Мамандықтар / Специальности
Мамандықтар / Специальности на базе 11 класса
Оқу – материалдық база Учебно-материальная база
Автомобильді жөндеу шеберханасының жабдықтары: 4 діңгекті көтергіш, диагностикаға арналған компьютерлік диагностикалық дөңгелектердің а
4.42M
Category: educationeducation

ГККП «Строительно-технический колледж» акимата города Астаны

1.

Астана қаласы әкімдігінің «Құрылыс
техникалық колледж» МКҚК
ГККП « Строительно технический колледж» акимата
города Астаны

2. Мамандықтар / Специальности

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Мастер отделочных и строительных работ
Специалист по сухому методу строительства
Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді
және инженерлік жүйелерді пайдалану
Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно технических
устройств, вентиляции и инженерных систем ( по видам)
Пісіру ісі
Сварочное дело (по видам)
Тарату құрылғылары бойынша электр құрастырушы
Электроснабжение ( по отраслям)
Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей
Іс қағаздарын және мұрағаттану. Хатшы-референт
Делопроизводство и архивоведение . Секретарь референт
1401000
1403000
1114000
0902000
1201000
0510000

3. Мамандықтар / Специальности на базе 11 класса

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Техник - строитель
Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей
Техник – механик
Іс қағаздарын және мұрағаттану. Хатшы-референт
Делопроизводство и архивоведение . Секретарь референт
1401000
1201000
0510000

4. Оқу – материалдық база Учебно-материальная база

Оқу үрдісін қамсыздандыру үшін колледжде бар:
Для обеспечения учебного процесса колледж имеет
28 оқу кабинеттері
28 учебных кабинетов
8 оқу шеберханалары
8 учебных мастерских
2 мультимедиялы жабдықталған лаборатория
2 лаборатории с мультимедийным оборудованием
3 компьютерлік класс
3 компьютерных класса
6 мультимедиялы жабдықталған кабинет
6 кабинетов с мультимедийным оборудованием

5.

Электр құрастыру лабороториясының жабдықталуы : Тұрғын үйді электрмен қамтамасыз етуге
қажетті 5 стендтен тұратын тринажерлық жабдық:
( ғимаратты электрмен қамтамасыз ету, апаттық аспаптар жұмысы, техникалық бөлмелерінің нәрі және
пәтерлерге және пәтерлердің ішіне электр жабдықтарын тарту.)
Лаборотория меңгерушісі: Рахымжанов Мурат Жакенұлы
Электромонтажная лаборатория оснащена на 48000000 тенге:
тренажерным оборудованием по электроснабжению жилого дома
оборудованием состоящее из: 5 –ти стендов
( электроснабжение здания, работа аварийных приборов,
питание технических помещении и разводка поквартирной
и внутриквартирной разводки электрооборудований на площади 66м2)
Заведующий лабораторией:
Рахымжанов Мурат Жакенұлы

6.

малярная мастерская
140 м2 ауданды сылақ шеберханасында ғимараттың сыртқы және ішкі өңделуі бойынша жаңа
технологияларды пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырады.
Жұмыс барысында құрылысқа қажетті «КНАУФ» «ALIT» т.б. құрғақ қоспаларды пайдаланады.
«Тиккурила» бояғыштар құрамы, жаңа технологиялық жабдықтарды және Тиккурила» фирмасы
ұсынған бояғыш материалдарды қолданады.
Сылақ шеберханасының меңгерушісі: Соломанина Нина
Николаевна.
В малярной мастерской на площади 140 м2,
получают практические навыки по применению
новых технологии по отделке внутренних и
наружных частей здании.
Используют в работе сухие строительные смеси «КНАУФ»
«ALIT»и.т.д . Окрасочные составы «Тиккурила»
с использованием современных инструментов и
окрасочными материалами предоставленные
фирмой «Тиккурила»
Заведующая малярной мастерской: Соломанина Нина
Николаевна.

7.

