Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва
Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва
Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва
1. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва
1. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва
2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат
2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат
2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат
2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат
3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва
3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва
3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва
3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва
4. Облік незавершеного виробництва
4. Облік незавершеного виробництва
4. Облік незавершеного виробництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва
768.00K
Category: industryindustry

Облік витрат і виходу продукції рослинництва

1. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва

2. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва

Питання:
1. Організація обліку витрат і виходу продукції
рослинництва
2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку
витрат
3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку
виходу продукції рослинництва
4. Облік незавершеного виробництва
5. Калькуляція собівартості продукції рослинництва

3. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва

Література:
1. ПСБО № 16 “Витрати”
2. Методичні рекомендації з
планування обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств,
затверджених Наказом Мінагрополітики
України від 18.05.2001 р. № 132.
3. НМК студента
4. Підручник

4. 1. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва

Об'єктами обліку витрат у рослинництві є
окремі сільськогосподарські культури
(групи культур),
а також виконані роботи в незавершеному
виробництві (витрати під урожай наступного
року:
оранка на зяб,
лущення,
внесення добрив,
снігозатримання, чорні пари тощо).

5. 1. Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва

Для обліку витрат і виходу продукції
рослинництва використовують
рахунок 23 "Виробництво",
субрахунок 231 "Рослинництво".
Рахунок активний, операційний,
калькуляційний.
За дебетом обліковують витрати,
а за кредитом вироблену продукцію та
операції по закриттю рахунка

6. 2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат

Витрати в рослинництві обліковують за такими
статтями:
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
насіння і садивний матеріал;
добрива;
засоби захисту рослин;
роботи та послуги;
витрати на утримання основних засобів;
інші витрати;
витрати на організацію виробництва й
управління.

7. 2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат

Зміст господарських операцій
Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т
661
Облікові листи
праці й виконаних
робіт, облікові
листи
трактористівмашиністів
651
Зведена відомість
нарахування і
розподілу оплати
праці та
відрахувань
Витрати на оплату праці
Нарахована оплата праці працівникам
рослинництва
231
Відрахування на соціальні заходи
Нарахований єдиний соціальний внесок
231
Насіння і садивний матеріал
Списане насіння та посадковий матеріал
231
Документ
208
Акт витрати
насіння і
садивного
матеріалу

8. 2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат

Зміст господарських операцій
Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т
Добрива
Списана вартість внесених добрив
231
208
Засоби захисту рослин
Списана вартість внесених засобів
захисту рослин
231
Документ
208
Роботи і послуги
Відображена вартість робіт і послуг
допоміжних виробництв
231
234
Відображена вартість робіт і послуг
сторонніх організацій
231
631
Акта про використання
мінеральних, органічних
і бактеріальних добрив,
пестицидів і гербіцидів
Акта про використання
мінеральних, органічних
і бактеріальних добрив,
пестицидів і гербіцидів
Накопичувальні
відомості роботи
вантажного
автотранспорту,
тракторного парку
Рахунки фактури, акти
виконаних робти

9. 2. Документація і кореспонденція рахунків з обліку витрат

Зміст господарських операцій
Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т
Амортизація
Нарахована амортизація
231
208
Розрахунок
нарахування
амортизації
Бухгалтерська довідка
Інші витрати
Нараховані страхові платежі по посівах
Документ
231
655
Відомість розподілу
загальновиробничих
витрат
Витрати на організацію виробництва
й управління
Розподілені загальновиробничі витрати
рослинництва
231
911
Розподілена сума ФСП
231
914

10. 3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва

За кредитом субрахунку 231 "Рослинництво"
обліковують сільськогосподарську продукцію
рослинництва
(зерно, насіння, коренеплоди, картопля, плоди
тощо)
та додаткові біологічні активи
(розсада, саджанці, міцелій грибів, живці
квітникарства тощо)
за її справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу

11. 3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва

Зміст господарських операцій
Кореспонденція
рахунків
Д-т
Документ
К-т
Оприбутковане зерно від урожаю
271
231
Реєстр приймання
зерна вагарем
Оприбутковане картопля, овочі,
продукція садівництва
271
231
Щоденник
надходження с.-г.
продукції
Оприбутковані грубі та соковиті
корми
271
231
Акт на
оприбуткування
грубих та соковитих
кормів
Оприбутковані пасовищні корми
232
231
Акт на пасовищних
кормів
Відображені витрат по посівах, що
загинули від стихійного лиха
99
231
Бухгалтерська
довідка

12. 3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва

Наприкінці року рахунок 231 закривається
Рахунок 231 “Рослинництво”
Д-т
К-т
Витрати на вирощування
продукції рослинництва
450000 грн.
Доходи від первісного
визнання
сільськогосподарської
продукції та/ або
додаткових біологічних
активів
400000 грн.
50000 грн.

