НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
АКТУАЛЬНІСТЬ
Переваги P2P Lending платформ
Аналіз існуючих рішень
Аналіз існуючих рішень
Переваги і недоліки існуючих рішеннь
Основні вимоги до системи
Використані технології
Середовище розробки
Додаткові технології та бібліотеки
Опис архітектури та програмних модулів
Опис архітектури та програмних модулів
Схема бази даних
Розроблене програмне забезпечення
Розроблене програмне забезпечення
Розроблене програмне забезпечення
Розроблене програмне забезпечення
Тестування системи
Тестування системи
Порівняння з існуючими аналогами
Висновки
Перевірка на антиплагіат(розділ 1)
Перевірка на антиплагіат(розділ 1)
Перевірка на антиплагіат(розділ 2)
Перевірка на антиплагіат(розділ 3)
Перевірка на антиплагіат(розділ 4)
Перевірка на антиплагіат
Перевірка на антиплагіат
Дякую за увагу!
25.39M
Categories: programmingprogramming softwaresoftware

Програмне забезпечення для Peer-To-Peer Lending платформи

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ

МАТЕМАТИКИ
КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Програмне забезпечення для Peer-To-Peer Lending
платформи
Виконав: Тимошенко Владислав Анатолійович
Науковий керівник: посада, наук. ступінь, вчене звання, ПІБ керівника
Київ – 2019
1

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

• Мета проекту: Розроблення Peer-To-Peer lending
платформи, яка дозволяє формувати кредитний
портфель власноруч та автоматично, динамічно
оновлювати дані, побудована за принципом SPA –
архітектури, та має можливість короткострокового та
довгострокового інвестування.
2

3. АКТУАЛЬНІСТЬ

3

4. Переваги P2P Lending платформ

• Альтернатива банкам та іншим фінансовим
інститутам;
• Вищі процентні ставки на інвестування грошей
ніж в аналогічних фінансових інститутах;
• Максимально прозора і зрозуміла система;
• Економія часу - всі операції виконуються онлайн;
4

5. Аналіз існуючих рішень

Mintos
PeerBerry
5

6. Аналіз існуючих рішень

Bondora
6

7. Переваги і недоліки існуючих рішеннь

Переваги:
• Система диверсифікації
ризику
• Наявність декількох мов
• Короткострокове і
довгострокове
інвестування
Недоліки:
• Відсутність динамічного
оновлення даних
• Відсутність SPA
архітектури
• Відсутність стратегій
інвестування або ж
інвестування в окремі
кредити
• Недостатньо інформації
для інвестування
7

8. Основні вимоги до системи

• Реєстрація та авторизація користувачів;
• Можливість створити інвестицію
автоматично;
• Можливість створити інвестицію, вибравши
кредити власноруч;
• Можливість зміни мови;
• Можливість завантажувати документи;
• Динамічне оновлення даних.
8

9. Використані технології

Back end:
Java
Spring Boot
БД:
PostgreSQL
Front End:
JavaScript
Angular
9

10. Середовище розробки

Intellij idea
10

11. Додаткові технології та бібліотеки

i18n
Angular-Universal
11

12. Опис архітектури та програмних модулів


модуль авторизації, реєстрації, особистий кабінет;
модуль для верифікації інформації про клієнта;
модуль зміни мови платформи;
модуль серверного рендерингу;
модуль портфоліо;
модуль статистики;
12

13. Опис архітектури та програмних модулів


модуль ринку кредитів та корзина;
модуль транзакцій;
модуль для введення коштів на платформу;
модуль для виведення коштів з платформи;
модуль автоматичного створення інвестицій.
13

14. Схема бази даних

14

15. Розроблене програмне забезпечення

15

16. Розроблене програмне забезпечення

16

17. Розроблене програмне забезпечення

17

18. Розроблене програмне забезпечення

18

19. Тестування системи

19

20. Тестування системи

20

21. Порівняння з існуючими аналогами

Назва
Запропоноване Mintos
програмне
забезпечення
PeerBerry
Bondora
Найкращий
випадок
100%
98%
99%
100%
Найгірший
випадок
67%
43%
10%
60%
21

22. Висновки

• Здійснено аналіз існуючих програмних рішеннь і виділено їх недоліки
• На основі виділених недоліків програмного проектування було
вибрано стек технологій
• Розроблено архітектуру ПЗ для P2P Lending платформи, яка має
додаткові функціональності для автоматичного інвестування, та
інвестування в окремі кредити
• Здійснено тестування розробленого ПЗ та порівняно результати з
існуючими аналогами
22

23. Перевірка на антиплагіат(розділ 1)

23

24. Перевірка на антиплагіат(розділ 1)

24

25. Перевірка на антиплагіат(розділ 2)

25

26. Перевірка на антиплагіат(розділ 3)

26

27. Перевірка на антиплагіат(розділ 4)

27

28. Перевірка на антиплагіат

28

29. Перевірка на антиплагіат

Розділ
Процент унікальності
1
98%
2
96%
3
99%
4
99%
Диплом
93%
29

30. Дякую за увагу!

English     Русский Rules