Article
Артиклі
Неозначений артикль: a, an
Неозначений артикль: a, an
Неозначений артикль: a, an
Неозначений артикль: a, an
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Означений артикль: the
Translate into English
Translate into English
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Нульовий артикль
Exercise: insert a, an, the or X
Exercise: insert a, an, the or X
189.56K
Category: englishenglish

Article

1. Article

April 6, 2016
Article
Iryna Drach

2. Артиклі

неозначений:
a
an
перед
перед
приголосною голосною
an apple
a boy
an egg
a cat
an orange
a table
означений:
the
перед
приголосною
читається зе
перед голосною
читається зі

3. Неозначений артикль: a, an

• вживається перед злічувальними
іменниками в однині, коли ми
говоримо про щось загалом або
вперше, не конкретизуючи;
• у значенні один із певного ряду
чи класу речей, предметів, тощо.
В цьому випадку артикль можна
передати словом «якийсь або один»:
I have a pen.
She is a teacher.

4. Неозначений артикль: a, an

вживається в окличних реченнях
після слів what (який), such (такий):
What a clever child!
Such a long day!

5. Неозначений артикль: a, an

вживається перед числівниками
hundred (100), thousand (1000),
million (1000.000) та іменниками,
які означають одиниці виміру
або період часу:
a bottle of milk
in a week

6. Неозначений артикль: a, an

вживається в деяких сталих
словосполученнях:
to go for a walk
to have a cold (headache, pain)
to make a noise (mistake,
impression)
to have a look
to be in a hurry
a number of…

7. Означений артикль: the

вживається перед злічувальними
та незлічувальними іменниками в
однині та множині, коли відомо,
про яку саме річ або особу йдеться.
Означений артикль індивідуалізує
значення іменника:
I lost the pen you have gave to me.
She is the teacher who trained me.

8. Означений артикль: the

вживається перед іменником, що
означає не окремий предмет або
особу, а весь клас у цілому:
The wolf is a wild animal.

9. Означений артикль: the

вживається перед
прикметниками у найвищому
ступені порівняння:
I have the biggest chair.
This is the most beautiful place.

10.

Означений артикль: the
вживається перед порядковими
числівниками:
Men wore tail coats in the 19th century.
I didn’t answer the third questions.

11. Означений артикль: the

Географічні назви переважно
вживаються з означеним артиклем:
the Black Sea
the Atlantic Ocean
the Carpathians (Hoverla!)

12. Означений артикль: the

Кліматичні та природні явища
переважно вживаються з
означеним артиклем:
the rain
the sea
the mountains

13. Означений артикль: the

Назви унікальних предметів та
явищ, які існують лише в однині
вживаються з означеним артиклем:
the sky
the world
the truth
the President

14. Означений артикль: the

Збірні іменники, утворенні від
прикметників вживаються з
означеним артиклем:
the rich (багаті)
the English (англійці)

15. Означений артикль: the

Назви кораблів, установ,
організацій, історичних подій,
документів вживаються з
означеним артиклем:
the police, the library
the Titanic
the Constitution

16. Означений артикль: the

вживається в декількох сталих
словосполученнях:
to go to the theatre
to play the piano (guitar, violin)
to tell the truth
the other day

17. Translate into English

My father
doctor.
1. Мій
батькоis–aлікар.
I had
an egg
forнаlunch.
2. Я
їв(їла)
яйце
обід.
3. Це
є будинок,
в якому
я живу.
This
is the house
in which
I live.
I have
umbrellaвin
my bag.
4. Я
маюan
парасолю
сумці.
The small black
cat isкотик
mine. – мій.
5. Маленький
чорний
I read
a newspaper
in the morning.
6. Я
читав(ла)
газету зранку.
article
is very
interesting.
7. The
Стаття,
якуI яread
читаю
– дуже
цікава.

18. Translate into English

8. Юлія
грається
другом.
Julia is
playing зwith
a friend.
You need
to buy
an envelope.
9. Тобі
потрібно
купити
конверт.
10. Коли
фільм?
What розпочинається
time does the movie
start?
11. У
неїhas
є апельсин.
She
got an orange.
car and aі вантажівку.
van.
12. My
Мійdad
татоhas
маєa машину
The car is–Volvo,
andвантажівка
the van is –
13. Машина
Вольво,
Mercedes.
Мерседес.
is a lionзоопарку
in the local
zoo.
14. There
У місцевому
є лев.

19.

Translate into English
15. Мій
друг – актор.
My friends
is an actor.
16. Він
якийwon
виграв
He isє актором,
the actor who
the Оскар
Oscar.
This чоловік
man is a –doctor.
17. Цей
лікар.
Thisє is
the doctor
I have
told you
18. Це
лікар,
про якого
я тобі
about.
розповідав(ла).
It isіндійський
an Indian film.
19. Це
фільм.
the bookяку
weми
have
discussed.
20. It
Цеisкнижка,
обговорювали
needпотрібен
a phone.телефон.
21. IМені

20.

