Я.Колас „Новая зямля”
Я.Колас „У палескай глушы”
Я.Колас «У палескай глушы»
Я.Колас „На ростанях”
Я.Колас „Казкі жыцця”
Я.Колас „Казкі Жыцця»
Я.Колас „У палескай глушы”
Я.Колас „Новая зямля»
Я.Колас „Новая зямля”
3.08M
Category: literatureliterature

Якуб Колас

1. Я.Колас „Новая зямля”

Не: не задаволіш чалавека,
І будзе вечна ён калека:
Чаго-нібудзь, а будзе брак,
Ужо бо створаны ён так!

2. Я.Колас „У палескай глушы”

• «Калі хворы чалавек пачынае думаць аб вялікай
дарозе, то гэта ёсць прымета таго, што гэты
чалавек не ачуняе», - прыпомнілася невядома
калі і дзе і кім выказаная думка.

3. Я.Колас «У палескай глушы»

• «Цьфу! Якая гэта агіднасць! - думаў далей
малады настаўнік. - Жывеш, складаеш планы,
чагось шукаеш, чагось дабіваешся, спадзяешся,
а прыйдзе час - і ты будзеш труп, гніль,
спажытак чарвей».

4. Я.Колас „На ростанях”

«Чалавек жыве дзеля дабра, для служэння
праўдзе, каб ствараць нейкiя вартасцi жыцця i
каб быць карысным для iншых".

5. Я.Колас „Казкі жыцця”

• «Часамі самы простыя рэчы пры пэўных
абставінах паказваюцца страшэнна
заблытанымі, завязанымі ў такі вузел, што і
развязаць нельга.»

6. Я.Колас „Казкі Жыцця»

• «Без змагання і няўдач нічога не даецца на
свеце.»

7. Я.Колас „У палескай глушы”

"Калі парушаюцца драбязговыя правы, то
чалавек гатоў грызціся за гэта і кусацца зубамі;
там жа, дзе разбіваецца сама аснова, прынцып,
ён згінае сваю галаву і моўчкі падстаўляе яе пад
абух"

8. Я.Колас „Новая зямля»

Калі сядзець ды так гадаці, Не выседзіш нічога, маці.
Не бойся: людзі не сядзяць,
Зямля не будзе нас чакаць.

9. Я.Колас „Новая зямля”

«Дзве рэчы трэба мець, каханы! Адна рэч - розум
выхаваны: умець прадгледзець, прылаўчыцца, на
цвёрдым грунце закрапiцца. Другая рэч, Антось
харошы: Таксама трэба мець i грошы.»
English     Русский Rules