1.42M
Categories: internetinternet educationeducation

Інтернет-університет інформаційних технологій

1.

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ІНТЕРНЕТ-УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Виконавець: Студент 4 курсу групи 401-ТК Кравчук С.М.
Керівник: старший викладач кафедри Грицька Т.С.

2.

ВСТУП
Актуальність теми
Інформаційні технологій розвиваються швидкими темпами, тому
проблема пошуку найактуальнішої інформації в будь-якій галузі ІТ зараз
є дуже актуальною.
Інтернет-університет інформаційних технологій - онлайн ресурс, який
надає послуги дистанційного навчання всім бажаючим самостійно
здобути знання в сфері ІТ.
Навчання дистанційно допомагає заощадити час, сили і гроші і
сформувати правильні підходи до отримання знань.

3.

ВСТУП
єкт дослідження: розробка інтернет-університету засобами PHP-фреймворка Yii2
едмет дослідження: інтернет-університет інформаційних технологій.
тою роботи є розробка інтернет-університету засобами Yii2.
я досягнення поставленої мети були виокремлені такі завдання:
изначити поняття інтернет-університету та дистанційної освіти, їх особливості
ивчити способи організації інтернет-університетів
проектувати базу даних інтернет-університету
озробити інтернет-університет засобами фреймворка Yii2

4.

Дослідження інтернет-університетів
Визначення інтернет-університету
Інтернет-університет інформаційних технологій - онлайн ресурс, на
якому розміщена інформація на теми інформаційних технологій, яка
доступна користувачам сайту безкоштовно або після оформлення
підписки за деяку ціну.
Ці інтернет-ресурси спеціалізовані на правильному і ефективному
поданні потрібної інформації для відвідувачів.
Окрім високої ефективності навчання Інтернет-університети надають
актуальний та не надмірний навчальний матеріал.

5.

Дослідження інтернет-університетів
Переваги інтернет-університетів
Мобільність. Студент має можливість проходити навчальні курси де
завгодно, за умови наявності підключення до мережі Інтернет.
Вільний графік. Студент може вивчати матеріал в будь-який
зручний час дня і ночі, що дуже полегшує життя в порівнянні з чітко
обумовленим часом перебування в університеті.
Власний план навчання. Студенти, які навчаються дистанційно самі
собі встановлюють швидкість навчання в залежності від їх особистих
обставин і потреб. Є можливість самостійно планувати своє навчання,
можна самостійно вибрати і комбінувати навчальні курси та керувати
тривалістю заняття.

6.

Дослідження інтернет-університетів
Недоліки інтернет-університетів
Відстутність викладача. Всі моменти, пов'язані з індивідуальним
підходом і вихованням, виключаються. Відповіді на свої питання
студент повинен знайти сам або звертатися за допомогою на різних
форумах.
Необхідність самодисципліни студента. Для дистанційного
навчання необхідна жорстка самодисципліна, а його результат
безпосередньо залежить від самостійності і свідомості учня.

7.

Дослідження інтернет-університетів
пособи організації інтернет-університетів – ІНТУІТ.РУ
Одним із найуспішніших дистанційних
навчальних ресурсів в сфері ІТ є
Інтернет-університет інформаційних
технологій ІНТУІТ.РУ
Можливості ресурсу:
- 8 програм навчання;
- Понад 250 навчальних курсів;
- Перегляд текстових лекцій;
- Тестування знань студента після
лекції.

8.

Дослідження інтернет-університетів
пособи організації інтернет-університетів – CodeAcademy
Codeacademy.com –
інтерактивна онлайнплатформа, на якій кожен
бажаючий студент може
отримати базові знання в
дев’ятьох мовах програмування:
Python, JS, jQuery, Ruby, HTML,
CSS, JavaScipt, PHP.
Можливості:
- Навчання через інтерактивну
оболонку;
- Перевірка студента на

9.

