799.75K
Category: policypolicy

Пікірталас

1.

2.

3.

4.

Американдық парламенттік
формат
Үкімет
Қысқа
Оппозиция
Ұзақ

5.

Американдық
парламенттік формат
Құндылықты
Саяси
(механизм)

6.

Қарар
Дефиниция
Философия
Қалыптасқан
жағдай (Status quo)
Аргументтер (бірнеше болуы
мүмкін және фактімен негізделу
керек)
Қорытынды

7.

Қарар
Дефиниция
Қалыптасқан жағдай (Status
Проблема
Проблеманың өзектілігі
Проблеманың себептері
Шешу жолдары:
Қалай?
Нәтиже
quo)
English     Русский Rules