Пісня «лише у нас на Україні»
Від проголошення Незалежності до нової України
Моя Україна Квітуй,мов калина,над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Укра
Державний герб України Тризуб - історичний символ Української Державності, княжий Знак середньовічних Київських князів. 
Державний прапор України  стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до йог
Державний Гімн України Гімн – це не звичайна пісня, це урочиста пісня нашої країни, це символ державної єдності та віддзеркалення душі укр
Знавцям нашої культури Вікторина “чи знаєте ви україну?”
Моя Україна Квітуй,мов калина,над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Укра
Шевченко Тарас Григорович (поет, письменник, художник)
Леся Українка (поетеса, письменниця)
Білокур Катерина Василівна (художниця)
Віталій і володимир Клички (боксери)
Чорновіл Вячеслав Максимович (політик)
Ступка Богдан Сильвестрович (актор)
Лижичко Руслана Степанівна (співачка)
Конкурс “Дерево мудрості” ДОповніть українське прислів’я
7.85M
Category: mythologymythology

Від проголошення Незалежності до нової України

1. Пісня «лише у нас на Україні»

ПІСНЯ
 
«ЛИШЕ У НАС НА УКРАЇНІ»

2. Від проголошення Незалежності до нової України

ВІД ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО 
НОВОЇ УКРАЇНИ

3. Моя Україна Квітуй,мов калина,над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Укра

М ОЯ У К РА Ї Н А
КВІТУЙ,МОВ
К АЛ И Н А , Н А Д
П Л Е СА М И ВОД ,
БУД Ь В Д РУ Ж Б І І
П РА Ц І М І Ц Н А ТА
ЄДИНА.
Х А Й БУД Е
Щ АС Л И В И М Т В І Й
В І Л Ь Н И Й Н А Р ОД ,
П Р Е К РАС Н А М ОЯ
У К РА Ї Н О !

4.

Україна – це щедра земля під
волошковим небом, це задумливі степи,
широкі поля, густі ліси та гірські вершини.
Це сині озера й річки, калина край вікна і
журавель у небі. Це рідний дім, дорога в
школу, це рідна мова й пісня колискова, це
мама й тато й вся родина. Це все наша
Батьківщина, наша земля, наша Україна.

5.

6.

Зараз наша держава переживає тяжкі часи і кожен
намагається допомогти, внести свій вклад у іі майбутнє. Ми
пам’ятаємо наших героїв, які далі продовжують боротися
проти несправедливості, стояли і стоять на смерть за
незалежність нашої держави. «Небесна сотня» і учасники
АТО називають їх, низький їм уклін. Ми серцем і душею з
тими, хто й у ці дні боронить нашу свободу на сході України,
пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя на Майдані і в зоні
АТО задля нашого щасливого майбутнього.

7.

Україна сьогодні – незалежна
держава, частина Європи,
величезна територія з величезним
населенням.
А згадаємо її історичне минуле –
безмежна боротьба, величний
порив волі, вічна сутичка з
людьми, котрі бажали розділити
нашу землю.

8.

Україна сьогодні – незалежна
держава, частина Європи,
величезна територія з величезним
населенням.
А згадаємо її історичне минуле –
безмежна боротьба, величний
порив волі, вічна сутичка з
людьми, котрі бажали розділити
нашу землю.
Давайте хвилиною мовчання вшануємо їхню пам'ять…

9. Державний герб України Тризуб - історичний символ Української Державності, княжий Знак середньовічних Київських князів. 

ДЕРЖАВНИЙ
ГЕРБ
УКРАЇНИ
Т Р И ЗУ Б ІСТОРИЧНИЙ
С И М В ОЛ
У К РА Ї Н С Ь К О Ї
Д Е РЖ А В Н О С Т І ,
КНЯЖИЙ ЗНАК
СЕРЕДНЬОВІЧНИХ
КИЇВСЬКИХ
КНЯЗІВ.