Столярная мастерская
Ауданы 300м2 ағаш шеберханасы, заманауи әдістер мен технологиялар бойынша жиһаз өндірісі және
оқытуға арналған 10 заманауи, әртүрлі қажеттілікті атқаратын станоктармен қамтамасыз етілген.
Станктар Чехияның « PROMА» фирмасында 2012 жылы шығарылған. Германияның «OPTIMUM»,
« ZAITEC» фирмаларында жасалған станоктар 2013 жылы сатып алынған.
Шеберхана меңгерушісі:
Абдрахманов Нурмухамед Алтаевич.
Столярная мастерская площадью 300м2, оснащена
10-ю современными станками различного назначения
для обучения и производства мебели по современным
методам и технологиям.
Станки производства фирмы « PROMА» Чехия,
закуплены в 2012 году. Станки производства фирм « OPTIMUM»,
«ZAITEC» Германия, закуплены
в 2013 году на сумму 8224024 тенге
Заведующий мастерской:
Абдрахманов Нурмухамед Алтаевич.

8.

Мастерская электрогазосварщиков
192м2 пісіру ісі шеберханасында Италияда жасалған заманауи пісіру аппараттарымен пісіру шеберлігін
үйренеді. TELWIN SUPERTIG 200 - аргонодоғалық пісіру аппараты, EURARC 420 TELWIN пісіру
аппараты, LINEAR 220 TELWIN пісіру аппараты , TELWIN жартылай автоматтандырылған пісіру
аппараты, TELWIN байланыстыра пісіруге арналған пісіру аппараты. ВЗС 6500 PCN ELITECH пісіру
генераторы.
Пісіруші жабдықтар: 2011 және 2013 жылдары сатып алынды.
Шеберхана меңгерушісі: Мусагалимов Рустем Серикович
В Сварочной мастерской на площади 192м2 обучаются сварочному
мастерству на современных сварочных аппаратах производства Италии.
Аргонодуговая сварка TELWIN SUPERTIG 200
Сварочные аппараты EURARC 420 TELWIN
Сварочные аппараты LINEAR 220 TELWIN
Сварочные аппараты для полуавтоматической сварки TELWIN
Сварочные аппараты для контактной сварки TELWIN
Сварочный генератор ВЗС 6500 PCN ELITECH
Сварочное оборудование закуплено на сумму
3782438тенге в 2011 и 2013 гг.
Заведующий мастерской: Мусагалиев Рустем Серикович

9. Автомобильді жөндеу шеберханасының жабдықтары: 4 діңгекті көтергіш, диагностикаға арналған компьютерлік диагностикалық дөңгелектердің а

Мастерская по ремонту автомобилей
Автомобильді жөндеу шеберханасының жабдықтары: 4 діңгекті көтергіш,
диагностикаға арналған компьютерлік диагностикалық дөңгелектердің ажырапқосылуы, жартылай автоматты шиномонтаж станогы, қозғалтқыш майын
алмастыруға арналған қозғалмалы поршендік компрессорлык жабдық, беріліс
қорабы.т.т. жабдықтар 2011-2013 жылдары сатып алынды, олар Қытайда жасалған,
оған 2252575,00 тенге жұмсалды. Жалпы көлемі- 135 м2 Шеберхана меңгерушісі:
Әбдреймов Алмас Болатович
Мастерская по ремонту автомобилей онсащена оборудованием подьемник 4 х стоечный ,
эстакадой для диагностики развал – схождения колес с компьютерным диагностированием,
полуавтоматический шиномонтажный станок, полуавтоматический шиномонтажный станок,
передвижной поршневой компрессор оборудование для замены масла двигателя, коробки
передач и.т.д. Оборудование закуплено в 2011 – 2013 гг, производство Китай на сумму
2252575,00 тенге. Общая площадь -135 м2.
Заведующий мастерской: Әбдреймов Алмас Болатович

10.

