РОМАНТИЗМ
Романтизм в архітектурі
Вестмінстерьский  палац у Лондоні - найвідоміша в світі споруда в неоготичному стилі
Будинок парламенту Угорщини У архітектурі будівлі в дивовижний спосіб переплелися неоготичні елементи на
Неоготика або Псевдоготика — (тобто нова або ж псевдо готика) — напрямок в архітектурі, що сполучає елементи готики з ясними
Романтизм співіснував з пізнім класицизмом, академізмом. Мав впливи на сучасні йому: -Історичний живопис -портрет -гравюру
Академі́зм — стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил,
КЛАСИЦИЗМ
Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в
Живопис
Франсуа Рюд. Виступ добровольців на захист батьківщини (Марсельєза),1833 р. Тріумфальна арка, Париж
Дослідження романтизму виявили нерівномірність розвитку різних видів мистецтва. Значними були і національні розбіжності стилю.
Пам'ять про минуле взагалі відігравала значну роль в настановах романтизму. Відмова від стилістики класицизму вимагала
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
4.57M
Category: artart

Романтизм

1. РОМАНТИЗМ

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПІДГОТУВАЛА
КЕСЯН ТЕТЯНА
9-Б

2. Романтизм в архітектурі

• В архітектурі романтизм не виробив єдиного
стилю. Йдеться швидше про сукупність
«романтичних» стилів, притаманних добі. В
Британії це насамперед неоготика, на
континенті — «романтичний
історизм», неогрек, неоренесанс та
неовізантійський стиль. Певною мірою усі ці
стилі всередині XIX сторіччя були переосмислені
у дусі академізму, внаслідок чого перехід від
романтизму до академізму відбувався менш
конфліктно, аніж у живописі та літературі.

3. Вестмінстерьский  палац у Лондоні - найвідоміша в світі споруда в неоготичному стилі

Вестмінстерьский палац
у Лондоні - найвідоміша в світі
споруда в неоготичному стилі

4. Будинок парламенту Угорщини У архітектурі будівлі в дивовижний спосіб переплелися неоготичні елементи на

зразок Вестмінстерського
палацу та впливи паризького боз-ару.

5. Неоготика або Псевдоготика — (тобто нова або ж псевдо готика) — напрямок в архітектурі, що сполучає елементи готики з ясними

Неоготика або Псевдоготика —
(тобто нова або ж псевдо готика) —
напрямок в архітектурі, що сполучає
елементи готики з ясними
композиціями, що йдуть
від класицизму. Частка «нео» вказівка, що стиль виник на новому
етапі розвитку архітектури кінця 18середини 19 ст. і є складовою
частиною так званих історичних
стилів.

6. Романтизм співіснував з пізнім класицизмом, академізмом. Мав впливи на сучасні йому: -Історичний живопис -портрет -гравюру

Романтизм співіснував з
пізнім класицизмом, академізм
ом. Мав впливи на сучасні йому:
-Історичний живопис
-портрет
-гравюру
-архітектуру
-музику
-літературу

7. Академі́зм — стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил,

Академі́зм — стиль і напрям у
мистецтві XIX століття, який наголошував
на необхідності дотримуватися принципів
і правил, визначених визнаними
офіційними авторитетами в галузі
«високого мистецтва» — насамперед
національними академіями мистецтв з
використанням
спадщини античності та Відродження.

8.

9. КЛАСИЦИЗМ

10. Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в

Класици́ зм (англ. classicism,
від лат. classicus — зразковий) — напрям в
європейському мистецтві, який уперше заявив
про себе в італійській культурі XVI-го ст.
Найбільшого розквіту досягає
у Франції(XVII ст.). Певною мірою притаманний
мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав
свої позиції аж до першої
чверті XIX ст. Для історизму важливим був
принцип свободи вибору — необмеженість
власного, суб'єктивного трактування історичних
форм

11.

12.

Ампі́р (фр. empire — імперія) — термін, що
застосовується в мистецтвознавстві до
західноєвропейського класицизму часів імперії Наполеона І,
переважно вархітектурі, портретному живописі
та декоративно-ужитковому мистецтві.
Для ампіру характерним було звернення до мистецьких
традицій імператорського Риму з його прагненням до строгої
величі та помпезності, холодної елегантності і обов'язкового
прагнення звеличити абсолютну владу військових монархій
(Перша імперія у Франції, російського царя Олександра І).
В декоративному оформленні архітектурних споруд, меблів та
ін. застосовуються військові емблеми, зброя часів
Стародавнього Риму, лаврові вінці,
крилатігрифони, сфінкси, леви та ін.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Живопис

Лише з часом патріотична складова французького
романтизму зійшла нанівець, а митці перейшли
на позиції індивідуального спротиву брутальній
буржуазній дійсності (Ежен Делакруа, Альфред
Мюссе, Жорж Санд, Стендаль, Віктор Гюго, в
Британії — Джордж Гордон Байрон та ін.)
Дещо хворобливі форми мав романтизм Британії,
де відомі його представники зосередились на
відтворенні фантастичних чи фантасмагоричних
картин розпаленої свідомості (Вільям
Тернер, Генрі Фюзелі, Вільям Блейк,
частково Джон Констебл).

20. Франсуа Рюд. Виступ добровольців на захист батьківщини (Марсельєза),1833 р. Тріумфальна арка, Париж

Франсуа Рюд. Виступ добровольців на
захист батьківщини (Марсельєза),1833 р.
Тріумфальна арка, Париж

21. Дослідження романтизму виявили нерівномірність розвитку різних видів мистецтва. Значними були і національні розбіжності стилю.

22. Пам'ять про минуле взагалі відігравала значну роль в настановах романтизму. Відмова від стилістики класицизму вимагала

створення нової стилістики.
Однак її створено не було, а в живописі почав
домінувати бурхливий, нестримний рух персонажів,
що нагадував призабуте бароко.
В архітектурі романтизм відбився в значній
зацікавленості готикою. Показовою стали кампанія
реставрації готичних споруд Віолле-ле-Дюком,
перебудова в готичній стилістиці колишніх
барокових соборів (ре-готизація). В добі романтизму
корениться і стиль неоготики, що охопив декілька
європейських країн і США, докотившись до початку
XX століття, коли в Європі вже пройшла зміна
декількох історичних стилів.

23. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Rules