Mineralized-Drill 
СКЛАД БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ MINERALIZED-DRILL:
ПАРАМЕТРИ БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ MINERALIZED-DRILL:
Poly-Drill – полімер-глиниста бурова промивальна рідина із низьким вмістом твердої фази.
Використання Poly-Drill забезпечує:
СКЛАД БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ POLY-DRILL:
ПАРАМЕТРИ БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ POLY-DRILL:
360.01K
Category: industryindustry

Mineralized-Drill. мінералізована полімерна бурова промивальна рідина для буріння у нестійких відкладах гірських порід

1. Mineralized-Drill 

Mineralized-Drill
мінералізована полімерна бурова промивальна рідина для буріння
у нестійких відкладах гірських порід.

2.

Цей тип рідини використовують, переважно,
для буріння солевмісних гірських порід ,
зокрема
інтервалів,
представлених
відкладами нижньої пермі в умовах ДДЗ, а
також для буріння під нестійких відкладів
нижнього карбону в умовах ДДЗ , буріння
похило-скерованих свердловин (ПСС), тощо.
Mineralized-Drill - це промивальна рідина, в якій органічно поєднується
використання лігносульфонатних реагентів (КССБ-МТ, РВ-СМ), стійких
до дії іонів полівалентних металів, із іншими регуляторами фільтрації
(Екобур, Полібур-ТС). В цілому, стійкість до агресивної дії солей різного
складу визначається всім комплексом реагентів, які застосовують для
обробки рідини.

3.

Використання Mineralized-Drill забезпечує
− оптимальні значення реологічних, структурномеханічних і фільтраційних характеристик при
розбурюванні відкладень солевмісних гірських порід;
− стійкість до кальцієвої агресії при розбурюванні
відкладів ангідритів;
− стійкість стовбура свердловини та попередження
ускладнень у потенційно нестійких відкладах гірських
порід;
− умови якісного розкриття продуктивних відкладів,
попередження можливих прихоплень і поглинання в
процесі закінчення проводки свердловини.

4.

Основою для приготування Mineralized-Drill є промивальна
рідина, яку застосовували під час буріння вище залягаючих
відкладів після проведення її розбавлення та дообробки на
основі результатів лабораторних досліджень. Поєднання в
системі Mineralized-Drill неорганічних інгібіторів (
хлориду калію або хлориду кальцію), лігносульфонатних
реагентів , полімерів на основі ефірів целюлози та
високоефективних змащувальних домішок забезпечує її
високі інгібуючі властивості та відмінні триботехнічні
характеристики.

5. СКЛАД БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ MINERALIZED-DRILL:

• − КССБ-МТ в кількості 50 кг/м3;
• − КМЦ в кількості 6 кг/м3;
• − РВСМ в кількості 15 кг/м3;
• − неорганічний інгібітор (хлорид кальцію в кількості до
40 кг/м3або хлорид калію в кількості до 100 кг/м);
• − графіт ГСБ-1 в кількості 10 кг/м3 із розрахунку на
об’єм розчину в свердловині перед спуском обсадної
колони;

6.

− гідроксид натрію (NaOH) в кількості 3 кг/м3;
− піногасник Пентакс в кількості 2 кг/м3;
− СБР або лабрикол в кількості 20 кг/м3;
− нафта в кількості до 40-60 кг/м3;
− вапно в кількості до 20 кг/м3;
− флокулянт Праєстол 2530 в кількості 0,2 кг/м3;
− реагент стабілізатор Полібур-ТСМ або Екобур в кількості
16-18 кг/м3;
− технічна вода - решта.
При необхідності проведення дообважнення можуть бути
використані крейда (до густини 1400-1450 кг/м3) або
баритовий обважнювач (до густини 2000-2150 кг/м3).

7. ПАРАМЕТРИ БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ MINERALIZED-DRILL:

-Густина: 1160-2150 кг/м3;
-Умовна в’язкість: 25-90 сек ;
-СНЗ: 30-50/90-140 дПа;
-Показник фільтрації: 5-6 см3/30 хв;
-Водневий показник: 8-10.

8. Poly-Drill – полімер-глиниста бурова промивальна рідина із низьким вмістом твердої фази.

• Цей тип рідини використовують, переважно, для буріння
гірських порід у верхніх інтервалах і, зокрема, інтервалів,
представлених крейдяними відкладами, а також для
буріння під кондуктор і проміжну колону.
• При відсутності мінералізації Poly-Drill застосовують до
температур 180 – 200° С. При мінералізації розчину до 3
% по NaCl температура застосування складає 120 – 140°
С.

9.

Основою для приготування Poly-Drill є попередньо гідратована
бентонітова суспензія або промивальна рідина, яку застосовували
під час буріння вище залягаючих відкладів.
Використання в системі Poly-Drill ефективного реагентастабілізатора Полібур-ТСМ в комбінації із гуматно-калієвим
реагентом (ГКР) забезпечує її високі інгібуючі властивості.
Використання змащувальних домішок (Лабрикол, СБР)
забезпечує низьке значення КТК, попереджує утворення
сальників на КНБК при проходженні потужних глинистих товщ і
дозволяє уникнути використання нафти при проходженні верхніх
водовмісних горизонтів.

10. Використання Poly-Drill забезпечує:

• - стійкість стовбура свердловини та попередження
ускладнень;
• - оптимальні значення реологічних, структурномеханічних та фільтраційних характеристик;
• - покращення очистки стовбура свердловини від
вибуреної гірської породи;
• - зменшення фінансових витрат за рахунок економії
коштів.

11. СКЛАД БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ POLY-DRILL:

• - глинопорошок бентонітовий ПБА-18 "Normal" в
кількості 60-80 кг/м3 при приготуванні промивальної
рідини перед початком буріння свердловини;
• - графіт ГСБ-1 в кількості 10 кг/м3 із розрахунку на об’єм
розчину в свердловині перед спуском обсадної колони;
• - сода кальцинована в кількості 2 кг/м3;
• - реагент ГКР в кількості 20-30 кг/м3;
• - гідроксид натрію (NaOH) в кількості 2 кг/м3;
• - піногасник Пентакс в кількості 2 кг/м3;

12.

- змащувальна домішка СБР або Лабрикол в кількості 20
кг/м3;
- флокулянт Праєстол 2530 в кількості 0,2-0,3 кг/м3 в
інтервалі проходження потужних глинистих товщ або
відкладів верхньої та нижньої крейди ( при бурінні на
ДДЗ);
- реагент стабілізатор Полібур-ТСМ в кількості 6-8 кг/м3;
- технічна вода - решта.

13. ПАРАМЕТРИ БУРОВОЇ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ POLY-DRILL:

- Густина: 1090-1240 кг/м3 ;
- Умовна в’язкість: 25-40 сек ;
- СНЗ: 15-30/35-50 дПа;
- Показник фільтрації: 6-7 см3/30 хв ;
- Водневий показник: 8-10
English     Русский Rules