10. Державний прапор України  стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до йог

Д Е РЖ А В Н И Й П РА П О Р У К РА Ї Н И
С Т Я Г І З Д В ОХ Р І В Н О В Е Л И К И Х
ГО Р И З О Н ТА Л Ь Н И Х С М У Г С И Н ЬО ГО І ЖО ВТ О ГО
К ОЛ Ь О Р І В . С П І В В І Д Н О Ш Е Н Н Я Ш И Р И Н И П РА П О РА
ДО ЙОГО ДОВЖИНИ 2:3

11. Державний Гімн України Гімн – це не звичайна пісня, це урочиста пісня нашої країни, це символ державної єдності та віддзеркалення душі укр

ДЕРЖАВНИЙ
ГІМН
УКРАЇНИ
ГІМН – ЦЕ НЕ
ЗВИЧАЙНА ПІСНЯ,
Ц Е У Р О Ч И С ТА П І С Н Я
Н А Ш О Ї К РА Ї Н И , Ц Е
С И М В ОЛ Д Е Р Ж А В Н О Ї
Є Д Н О С Т І ТА
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
ДУШІ
У К РА Ї Н С Ь К О Г О
Н А Р ОД У.

12. Знавцям нашої культури Вікторина “чи знаєте ви україну?”

З Н А В Ц Я М Н А Ш О Ї КУЛ ЬТ У Р И
В І К Т О Р И Н А “ Ч И З Н А Є Т Е В И У К РА Ї Н У ? ”
У якій півкулі знаходиться Україна?
На якому материку ми живемо?
Як називається столиця України?
Коли країна проголосила свою незалежність?
З якими державами межує Україна?
Президент України
Дерево, яке освячується в церкві перед Пасхою.
Воно охороняє від злих сил

13. Моя Україна Квітуй,мов калина,над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Укра

М ОЯ У К РА Ї Н А
КВІТУЙ,МОВ
К АЛ И Н А , Н А Д
П Л Е СА М И ВОД ,
БУД Ь В Д РУ Ж Б І І
П РА Ц І М І Ц Н А ТА
ЄДИНА.
Х А Й БУД Е
Щ АС Л И В И М Т В І Й
В І Л Ь Н И Й Н А Р ОД ,
П Р Е К РАС Н А М ОЯ
У К РА Ї Н О !

14. Шевченко Тарас Григорович (поет, письменник, художник)

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
(ПОЕТ, ПИСЬМЕННИК, ХУДОЖНИК)

15. Леся Українка (поетеса, письменниця)

ЛЕСЯ УКРАЇНКА
(ПОЕТЕСА, ПИСЬМЕННИЦЯ)

16. Білокур Катерина Василівна (художниця)

БІЛОКУР КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
(ХУДОЖНИЦЯ)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. Віталій і володимир Клички (боксери)

ВІТАЛІЙ І ВОЛОДИМИР
КЛИЧКИ
(БОКСЕРИ)

27. Чорновіл Вячеслав Максимович (політик)

ЧОРНОВІЛ ВЯЧЕСЛАВ МАКСИМОВИЧ
(літературний
П О Л І Т И К ) критик, діяч
руху опору проти русифікації та
національної дискримінації українського
народу.
був ув'язнений за "антирадянську
пропаганду».
перебував у таборах суворого режиму і
на засланні.
2000 року присвоєнно
звання Героя України.

28. Ступка Богдан Сильвестрович (актор)

СТУПКА БОГДАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ
актор театру і кіно
( А
КУкраїнський
ТОР)
лауреат Шевченківської премії
Народний артист УРСР (1980).
Народний артист СРСР (1991).
Герой України (2011).

29. Лижичко Руслана Степанівна (співачка)

ЛИЖИЧКО РУСЛАНА СТЕПАНІВНА
(СПІВАЧКА)

30. Конкурс “Дерево мудрості” ДОповніть українське прислів’я

КОНКУРС 
“ДЕРЕВО 
МУДРОСТІ”
ДОПОВНІТЬ УКРАЇНСЬКЕ
 ПРИСЛІВ’Я

31.

«Без верби і калини…»
 «Людина без рідної землі…»
 «За рідний край…»
 «Та земля мила…»
 «За народ і волю…»
 «Жити – …»
 «Нема на світі другої України…"

32.

Ви - майбутнє України. То ж своїми
знаннями, працею, здобутками
примножуйте
її культуру, своїми досягненнями славте її.
Будьте гідними своїх предків, любіть рідну
землю, бережіть волю і незалежність України,
поважайте свій народ і його мелодійну мову.
Шануйте себе і свою гідність, і шановані будете
іншими.
English     Русский Rules