Презентація на тему “Інтернет - навчання ”
Навчальні ресурси в інтернеті
Дистанційне навчання
Сайти бібліотек
Електронні бібліотеки
Електронні словники
Аудіо та відеоінформація в інтернеті
Комп’ютерні ігри в інтернеті
427.05K
Categories: internetinternet educationeducation

Інтернет - навчання

1. Презентація на тему “Інтернет - навчання ”

Учениці 11-Б класу
Касап Юлії
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НА ТЕМУ “ІНТЕРНЕТ - НАВЧАННЯ ”

2. Навчальні ресурси в інтернеті

НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
Віртуальні курси, як правило,
відкриті для всіх, хоча в ряді
випадків до вступників на них
пред'являються певні вимоги,
описані в числі інших умов при
реєстрації. Займатися можна в будьякому місці, де є комп'ютер з
виходом в Інтернет. Час початку і
закінчення занять кожний студент
вибирає для себе сам, при цьому
більшість викладачів вимагає
щоденного відвідування
віртуальних класів. Одержуючи або
відсилаючи інформацію, пов'язану з
вивченням курсу, учень постійно
взаємодіє і з викладачем, і з іншими
студентами.

3. Дистанційне навчання

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна
взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості
самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також
консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає
змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із
кількох країн, за відсутності викладача

4. Сайти бібліотек

САЙТИ БІБЛІОТЕК
Державна бібліотека України для юнацтва
Державна наукова архітектурно-будівельна
бібліотека імені В.Г. Заболотного
Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В.О. Сухомлинського
Державна науково-технічна бібліотека
України
Львівська національна наукова бібліотека
України ім. В. Стефаника
Національна бібліотека України для дітей
Національна наукова медична бібліотека
України
Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського
Національна історична бібліотека України
Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека
Національна парламентська бібліотека
України
Одеська національна ордена Дружби
народів наукова бібліотека ім. М. Горького
Харківська державна наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка

5. Електронні бібліотеки

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ
Електро́ нна бібліоте́ка (англ. Digital library) —
розподілена інформаційна система, що дозволяє
зберігати і використовувати різнорідні
колекції електронних документів (текст, графіка,
аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам
передачі даних в зручному, для кінцевого користувача,
вигляді.

6. Електронні словники

ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ
Електронний словник —
комп'ютерна база даних, що
містить особливим чином
закодовані словникові статті,
що дають змогу здійснювати
швидкий пошук потрібних слів,
часто з урахуванням
морфологічних форм і з
можливістю пошуку
словосполучень (прикладів
вживання), а також з
можливістю зміни напряму
перекладу (наприклад,
українсько-російський або
російсько-український).

7. Аудіо та відеоінформація в інтернеті

АУДІО ТА ВІДЕОІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ
Графічні гіперпосилання
Створення GIF-анімацій
Розміщення зображень у тексті
Вставлення зображень на вебсторінку
Розміщення і вирівнювання
зображень на веб-сторінках
Формати зображень, які
використовують в Інтернеті

8. Комп’ютерні ігри в інтернеті

КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ В ІНТЕРНЕТІ
Комп'ютерні ігри можуть
бути віднесені до жанрового
формату віртуальних світів,
створених за аналогією до
реального світу, які мають
своїх жителів, історію,
міфологію, часто - мову,
культуру й систему
цінностей. Сугестивний
вплив на учасників ігор
може бути досить
продуктивним, оскільки у
свідомості гравців
відбувається когнітивна
заміна реалій і цінностей
віртуального й реального
світу.

9.

Вільне Інтернет-навчання (електронне навчання,
дистанційне навчання)
В інформаційному суспільстві вже неможливо уявити
сучасне навчання без інтранет- або інтернет-супроводу
(E-learning, електронне навчання, дистанційне
навчання). Саме воно забезпечує найрізноманітніші
форми і способи навчання на основі інформаційних і
комунікаційних технологій (ІКТ). Інтернет-навчання для
України – все ще новинка, але і в нього, безумовно,
таке ж блискуче майбутнє, як і в сучасних розвинутих
країнах
English     Русский Rules