Презентація на тему
Історія
Про спеціальність
Зміст діяльності
Повинен знати
Умови психічної напруженості
Умови фізичного навантаження
Ділові якості
Патріотичне виховання на уроках фізичної культури
Перспективність професії
Презентацію підготувала студентка 1 курсу спеціальності "Фізичне виховання" Гринюк Наталія
6.75M
Categories: pedagogypedagogy sportsport

Спеціальність - фізичне виховання

1. Презентація на тему

спеціальність
«Фізичне виховання»

2. Історія

Фізична
Фізична культура
культура -- це
це діяльність
діяльність людини,
людини, спрямована
спрямована на
на зміцнення
зміцнення здоров'я
здоров'я іі розвиток
розвиток
фізичних
фізичних здібностей.
здібностей. Вона
Вона розвиває
розвиває організм
організм гармонійно
гармонійно іі зберігає
зберігає відмінний
відмінний фізичний
фізичний стан
стан
на
на довгі
довгі роки.
роки. Фізкультура
Фізкультура єє частиною
частиною загальної
загальної культури
культури людини,
людини, аа також
також частиною
частиною культури
культури суспільства
суспільства
іі являє
являє собою
собою сукупність
сукупність -- цінностей,
цінностей, знань
знань іі норм,
норм, які
які використовуються
використовуються суспільством
суспільством для
для
розвитку
розвитку фізичних
фізичних та
та інтелектуальних
інтелектуальних здібностей
здібностей людини.
людини.
Фізична
Фізична культура
культура формувалася
формувалася на
на ранніх
ранніх етапах
етапах розвитку
розвитку людського
людського суспільства,
суспільства, проте
проте
їїїї вдосконалення
вдосконалення триває
триває іі вв даний
даний час.
час. Особливо
Особливо зросла
зросла роль
роль фізкультури
фізкультури вв зв'язку
зв'язку
зз урбанізацією,
урбанізацією, погіршенням
погіршенням екологічної
екологічної ситуації
ситуації та
та автоматизацією
автоматизацією праці,
праці, що
що сприяє
сприяє гіпокінезії.
гіпокінезії.
Фізична
Фізична культура
культура єє важливим
важливим засобом
засобом «виховання
«виховання нової
нової людини,
людини, гармонійно
гармонійно поєднала
поєднала
вв собі
собі духовне
духовне багатство,
багатство, моральну
моральну чистоту
чистоту іі фізичну
фізичну досконалість
досконалість ».
». Вона
Вона сприяє
сприяє підвищенню
підвищенню
соціальної
соціальної іі трудової
трудової активності
активності людей,
людей, економічної
економічної ефективності
ефективності виробництва.
виробництва. Фізкультура
Фізкультура
задовольняє
задовольняє соціальні
соціальні потреби
потреби вв спілкуванні,
спілкуванні, грі,
грі, розвазі,
розвазі, вв деяких
деяких формах
формах самовираження
самовираження
особистості
особистості через
через соціально
соціально активну
активну корисну
корисну діяльність.
діяльність. Основні
Основні показники
показники стану
стану фізичної
фізичної
культури
культури вв суспільстві
суспільстві це
це рівень
рівень здоров'я
здоров'я іі фізичного
фізичного розвитку
розвитку людей,
людей, ступінь
ступінь використання
використання
фізичної
фізичної культури
культури уу сфері
сфері виховання
виховання та
та освіти,
освіти, уу виробництві,
виробництві, побуті,
побуті, вв організації
організації вільного
вільного
часу.
часу. Результатом
Результатом їїїї діяльності
діяльності єє фізична
фізична підготовленість
підготовленість іі ступінь
ступінь досконалості
досконалості
рухових
рухових умінь
умінь іі навичок,
навичок, високий
високий рівень
рівень розвитку
розвитку життєвих
життєвих сил,
сил, спортивні
спортивні досягнення,
досягнення,
моральне,
моральне, естетичне,
естетичне, інтелектуальний
інтелектуальний розвиток.
розвиток.

3. Про спеціальність

Спеціальність фізичне виховання дуже
важлива професія для людства, але і до того
ж дуже складна. Учитель фізкультури навчає
правильно виконувати фізичні вправи,
допомагає дитині краще піклуватися про своє
фізичне здоров'я. Розглянемо особливості
професіі вчителя фізкультури.

4. Зміст діяльності

• Веде спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу з різними
категоріями населення.
• Проводить заняття з фізичної культури з учнями образоательних
установ - шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних ліцеїв та училищ, зі
студентами середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.
• Розробляє навчальні плани і забезпечує їх виконання.
• Показує
Показує вправи
вправи іі пояснює
пояснює правила спортивних ігор.
• Використовує найбільш ефективні форми роботи.
• Забезпечує безпеку занять і дотримання санітарно-гігієнічних
норм.
• Проводить масові спортивно-оздоровчі заходи.
• Організовує здачу нормативів.
• Формує і тренує команди для участі в змаганнях.
• Проводить навчальну роботу в групах загальної фізичної
підготовки, спортивних секціях.