13. 3. Документація і кореспонденція рахунків з обліку виходу продукції рослинництва

Зміст господарських операцій
Кореспонденція
рахунків
Д-т
Якщо витрати з виробництва
сільськогосподарської продукції
940
перевищують суму фактичних доходів від
первісного визнання
сільськогосподарської продукції, то на
суму перевищення
На суму перевищення фактичних доходів
від первісного визнання
сільськогосподарської продукції над
витратами рослинництва
231
Сума, грн.
К-т
231
710
50000

14. 4. Облік незавершеного виробництва

Витрати під урожай майбутніх років обліковують на
окремих аналітичних рахунках по видах робіт.
Ці витрати переходять на наступний рік як залишок
незавершеного виробництва.
В наступному році витрати по посіву озимих культур
відносять постатейно на відповідні аналітичні рахунки
озимих культур урожаю поточного року.

15. 4. Облік незавершеного виробництва

Обліковані витрати по статтях будуть приєднані до
витрат у тому році, що наступив.
Таким способом забезпечується підрахунок всіх
витрат (минулого і поточного року) на вирощування
пшениці озимої.

16. 4. Облік незавершеного виробництва

Витрати минулого року на виконання
сільськогосподарських робіт розподіляють у
поточному році після визначення фактичних площ
посіву під культури.
Розподіл здійснюють постатейно пропорційно до
площ посіву.
Для цього роблять окремий розрахунок

17. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
зернових культур
Приклад
1. Витрати на вирощування
412320
2.Одержано продукції
Повноцінне зерно 4300 ц,
зернових відходів 80 ц, вміст
зерна у них 40 %
3. Одержано побічної продукції
Солома 2800 ц
4. Вартість побічної продукції
39200 грн.

18. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
зернових культур
Методика розрахунку
1.Витрати на основну продукцію
412320-39200= 373120
2.Вміст зерна в зернових відходах
80 х 40 % = 32
3. Загальна кількість зерна
4300+32 = 4332
4. Фактична собівартість 1 ц зерна
373120 : 4332 = 86,13
5. Фактична вартість зернових відходів
86,13 х 32 = 2756.16
6. Фактична собівартість 1 ц зернових
відходів
2756,16:80 = 34 .45

19. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
льону довгунця
Приклад
1. Витрати на вирощування
2.Одержано продукції
3. Реалізаційна ціна
861950
Насіння – 250 ц
Льоносоломки – 2710 ц
1 ц насіння – 1100 грн.
1 ц льоносоломки – 380 грн

20. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
льону довгунця
Методика розрахунку
1. Вартість продукції за
реалізаційними цінами
2. Загальна вартість продукції за
реалізаційними цінами
3. Коефіцієнт розподілу
Насіння 250 х 1100 =275000
Соломки 2710 х 380 = 1029800
4. Розподілені витрати
Насіння 0,6606 х 275000 = 181665
Соломки 861950-181665 = 680285
5. Фактична собівартість
Насіння 181665 : 250 = 726,66
Соломки 680285 : 2710 = 251,02
275000 + 1029800 = 1304800
861950 : 1304800 = 0,6606

21. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості картоплі
Приклад
1. Витрати на вирощування
64720
2.Одержано продукції
Стандартної - 430 ц
Нестандартної – 65 ц (0,3 к.о.)
3. Побічної продукції
4. Середня собівартість
кормових буряків
На суму 4500 грн.
40 грн. (0,12 к.о.)

22. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості картоплі
Методика розрахунку
1. Визначаємо фактичну собівартість
1 ц нестандартної картоплі
2. Фактична вартість нестандартної
картоплі
3. Фактична собівартість 1 ц
стандартної картоплі
40 х 0,3 : 0,12 =100
100 х 65 = 6500
( 64720 – 6500 – 4500) : 430 = 124,93

23. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
сіяних трав
Приклад
1.Однорічні трави займають площу
230 га,
2. Витрати на вирощування
з них використано:
на зелену масу – 120 га
на сіно – 80 га
на насіння -30 га
119600
2.Одержано продукції
Зеленої маси - 18400 ц
Сіна – 2240 ц
Насіння 250 ц
3. Побічної продукції
Соломи 600 ц на суму 1200 грн.
4. Витрати збирання,
транспортування продукції
Зеленої маси – 12420 грн.
Сіна – 2430 грн.
Насіння – 5340 грн.

24. 5. Визначення фактичної собівартості продукції рослинництва

Визначення фактичної собівартості продукції
сіяних трав
Методика розрахунку
1. Визначаємо витрати на 1 га
119600 : 230 га =520 грн.
2. Визначаємо витрати на кожен вид
продукції
на зелену масу – 120 га х 520 = 62400
на сіно – 80 га х 520 = 41600
на насіння – 119600-62400-41600 = 15600
3. Визначаємо фактичну собівартість 1
ц кожного виду продукції
Зеленої маси – (62400+12420) :18400 ц =
4,07 грн.
Сіна – ( 41600+2430) : 2240 ц = 19,66 грн.
Насіння – ( 15600+5340-1200) :250 ц =
78,96 грн.
English     Русский Rules