Росія в 20-40 –х рр ХІХ ст Суспільно – політичні течії та рухи
Завдання уроку
Опорні поняття і дати
План
Вищі органи влади Російської імперії
Становий поділ населення росії в І половині ХІХ століття
Причини зародження декабристського руху
Організації декабристів
Повстання декабристів
Ідейні напрямки в суспільному русі росії
О.Герцен
Утопічний соціалізм
Закріплення
601.11K
Category: historyhistory

Росія в 20-40 –х рр ХІХ ст. Суспільно – політичні течії та рухи

1. Росія в 20-40 –х рр ХІХ ст Суспільно – політичні течії та рухи

РОСІЯ В 20-40 –Х РР ХІХ СТ
СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ ТА РУХИ

2. Завдання уроку

ЗАВДАННЯ УРОКУ
Розкрити причини виникнення суспільно –
політичних рухів у Росії та Європі;
Розкрити особливості декабристського руху в
Росії та утопічного соціалізму;
вчитися встановлювати причинно –
наслідкові зв»язки;
Позитивно та толерантно ставитися до діячів
суспільного руху, небайдужих до майбутнього
своєї країни.

3. Опорні поняття і дати

ОПОРНІ ПОНЯТТЯ І ДАТИ
Опорні поняття:
Декабристи;
Слов»янофіли;
Західники;
Утопічний соціалізм.
Опорні дати:
1816р. – створення
«Союзу порятунку»;
1818р. – створення
«Союзу благоденства»;
14 грудня 1825 р. –
повстання декабристів;
29 грудня 1826 р. –
повстання Чернігівського
полку.

4. План

ПЛАН
Вищі органи влади Російської імперії
Становий поділ населення Росії
в І половині ХІХ століття
Суспільно – політичні течії та рухи в Росії.
Організації декабристів.
О.Герцен.
Слов»янофіли та західники.
Суспільно – політична думка Європи.

5. Вищі органи влади Російської імперії

ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
ІМПЕРАТОР
СИНОД
Вища духовна
установа
ДЕРЖАВНА РАДА
Дорадчий
Законодавчий орган
при імператорі
СЕНАТ
Вища судова
інстанція
МІНІСТЕРСТВА
Олександр І

6. Становий поділ населення росії в І половині ХІХ століття

СТАНОВИЙ ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ
В І ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Привілейовані
Непривілейовані
Дворянство ( 600 тис. чол),
духівництво,
Купецтво, козацтво
Селяни ( 30 млн.чол), з ний 20 млн. –
кріпаки
Міщани
Звільнені від сплати податків і
рекрутської повинності
Сплачували подушну подать і відбували
рекрутську повинність
1. В якій країні існував яскраво виражений становий поділ населення?
2. За що боровся третій стан у Франції?
3. Чи задовольняло російських селян власне становище?

7.

Яка важлива подія відбулася в історії
Російської держави в 1812 році?
Завдяки чому вдалося перемогти армію
Наполеона?
На що сподівався російський народ,
приймаючи активну участь у боротьбі з
Наполеоном?

8. Причини зародження декабристського руху

ПРИЧИНИ ЗАРОДЖЕННЯ ДЕКАБРИСТСЬКОГО
РУХУ
Відмова Олександра І від проведення реформ
в середині країни та захист основ абсолютної
монархії та феодального ладу;
Зростання національної свідомості у зв»язку з
патріотичним піднесенням під час Вітчизняної
війни 1812 року;
Знайомство з життям європейських країн та
порівняння з дійсністю самодержавно –
кріпосницькою Росією.
Декабристи – учасники таємних організацій у Російській імперії, що
готували державний переворот, спрямований проти самодержавства і
кріпосного права. Організатори – гвардійські офіцери.

9. Організації декабристів

ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕКАБРИСТІВ
СОЮЗ ПОРЯТУНКУ
1816р
ПІВДЕННЕ ТОВАРИСТВО
1821р.
П.ПЕСТЕЛЬ
«Руська правда»
СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВА
1818 р.
ПІВНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
1821р.
М.МУРАВЙОВ
«Конституція»

10.

На матеріалі п.1.3 заповніть таблицю та визначте
відмінності між програмними документами
товариств декабристів
Руська правда
Державний устрій
Ставлення до
кріпосного права
Наділення селян
землею
Демократичні
свободи
Конституція

11. Повстання декабристів

ПОВСТАННЯ ДЕКАБРИСТІВ
14 грудня 1825 р.
повстання в
Петербурзі,
організоване
членами «Північного
товариства».
29 грудня повстання
Чернігівського полку.
Розправа царизму з
декабристами.

12. Ідейні напрямки в суспільному русі росії

ІДЕЙНІ НАПРЯМКИ В СУСПІЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ
Консерватизм
Радикалізм
Лібералізм
С.Уваров
Теорія офіційної народності
О.Герцен
В.Бєлінський
Слов»янофіли
західники
Принципи:
Самодержавство,
православ»я ,
Народність.
Ідея єдності царя і
народу.
Теорія общинного
соціалізму.
Шлях переходу –
народна революція
або мирним шляхом
Шляхи подальшого
розвитку Росії – свій
особливий шлях або
шляхом розвитку
європейських країн.

13. О.Герцен

О.ГЕРЦЕН
Теорія общинного
соціалізму.
Шлях переходу –
народна революція або
мирним шляхом.

14. Утопічний соціалізм

УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ
На основі п.4 §8
визначте основні ідеї
соціалістів утопістів.
Чому ідеї були
утопічними.?
Шарль Фур»є

15.

Соціалі́зм — поняття, що має багато значень.
Під цим терміном у першу чергу розуміють:
1- соціально-економічні ідеї, «вчення» та ідеології, основним
гаслом яких є соціальна справедливість;
2- політичні рухи, різноманітні утворення та партії, що в Новітній
час відносять до «лівого» політичного спектру;
3- в переносному значенні в політичній лексиці — політика
економічного перерозподілу національного продукту країни,
спрямована на соціальний захист найслабших верств населення;
підтримка бідних за рахунок багатих;
4- самоназва економічного, суспільного та політичного ладу в
СРСР та країнах, що в ХХ столітті були вільними або невільними
сателітами СРСР.

16. Закріплення

ЗАКРІПЛЕННЯ
Які суспільно – політичні рухи та течії виникли
в І половині ХІХ століття?
English     Русский Rules