5. Повинен знати

• Завдання розвитку фізичної культури і спорту та методи
фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи.
• Основи педагогіки та психології.
• Правила техніки безпеки.
• Санітарно-гігієнічні норми, основи спортивної медицини.
• Правила експлуатації спортивних споруд.
Для роботи в вищих навчальних закладах повинен мати :
• широку фундаментальну підготовленість по теорії, методиці і
техніці базових видів рухової активності, наукам природничого
та гуманітарного циклів.

6. Умови психічної напруженості

• Шум від криків займаються (особливо на заняттях з
молодшими школярами), який відрізняється
переривчастістю і високими тонами, викликає
психічне стомлення у вчителя;
• Необхідність переходу з однієї вікової групи в іншу;
• Значне навантаження на мовний апарат і голосові
зв'язки;
• Відповідальність за життя і здоров'я учнів, так як
заняття фізичними вправами відрізняються
високим ступенем ризику в отриманні травм.

7. Умови фізичного навантаження

• Необхідність показувати фізичні вправи;
• Здійснення фізичних дій спільно з учнями
(особливо в походах);
• Необхідність страхувати учнів, що виконують
фізичні вправи.
Умови, пов'язані з внешнесредовимі
факторами
• Кліматичні та погодні умови при заняттях на
відкритому повітрі;
• Санітарно-гігієнічний стан спортивних класів,
залів.

8. Ділові якості

Майстерність вчителя фізичної культури багато в чому
визначається наявними у нього якостями, які надають
своєрідність його спілкуванню з учнями, визначають
швидкість і ступінь оволодіння їм різні вміння.
Всі професійно важливі якості вчителя фізичної культури
можна розділити на наступні групи: світоглядні, моральні,
комунікативні (включаючи педагогічний такт), вольові,
інтелектуальні, - включаючи перцептивні, аттенціонние
(якості уваги), мнемічні (якості пам'яті), - Рухові
(психомоторні).

9. Патріотичне виховання на уроках фізичної культури

На
На уроках
уроках фізичної
фізичної культури
культури можна
можна успешно
успешно поєднуваті
поєднуваті роботу
роботу зз виконан
виконан
Завдання
Завдання фізічного
фізічного та
та національного
національного виховання.
виховання. Необходимо
Необходимо звернути
звернути до
до
тісячолітньої
тісячолітньої культури
культури нашого
нашого народу,
народу, яка
яка всегда
всегда забезпечувала
забезпечувала
підготовку
підготовку підростаючого
підростаючого поколения
поколения до
до здорового
здорового ии повноцінного
повноцінного життя.
життя.
ІІ сегодня
сегодня ідеалом
ідеалом єє запорізький
запорізький козак
козак -- лицар
лицар ии захисник
захисник Батьківщінію
Батьківщінію
Невід'ємною
Невід'ємною частина
частина народної
народної педагогіки
педагогіки були
були ігри.
ігри. Гра
Гра має
має важліве
важліве
оздоровчо
оздоровчо значення
значення ии здавна
здавна люди
люди це
це розумілі.
розумілі. Змістом
Змістом гри
гри єє
різноманітні
різноманітні рухи
рухи та
та дії
дії учасников.
учасников. Рухліві
Рухліві ігри
ігри підвіщують
підвіщують функціональну
функціональну
діяльність,
діяльність, залучають
залучають вв дінамічну
дінамічну роботу
роботу
м'язи
м'язи тіла,
тіла, збільшують
збільшують рухлівість
рухлівість вв суглоб.
суглоб.
Гра
Гра -- це
це ии засіб
засіб розвитку
розвитку рухлівості,
рухлівості, спрітності,
спрітності,
кмітлівості,
кмітлівості, рішучості.
рішучості.
На
На уроках
уроках фізичної
фізичної культури
культури можна
можна використовувати
використовувати
народні
народні ігри
ігри як
як повністю
повністю так
так ии їх
їх елементи
елементи

10. Перспективність професії

Професія вчителя фізкультури на сьогодні дуже перспективна. За
останні десятиліття здоров'я дітей погіршилося. Причиною цього є
екологічні проблеми, хімічні добавки в продуктах харчування,
неякісна вода, - лише деякі фактори, агресивно впливають на
здоров'я дошкільника. Але при стимуляції рухової активності і
розширенні діапазону умов, в яких знаходиться дитина, при чітко
вираженої оздоровчої спрямованості фізкультурної діяльності його
організм здатний правильно розвиватися не дивлячись на негативні
фактори. Дитина не може правильно реагувати на зміни в
навколишньому середовищі, необхідно навчати дітей заповнювати
життєві сили, вести здоровий спосіб життя, допомагати своєму
організму, створювати оздоровлюючу розвиваюче середовище.

11. Презентацію підготувала студентка 1 курсу спеціальності "Фізичне виховання" Гринюк Наталія

Презентацію підготувала студентка 1 курсу спеціальності
"Фізичне виховання" Гринюк Наталія
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules