Оқытудың дәстүрлі технологиясы
Жоспары:
Оқытудың дәстүрлі технологиясы  
Оқыту тәрбиесіндегі өзекті мәселелер
Дәстүрлі оқыту технологиясының артықшылығы және кемшілігі
Дәстүрлі оқыту технологиясының кемшілігі
Қорытынды:
284.22K
Category: pedagogypedagogy

Оқытудың дәстүрлі технологиясы

1. Оқытудың дәстүрлі технологиясы

2. Жоспары:

1. Оқыту тәрбиесіндегі өзекті мәселелер
2. Дәстүрлі оқыту технологиясының артықшылығы
және кемшілігі
3. Білім беру саласына енген жаңалықтар
4. Оза оқыту, компьютерлік және дамыта оқыту т.б
оқыту технологиялары

3. Оқытудың дәстүрлі технологиясы  

Білім беру- оқытудың тәрбие мен дамытудың
үздіксіз процесі. Белгілі балалар психологы Д.Б.
Эльконин дәлелдегендей 3-10 жас аралығындагы
балалар біріккен мәдени – білім беру саласында
ортақ өмірмен дами отырып, ортақ тәрбиеленіп,
ортақ оқып үйреніп өмір сүруі керек. Яғни бұдан
шығатын қортынды бұл (сабақтастықтың) яғни
бастауыш
сатыда
мазалайтын
сұрақтар
проблемалары біреу ғана. Ол баланың тілін ойөрісін, қиялы мен шығармашылығын дамыту болып,
жаңа заман талабына сай жан-жақты дамыған жеке
тұлға ретінде оқытып тәрбиелеу

4. Оқыту тәрбиесіндегі өзекті мәселелер

Оқушылардың өз бетінше ойланып, әрекет етулері
жеткіліксіз.
Бір оқу міндетін басқа түрлі жолдармен өзгертіп, шеше білу
қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік дағдыларын
қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен
байланыстырып, салыстырып, зерттеп өз болжамдарын
жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде.

5. Дәстүрлі оқыту технологиясының артықшылығы және кемшілігі

Дәстүрлі сынып сабақтық технологиясының басқа технологиялардан
айырмашылықтары бар:
оқушылардың таным кабілеттері және жас
мөлшері шамамен бір деңгейді құрайды;
сыныптағы оқушылар құрамының әр кез тұрақты болуы;
сыныптағы сабақ ортақ жылдық жоспармен оқу бағдарламалары
на,оқулыктарға негізделген, құрастырылған кестемен жүргізіледі
Оқушылар мектепке жылдың бір мезгілінде,
белгілі бір сағатта барады: оқытудың негізгі бірлігісабақ. Сабақ бір пәнге негізделеді;
сабақ барысында жоспарланған тақырып кеңінен түсіндіріл
еді

6. Дәстүрлі оқыту технологиясының кемшілігі

Дайын білімді хабарлайды, оқушы орындаушы, мұғалім
басқарушы болады.

7.

Білім беру саласына енген жаңалыктарға мына
өзгерістерді жатқызамыз:
оқу тәрбие мекемелерінің жаңашыл
басқарылуы;
білімнің қоғамдағы орны және сол жүйені
қаржыландыру деңгейін;
тәрбие және білім жүйесі құрылымын.

8.

Оқыту технологиялары
Дамыта оқыту
Дамыта оқыту оқушылардың
Компьютерлік оқыту
Оза оқыту – бұл
ізденгіштік-зерттеушілік ісәрекетіне тән. Оған тән сипаттар:
қарапайым кәдімгі
Әрбір оқушының
тақырыптық бағдарлама 1)оқушының алдына ізденуді жүз өздігінен білім алуының
тізбегіне көмекші құрал. еге асыру қажеттілігін тудыру кер меншікті траекториясын
Мұнда жаңа тақырып оқу
ек
қамтамасыз ететін білім
бағдарламасында
берудің ашық жүйесін
2)іс-әрекеттің бастапқы кезеңі –
берілген уақытынан
құрайды, ақпаратпен
оқушылардың алдына олардың ә
бұрын әр сабақта
рекет жағдайын жаңаша талдап, жұмыс істей алу білілігін
қысқаша түсіндіріліп
қалыптастырады және
оны жаңаша түсінуді талап ететін
отырады. Бұл толықтыру
қатынас жасау қабілетін
оқу міндеттерін қою,
уақытты үнемдеу және
дамытады, таным
3)осы
міндеттерді
шешуді,
оқушыларды үнемі
процесін ұйымдастыруды
яғни іздену ісжаттықтыру арқылы жаңа әркетін ұйымдастыру, мұнда үлгі оны жүйелі ойлау жағына
материалды тез игеруге
жылжыту жолымен
көрсетуге болмайды,
жол ашады.
түбегейлі өзгертеді
сондықтан мұғалім оқушыларды
іздену іс-әрекетіне таратуы қажет
ол үшін екі шартты орындау керек

9. Қорытынды:

Көрнекті психолог Л.С. Выготскийдің негізі
бойынша «Бала дамуының ең шарықтау шегі - бұл
тіл мен ойдың шығармашылығы деген екен.
Балаларға жаппай бір негізде білім беру
Мұғалімнің
үй
тапсырмасын
ашық-кеңінен
түсіндіруі
English     Русский Rules