Проблеми забрудження і шляхи її розв’язання Над проектом працювали: Грицай Вікторія, Малачинська Христина та Кулак Каріна
Мета: вирішення проблем забруднення повітря.
Забруднення повітря
Головне джерело забруднення
2.37M
Category: ecologyecology

Проблеми забруднення і шляхи її розв’язання

1. Проблеми забрудження і шляхи її розв’язання Над проектом працювали: Грицай Вікторія, Малачинська Христина та Кулак Каріна

ПРОБЛЕМИ
ЗАБРУДЖЕННЯ І
ШЛЯХИ ЇЇ
РОЗВ’ЯЗАННЯ
НАД ПРОЕКТОМ ПРАЦЮВАЛИ:
ГРИЦАЙ ВІКТОРІЯ,

2. Мета: вирішення проблем забруднення повітря.

• МЕТА: ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ ЗАБРУДНЕННЯ
ПОВІТРЯ.

3. Забруднення повітря

ЗАБРУДНЕННЯ
ПОВІТРЯ
Існує дві основні джерела забруднення
атмосфери: природній і антропогенний
Природний - це вулкани, лісові пожежі,
запорошені бурі, вивітрювання, процеси
розкладання рослин і тварин. Джерелами
антропогенного забруднення атмосфери
різними речовинами є теплоенергетики,
нафто, газопереробки, промисловість,
транспорт.

4.

5. Головне джерело забруднення

ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ
• Головне джерело забруднення довкілля є
повернення в природу величезних маси відходів які
утворюються в процесі виробництва транспорту і
споживання в людському суспільстві

6.

Штучне забруднення атмосфери
Хімізації сільського господарства супроводжується потраплянням
в атмосферу великої кількості хімічних речовин
English     Русский Rules