Лаборатория по подготовке слесарь по ремонту автомобилей
Автокөлік жөндеу слесарін дайындайтын лаборатория ауданы 45 м2 , жабдықталған: автомобильдің
макеті, трансмиссия торабының макеттері, қозғалтқыштар, майлау жұмысы жүйесінің стендтері,
қоректену жүйесісі, электр жабдықтары жүйесі, мультимедиялық жабдықтар. Жабдықтар 2011 – 2014
жылдары алынған. Ресейде жасалған. Оған 5796056тенге жұмсалды. Лаборотория меңгерушісі:
Жангабыл Нурлан Мусипказиевич
Лаборатория по подготовке автослесарей площадью 45 м2
оснащена макетом автомобиля, макетами узлов трансмиссии,
двигателя, стендами работы системы смазки, системы питания,
системы электрооборудования, мультимедийным
оборудованием. Оборудование закуплено 2011–2014 годы.
Производство России на сумму 5796056тенге.
Заведующий лабороторией:Жангабыл Нурлан Мусипказиевич

11.

Мастерская слесарей сантехников
1201000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и
инженерных систем (по видам)»
1403000 - Ішкі санитарлықтехникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді пайдалану:
Дәнекерлеуші –сантехник (мемлекеттік тілде)
2013 жылы практикалық кәсіптің жаса- үшін сантехникалық
шеберханада ауданда 111,24м2, иемден- жаңа жабдық және
станоқтар болды : тығыздауыш тістеуік - мм Д16-32
сұғындырмасының жинақталымымен, судың санауышы әмбебап
СВУ-15И, 8826А жан басына шаққандығы кабинасысорап
циркуляциялық WILO Star, терендік сорап "балдырған", суөлшер
Ценнер, сужылытқыш, кайрақ Opti SM175 станоғы, Fser V173B17
мониторы, интерактивті электромагнитті тақта ара
жинақталымда (проектор, кронштейн), шагың станоқ "Quantum
B14 230v" тіке-бұрғыла-, сутазартқыш сүзгіші, бұранда иіройықты станоқ, кондиционер, дәнекерлегіш аппарат үшін түйіс
дәнекерлеуші үшін, гидравликалық трубогиб (шагың), шағың сынақ
гидропресс.
Шеберхана меңгерушісі:Есимов Мурат Шаяхметович
В 2013 году для проведения практических занятий в сантехнической мастерской
на площади 111,24м2 , были приобретены новые оборудование и станки: пресс-клещи с
комплектом насадок Д16-32 мм, счетчик воды универсальный СВУ-15И, душевая кабина
8826А, насос циркуляционный WILO Star, насос погружной «Малыш», водомер Ценнер,
водонагреватель, станок заточной Opti SM175, монитор Fser V173B17, интерактивная
электромагнитная доска в комплекте (проектор, кронштейн), станок вертикальносверлильный настольный «Quantum B14 230V», фильтр –водоочиститель,
резьбонарезной станок, кондиционер, сварочный аппарат для стыковой сварки,
гидравлический трубогиб с верхней пластиной (ручной), ручной испытательный
гидропресс.зав мастерской; Заведующий мастерской: Есимов Мурат Шаяхметович

12.

Учебный кабинет информатики
•0510000 - Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану:
Хатшы-референт (мемлекеттік тілде)
Хатшы референт 45 м2 , жабдықталған:
Жергілікті бюджет есебінен 2013 жылы 3 225
578 теңгеге: 22 дана ДК, 4 дана интерактивті
тақта, 7 дана МФУ лазерлі принтер, сканер,
көшірме+кабель? Проекторға лампа, 3 дана
фотоаппарат № Лаборотория меңгерушісі: :
Махмутова Лаура Абсатарқызы
Приобретено за счет местного бюджета на
сумму 3 225 578 тенге в 2013г : ПК в
комплекте (22 штук), Интерактивная доска 4
штуки), МФУ Лазерный принтер / сканер/ ,
копир +кабель (7штук), Лампа к проектору ,
Фотоаппарат ( 3 штуки)
Заведующий лабораторией: Махмутова
Лаура Абсатаровна
English     Русский Rules