Passive Voice
Ырықсыз етісте келесі шақтар қолданылады:
Сөйлемдерді Present Indefinite Passive-ке қойып жазыңыз:
Сөйлемдерді аударыңыз:
Сhange sentences using passive voice structures
Сhange sentences using passive voice structures
556.96K
Category: englishenglish

Пассивті депозиттер

1. Passive Voice

Ырықсыз етіс

2.

Ағылшын тілінде 2 етіс бар:
Active Voice (ырықты етіс) және
Passive Voice (ырықсыз етіс).
Іс-әрекеттің иесі, орындаушысы
белгілі, қимыл субъект арқылы
істелетінін білдіретін етіс ырықты
етіс деп аталады. Мысалы: John
cooked the dinner last night. – Джон
кеше кешкі ас дайындады.

3.

Іс-әрекеттің
атқарушысы,
қимыл иесі арнайы айтылмай,
қимыл өздігінен істелетіндігі
көрінетін етіс түрі ырықсыз
етіс деп аталады. Мысалы: The
dinner was cooked last night. –
Кеше кешкі ас дайындалды.

4.

Passive
Voice көмекші етістік to
bе + Participle II (өткен шақ
есімшесі) арқылы жасалады.

5.

6.

Қолданылуы:
1. Егер бастауыш белгісіз болса:
Rome wasn’t built in a day.
2. Егер бастауыш болса, бірақ by
предлогымен берілген
толықтауыш болып келсе: The
music was composed by Beethoven.

7. Ырықсыз етісте келесі шақтар қолданылады:

Tense
Indefinite
Continuous
Perfect
Present
am
is
are
asked
am
is
being
asked
are
have
has
been
asked
Past
was
were
was
were
asked
Future
asked
shall
will
being
------------
be asked
shall
had been asked will have been
asked

8. Сөйлемдерді Present Indefinite Passive-ке қойып жазыңыз:

the documents / print
the window / open
the shoes / buy
the car / wash
the litter / throw away
the letter / send
the book / read / not
the songs / sing / not
the food / eat / not

9. Сөйлемдерді аударыңыз:

1. Мен айттым. – Маған
айтылды.
2. Мен көрсеттім. – Маған
көрсетті.
3. Ол әкелді. – Оны әкелді.
4. Біз сұрадық. – Бізден сұрады.
5. Біз жауап бердік. – Бізге
жауап берілді.

10. Сhange sentences using passive voice structures

The usually visit Mr. Grey in
the morning
They often give her apples
from their garden.
They built a new hospital last
week.
We don’t translate the poems
at home.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. Сhange sentences using passive voice structures

The usually visit Mr. Grey in
the morning
They often give her apples
from their garden.
They built a new hospital last
week.
We don’t translate the poems
at home.
English     Русский Rules