Соціально-політичні небезпеки
План :
Соціальні джерела небезпек:
Політичні джерела небезпек:
Тероризм - це форма політичного екстремізму, застосування чи загроза застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знище
Види тероризму:
Небезпечні інформаційно-психологічні впливи:
Правило 3-6-9-12:
Психологічна маніпуляція – тип соціального, психологічного впливу, соціально-психологічний феномен, що має на меті змінити сприйняття аб
Дякую за увагу
3.55M
Categories: psychologypsychology life safetylife safety

Соціально-політичні небезпеки

1. Соціально-політичні небезпеки

Підготував: Тилькун Г.В.

2. План :

1. Характеристики видів соціально-політичних
небезпек. Соціальні фактори, що впливають на
життя та здоров'я людини.
2. Тероризм, як загроза безпечному існуванню.
3. Сучасні інформаційні технології та особливості
впливу інформаційного чинника на безпеку
суспільства в цілому та людину зокрема.
4. Психологічна маніпуляція, як соціальнопсихологічний феномен.

3.

1. Характеристики видів
соціально-політичних
небезпек. Соціальні
фактори, що впливають на
життя та здоров'я людини.

4. Соціальні джерела небезпек:


Волоцюзтво
Проституція
Пияцтво
Паління
Злочинність
тощо

5. Політичні джерела небезпек:

• Ідеологічні, міжпартійні,
міжконфесійні та збройні
конфлікти
• Духовне гноблення
• Війни
• тощо

6.

2. Тероризм, як загроза
безпечному існуванню.

7. Тероризм - це форма політичного екстремізму, застосування чи загроза застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знище

Тероризм - це форма
політичного екстремізму,
застосування чи загроза
застосування найжорсткіших
методів насилля, включаючи
фізичне знищення людей,
залякування урядів та
населення для досягнення
певних цілей.

8. Види тероризму:

• політичний
• релігійний
• кримінальний

9.

10.

11.

12.

3. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЧИННИКА НА БЕЗПЕКУ
СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ ТА
ЛЮДИНУ ЗОКРЕМА.

13. Небезпечні інформаційно-психологічні впливи:

Небезпечні інформаційнопсихологічні впливи:
Негативна пропаганда
Дезінформація
Психологічна війна
Спонукання до запланованих
ворогом дій
• Маніпулювання
• тощо

14.

15.

16. Правило 3-6-9-12:

• До 3 років ніякого комп'ютера
• До 6 років ніяких комп'ютерних
або електронних ігор
• До 9 років ніякого Інтернету
• До 12 років користуватися
Інтернетом разом з дорослими

17.

18.

4. ПСИХОЛОГІЧНА
МАНІПУЛЯЦІЯ, ЯК
СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ
ФЕНОМЕН.
.

19. Психологічна маніпуляція – тип соціального, психологічного впливу, соціально-психологічний феномен, що має на меті змінити сприйняття аб

Психологічна маніпуляція –
тип соціального,
психологічного впливу,
соціально-психологічний
феномен, що має на меті
змінити сприйняття або
поведінку інших людей за
допомогою прихованої,
неправдивої або
насильницької тактики.

20.

21.

22. Дякую за увагу

English     Русский Rules