Дослідження інтернет-університетів
Підсумок дослідження
Проходження дистанційного навчання в Інтернет-університетах
інформаційних технологій може дати студенту як теоретичні, так і
практичні навички на достатньо високому рівні.
Проходження навчання та таких ресурсах може дати сумлінному учню
рівень знань та навичок в сфері ІТ, достатній для того, щоб
влаштуватися на роботу та просуватися по кар’єрним сходинкам, або ж
виконувати проекти замовників в Інтернеті.

10.

Розробка інтернет-університету
Етапи розробки
1. Проектування структури бази даних.
2. Встановлення та налаштування Yii2.
3. Створення програмних моделей.
4. Створення адмін-панелі.
5. Створення користувацької частини сайту.

11.

зробка інтернет-університету
труктура бази даних
Таблиці БД:
user
video
video_statistics
answer
subscription
subscription_section
section
sub_section
topic
payment

12.

Розробка інтернет-університету
Використання Yii2
Yii2 – фреймворк, написаний мовою PHP, який має компонентну структуру та
використовує архітектурний паттерн MVC.
MVC (Model-view-controller) – архітектурна конструкція, в якій модель програмного
додатку, користувацький інтерфейс та взаємодія з користувачем розділені на три
компоненти – модель, вид та контролер. Основною задачею цієї конструкції є
мінімальний вплив компонента, який було змінено на компоненти, які не підлягали
змінам
Моделі (Models) – представляють собою дані, бізнес логіку і бізнес правила;
Види (Views) – відповідають за відображення інформації, в тому числі і на основі даних,
отриманих з моделей;
Контролери (Controllers) – приймають вхідні дані від користувача і перетворюють їх в
зрозумілий для моделей формат і команди, а також відповідають за відображення
потрібного виду.

13.

Розробка інтернет-університету
Створення програмних моделей
Модель:
• Надає дані та методи роботи з даними;
• Реагує на запити, змінюючи свій стан;
• Не містить інформації, як інформацію можна візуалізувати;
При роботі з фреймворком модель описує правила для об’єкту
деякої сутності.
З метою економії часу при роботі із фреймворком можна
використовувати генератор коду Gii – модуль для Yii2, який
автоматично генерує моделі та зв’язки між ними відповідно до зв’язків
таблиць цих моделей в базі даних.

14.

Розробка інтернет-університету
Створення адмін-панелі
Адмін-панель – функціональна частина сайту, доступна тільки
адміністратору, через яку можна керувати всім контентом веб-са
йту.
Головна сторінка адмін-панелі

15.

зробка інтернет-університету
творення адмін-панелі
Сторінка відображення секцій матеріалів в адмін-панелі

16.

зробка інтернет-університету
Створення адмін-панел
Сторінка завантаження відео-матеріалу

17.

Розробка інтернет-університету
Створення користувальницької частини сайту
Користувальницька
частина сайту –
функціональна складова
веб-додатку, яку можуть
переглядати всі
користувачі сайту
Головна сторінка сайту, після створення дизайну

18.

Розробка інтернет-університету
Створення користувальницької частини сайту
Сторінка відображення секцій матеріалів

19.

зробка інтернет-університету
орення користувальницької частини сайту
Сторінка відображення тем матеріалів
Сторінка відображення списку відео-матеріалів теми

20.

зробка інтернет-університету
орення користувальницької частини сайту
Карточка замовлення перед
покупкою на PayPal
Сторінка вибору секції для покупки

21.

зробка інтернет-університету
орення користувальницької частини сайту
Панель перегляду відео на сайті
Відповідь на питання після перегляду

22.

ернет-університет інформаційних технологій
ВИСНОВКИ
В процесі виконання дипломної роботи було:
1. Визначено поняття інтернет-університету та дистанційної освіти, їх особливості,
переваги та недоліки;
2. Спроектовано базу даних інтернет-інституту;
3. Розроблено інтернет-університет засобами фреймворка Yii2, написаного мовою
РНР і який використовує архітектурний шаблон MVC, що додає зручностей в
розробці. Використовуючи засоби Yii2 було створено програмні моделі таблиць
БД, контролери, view-файли та інші компоненти, за допомогою яких було
реалізовано функціонал інтернет-університету інформаційних технологій.
English     Русский Rules