Translate into English
giving
her a flower.
21. He
Вінisдає
їй квітку.
Квітка дуже
The flower is very beautiful. гарна.
the manсидить
sittingбіля
withДжона?
John?
22. Who
Що заisчоловік
I lost
the book
youяку
gave
23. Я
загубив
книгу,
ти me.
дав мені.
24. IНа
обід
їла яблуко
та персик.
had
an яapple
and a peach
for
Персик
бувpeach
дужеwas
солодкий.
lunch.
The
very sweet.
is the
name ofз якою
the girl
talked?
25.What
Як звати
дівчину,
тиyou
говорив?
youживеш
live inуaвеликому
big house?
26. Do
Чи ти
будинку?

21.

Translate into English
The dictionary
in сумці
my bagдуже
is very
heavy.
27.Словник
в моїй
важкий
a зустріч
meetingз with
an author..
28. She
Вонаhas
має
письменником
a passport
to travel
29. You
Вамneed
потрібен
паспорт,
щоб
outside the country.
подорожувати
за межами країни.
is a bigє великий
bear in the
yard.
30. There
На подвір'ї
ведмідь.
IДумаю,
think the
bear is looking
for
ведмідь
шукає щось
something
to eat.
поїсти.
a new camera.
31. He
Вінbought
купив новий
фотоапарат.
32. She
Вонаlives
живе
в квартирі
номер
in the
apartment
5. 5.

22. Нульовий артикль

Артикль не вживається якщо перед
іменником стоїть займенник або
кількісний числівник:
This is my brother.
each student, every day
five days, two books

23. Нульовий артикль

Артикль не вживається перед
іменником в множині, якщо в
однині перед цим іменником мав
би стояти неозначений артикль:
My friends are students.

24. Нульовий артикль

Прізвища та імена людей, клички
тварин вживаються без артикля.
Якщо прізвище вживається у
множині і позначає усю сім'ю в
цілому, тоді вживається артикль
THE: The Simpsons

25. Нульовий артикль

Назви країн вживаються без
артикля: Ukraine, England, Poland
Якщо у назві країни означено її
устрій, тоді вживається артикль THE:
The United States of America
The United Kingdom

26. Нульовий артикль

Назви вулиць, площ і парків
вживаються без артикля:
Oxford Street
Trafalgar Square
Hyde Park

27. Нульовий артикль

Без артикля вживаються назви
днів тижня, місяців і пір року
(якщо нема уточнювальної дати):
on Monday
in July
in autumn
in the autumn of 1918

28. Нульовий артикль

Артикль не вживається перед
назвами свят:
Independence day
Christmas

29. Нульовий артикль

Артикль не вживається перед
назвами спортивних ігор:
He play tennis well.

30. Нульовий артикль

Артикль не вживається перед
назвами наук:
I study history and literature.

31. Нульовий артикль

Артикль відсутній в багатьох
сталих словосполученнях:
at night / day (in the morning!)
by train (bus, car)
to go to bed
from time to time

32. Exercise: insert a, an, the or X

a small flat.
1. The
___ Millers live in ___
an avocado.
the first time I eat ___
2. This is ___
the largest city in ___
X Canada?
3. What is ___
4. ___
X Spring is ___
X my favorite season.
the
an island in ___
5. ___
X Madagascar is ___
Indian Ocean.
6. The
___ Dnieper flows to the
___ Black Sea.
7. ___
___ shortest month.
X February is the

33. Exercise: insert a, an, the or X

X Geography at
X George teaches ___
8. ___
the university.
___
9. At ___
___ Moon.
X night they observed the
a cup of ___
X coffee.
10. We order ___
X music, but I didn’t like ___
the
11. I like ___
music you play.
X Paris?
12. Do you want to visit ___
the Eiffel tower
13. Yes, I want to see ___
the Louvres.
and ___
a village.
14. I was born in ___

34.

Exercise: insert a, an, the or X
15. ___
X tasty dishes.
X Italians cook ___
16. Are there ___
X clouds in ___
the sky?
X Poland is ___
17. ___
a big country in ___
the
Europe.
the city
X My house is very close to ___
18. ___
center.
19. ___
X Mary loves dancing and she often
the disco.
goes to ___
a singer, but she
20. ___
X My sister is ___
can’t play the
___ piano.

35.

Exercise: insert a, an, the or X
a new car
21. The
___ Parents will buy me ___
X this week.
___
X my friend,
22. Today I am visiting ___
X Mr. Smith, he is at the
___
___ hospital.
X
X
23.__Nile
is the
___longest river in___Africa.
a question?
24. Can I ask you ___
25. I like ___
X this room, but I don’t like
the carpet.
___
the color of ___
26. Turn off the
___ light, please.

36.

Exercise: insert a, an, the or X
the Earth.
27. The
___ Moon goes around ___
a drink.
28. They ordered ___
the street.
29. Go to the
___ end of ___
30. Do you play ___
X basketball?
a bar of chocolate.
31. Mary is eating ___
32. The
___ third boy is the
___ tallest.
X Mexico.
X John traveled to ___
33. ___
the door, please?
34. Can you open ___
English     Русский Rules