОПОМОГОЮ
ЛОТ-АПАРАТІВ ТА ЗЕНІТ-ПРИЛАДІВ)

26. Побудова прямовисних ліній (з допомогою теодолітів)

ПОБУДОВА ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ
(З ДОПОМОГОЮ
ТЕОДОЛІТІВ)

27. 3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах

3.4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ
РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
Похибки вихідних даних mвд ;
Спільна похибка установки над пунктом кутомірного
приладу (центрування) і візирних, цілей (редукції) mЦ;
Похибка візування mв, тобто похибка введення візирної
цілі в біссектор;
Помилки за вплив зовнішніх умов mзов;
Інструментальні похибки mі;

28. 3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах

3.4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ
РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
Похибка візування mв, тобто похибка введення візирної
цілі в біссектор:
"
"

V
(3.12)
де δ” - деякий критичний кут зору, залежний від умов
спостережень і типу візирної цілі; V - збільшення зорової труби.
В більшості випадків похибка візування при розмічувальних
роботах може бути обчислена за формулою:
20"
m
(3.13)
V
"
в
З огляду на те, що при побудові точки доводиться візувати двічі,
то похибка візування буде в разів більше, тобто:
20" 2
(3.14)
V
А в лінійній мірі:
mв" D

(3.15)
"
де D – відстань до візирної цілі.
mв"

29. 3.4 Основні джерела похибок при розмічувальних роботах

3.4 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ПОХИБОК ПРИ
РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
Помилки за рефракцію в кутові вимірювання mнапр (кут. с) і
створні спостереження mст (мм) за формулами:
"
напр
m
mcn
10.6 Pcp
(273 tcp )
2
tcp (3.16)
0.05 Pcp ( D d )
(273 tcp )
2
tcp (3.17)
де Рср – середній на візирному промені тиск в мм рт ст. (1 мм рт.
ст.=133,322 Па); tcp – середня на візирному промені температура
по Цельсію; D – загальна довжина напрямку (створу) в мм; d –
відстань від приладу до точки в м; Δtcp – середній на створі
градієнт температури повітря в напрямку до створу, в градусах
на 1 м.
Загальна похибка візування та фокусування може бути
обчислена за формулою:
mв"
" 3
V
(3.18)

30.

3.3 СПОСОБИ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ
(СПОСІБ ПОЛЯРНОЇ ЗАСІЧКИ)
N
С
S AC
X AC
YAC
(16)
cos AC cos AC
2
2
S AC X AC
YAC
(17)
AB AC (18)
αAС
YAC
tg (rAC )
(19)
X AC
αAB
β
А
В

31.

С. к. п. розбивки точки способом полярних координат визначиться за
формулою:
m
m m m
2
C
2
U
2
S
2
S 2 mц2 mф2 (20)
де mU – с. к. п. вихідних даних; mS – помилка побудови відстані S; mβ –
помилка побудови полярного кута; mЦ – помилка спільного впливу
центрування приладу й редукції візирної цілі; mФ – помилка фіксації точки.
С. к. п. вихідних даних :
2
S
S
2
2
mU m1, 2 1 cos (21)
b b
де m1,2 –с.к.п. положення вихідних пунктів; b – базис з якого виконується
розмічування.
С.к.п. центрування:
2
S S
2
2
mЦ e 1 cos (22)
b b

32.

С1
С
m
m мм
m’’β
β
А
В
2
S2

33.

Спосіб прямокутних координат
3
4
Yc 1 YC Y1
С
X c 1 X C X 1
ΔX
β=90˚
1
2
ΔY

34.

Середня квадратична помилка розбивки способом прямокутних координат
може бути обчислена за формулою:
m m m
2
C
2
U
2
X
m
2
Y
m
2
X 2 mц2 mф2 (23)
де mΔX, mΔY – с. к. п. побудови величин ΔX, ΔY; mβ –с.к.п. побудови прямого
кута.
Помилки вихідних даних визначають:
2
2
X
Y
Y
2
2
mU m1, 2 1
(24)
b b b
де m1,2 –с.к.п. положення вихідних пунктів 1 та 2; b – базис 1-2 з якого
виконується розмічування.

35.

Спосіб прямої кутової
засічки
N
N
С
1 AB AC (25)
2 BC BA (26)
γ
αAС
αAB
β1
А
β1
αBС
В
αBA

36.

Середня квадратична помилка розбивки способом прямокутних координат
може бути обчислена за формулою:
2
2
2
2
mC2 mзас
m
m
m
.
U
ц
ф (27)
де mзас. - с.к.п. засічки:
2
mзас
.
m
2
2 sin 2 1 sin 2 2
b
(28)
2
sin
Помилки вихідних даних визначають:
2
2
sin
sin
2
2
2
1
mU m`1, 2
(29)
2
sin
С.к.п. центрування:
2
2
sin
sin
2
2
2
1
mЦ e
(30)
2
sin

37.

Спосіб створної засічки
2
С
3
1
4

38.

С. к. п. розбивки способом створної засічки :
2
2
mC2 mU2 mц2 mвіз
m
.
з. у. (31)
де mвіз., – с. к. п. візування; mз.у. – с.к.п. за зовнішні умови.
Помилки вихідних даних визначають:
2
2
d d
2
2
mU m`x , y 1 (32)
S S
де mx,y – с.к.п. координат вихідних пунктів, d – віддаль від точки
встановлення приладу до визначуваної; S - віддаль між вихідними
пунктами (довжина створу).
2
2
e d d
2
С.к.п. центрування:
m
1
(33)
С.к.п. візування:
20"
m"в із.
(35)
Г
де Г – збільшення зорової труби.
Для створних побудов похибка візування:
З врахуванням (35):
mвіз.
Ц
2
S
S
m"віз. d 2
mвіз.
(36)
"
20" d 2
(37)
Г "

39.

Спосіб створно-лінійної
засічки
d
С
1
2
С. к. п. розбивки способом створної засічки :
2
m"c l mS 2
2
m
l (38)
" l
2
де mС – с.к.п. побудови створу; mS - с.к.п. лінійних вимірів.

40.

Спосіб лінійної засічки
С. к. п. розбивки способом
лінійної засічки :
С
m
2
лін
2mS2
2 (39)
sin
С. к. п. вихідних даних:
mU2
А
В
mx2, y
sin
2
(40)

41.

Зворотна засічка
В
C
C1
А
D

42.

З трикутника АВС:
С
X
S AC
S BC
S AB
(41)
sin sin sin
З (41) знайдемо:
S BC
arcsin
sin (42)
S AB
γ
Дирекційний кут сторони АС:
AC
S BC
AB arcsin
sin (43)
S AB
Координати точки С:
β
α
В (X2, Y2)
X C X A LAC cos AC
(44)
YC YA LAC sin AC
А(X1, Y1)
Y

43.

С. к. п. визначення координат точки С:
2
m
AC
2
2
2
2
2
m X C mLAC cos AC LAC sin AC 2
(44)
2
m AC
2
2
2
2
2
m YC mLAC sin AC LAC cos AC 2
Виконавши додавання двох рівностей (44) одержимо:
M mL2 L2
m 2
2
(45)
English     Русский Rules