Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық - педагогік колледжі
Назарларыңызға рахмет!
83.77K
Category: pedagogypedagogy

Мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесіндегі ойын

1. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық - педагогік колледжі

Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балалар
тәрбиесіндегі ойын
Студент: Қайсар Жұпар
Ғылыми жетекші: Нурдавлетова З.Н
Алматы,2017

2.

Мазмұны
Кіріспе...........................................................................................................5
1.Мектеп жасына дейінгі балалар ойын әрекетінің жалпы
сипаттамасы....................................................................................................7
1.1. Ойын мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау қабілетін арттыратын
іс-әрекет...........................................................................................................11
1.2.Мектеп жасына дейінгі балалар өміріндегі ойынның
маңызы…….....................................................................................................15
2.Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесінде ұлттық мұра-ұлттық
ойындар...........................................................................................................22
2.1. Ойын-мектеп жасына дейінгі баланың дамуына тәрбиелік мәні…...25
2.2. Мектеп жасына дейінгі балалар дамуындағы ойынның рөлі……….30
Қорытынды...................................................................................................33
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...................................................................35

3.

Курстық жұмыстың
мақсат-міндеттері
Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен,
табиғатпен, қоғамдық құбылыстармен,
адамдардың еңбегімен, қарым-қатынасымен
танысады.
Ойын негізінен балаларға дене шынықтыру
және эстетикалық тәрбие берудің маңызды
құралы.
Ойын- адам баласының өсуіндегі ең таза
рухани көрінісі. Шынайы өмірдің жарқын
келбеті, ішкі қазынасы.

4.

Ойын
Ойынның мақсатыбалалардың нені ойлау
керектігін және қалай ойлау
керектігін жалпы анықтау.
Тұрмыстық
құбылыстарды
бейнелейтін
ойындар(отбасы,
балабақша,
емхана т.б.)
Еңбекті
бейнелейтін
ойындар(үйлер
салу, стадиондар
тазалау т.б.)
Ойынның мазмұны-оның
жанды тұлғасын құрайды,
ойын әрекеттерінің,
балалардың өзара қарымқатынастарының дамуын,
көп жақтылығын және өзара
байланысын анықтайды.
Қоғамдық
оқиғаларды,
дәстүрлерді
бейнелейтін
ойындар(мерекел
ер,саяхаттар т.б.)

5.

Ойынның ерекшеліктері
Ойында қарым қатынастың бейнеленуі
Ойын шынайлығына және шындығына
сену
Ойынның өз әрекеттік сипаты
Ойын әрекеті мен сөздің ұштасуы

6.

Сюжеті
мен
мазмұны
Түпкі
мақсаты
Ойынның
құрылымдық
элементтері
Ойын
әрекеттері
Рольдер
Ойын
ережесі

7.

Ойын
мазмұнының
тәрбиеліктанымдық мәнінің
болуы;
Ойнаушылардың
ережелерге
бағынуы және
олардың
басшылыққа ала
білуі;
Бейнелейтін ісәрекеттің түсінікті,
толық,дұрыс және
орынды болуы;
Педагог ойынды
педагогикалық
үдеріске енгізе
отырып, балаларды
ойнауға, «жақсы
ойын»жасауға
үйретеді.
Ойыншықтар мен
ойын материалдарын
нақты мақсатқа
пайдалану;
Балалар
белсенділігінің,
ұйымшылдығының
болуы;
Балалардың
жағымды қарымқатынастары және
шаттық көңілкүйлері.

8.

Ойынның түрлері
Ережелі
Шығармашылық
Мазмұнды-рольді
ойындар
Дидактикалық ойындар
Құрылыс ойындары
Қимылды ойындар
Драмалық ойындар
Ермек ойындар
Қуыршақ театры
Конус театры
Саусақ театры
Көлеңке театры
Қолғап театры

9.

Ұлттық ойындар-қазақ халқының ерте заманнан
қалыптасқан дәстүрлі ойын сауықтарының бір түрі.
Оның бастауы алғашқы қауымдық қоғамда шыққан.
Ұлттық ойындар негізінде әр халық түрлі жаттығулар
жасау жолымен дене шынықтыру ісінің негізін салды.
Бертін келе шынайы спорт ойындарының шығуына
түрткі болды. Ұлттық ойындарымыз балаларға
тәрбиелік мәнімен, дене бітімінің әсем де, сымбатты
болуға пайдасы зор. Бірақ мысал ретінде: «Қуырқуыр,қуырмаш» ойыны балалардың саусақ
моторикасын дамытуға, тіл байлығын жетілдіруге,
көңілін көтеруге қолдануға болады. Балалардың қазақ
халқының ұлттық ойындарымен ойната отырып, жанжақты болуға тәрбиелейміз.
English     Русский Rules