5.61M
Category: historyhistory

Чим уславилися князі Київської Русі

1.

2.

3.

4.

5.

(? - 882)
• Уславився своїми воєнними походами проти Візантії у 860, 866
та 874 рр.
• Із князем Аскольдом пов’язана перша спроба хрещення Русі.
• Це викликало невдоволення язичницької знаті, і вона почала
готувати змову, щоб усунути Аскольда від влади.

6.

• Олег правив на Русі
від імені сина
Рюрика Ігоря.
• Послідовно і
наполегливо він
підкорював
східнослов’янські
племінні союзи і
княжіння,
сприяючи
перетворенню
Київської Русі на
централізовану
державу.
• Олег здійснив
успішні походи на
Візантію в 907 та
911 рр.

7.

• Син Рюрика
• Князь Ігор розпочав своє
правління боротьбою з
деревлянами й уличами
• У 915 р. біля кордонів Київської
Русі вперше з’явилися нові
кочовики-печеніги.
• Ігор, як і його попередники,
воював із Візантією.
• 941 р. похід завершився
поразкою: візантійці
• Повстання деревлян «Якщо
внадиться вовк до овець,то
виносить по одній усе стадо,
якщо не вб’ють його.
• Смерть Ігоря знаменувала
завершення початкового етапу
становлення Київської Русі.

8.

• Дружина Ігоря
• Помста древлянам за
смерть чоловіка
• Проведення реформи
• Встановлення податків
• Встановлення місця
збору данини
• 946 рік – візит в Візантію
• Прийняття християнства

9.

10.

• Недовге князювання
Святослава було
періодом майже
безперервних битв і
воєнних походів.
• Відважний воїн і
талановитий
полководець.
• На відміну від Ольги
Святослав був
язичником.
• За Святослава РусьУкраїна почала активно

11.

• За його правління
Київська держава
перетворилася у
найбільшу країну
Європи.
• Посилив військо
• Воював з
кочівниками
• Карбував перші
гроші
• Будував церкви

12.

Найголовнішою заслугою князя Володимира вважається
запровадження на Русі християнства 988р.
Вирішивши охрестити населення своєї держави, Володимир зупинив
свій вибір на християнстві візантійського зразка.
• підняло авторитет великого князя
• зміцнило міжнародні зв’язки
• сприяло об’єднанню розрізнених слов’янських
племен в єдину державу
• дало поштовх для розвитку культури, науки,
моралі Київської Русі.

13.

14.

1019- 1054 рр
• Збільшив територію держави
• Розбив печенігів
• Запровадив закон “Руська
правда”
• Будував нові міста
• Збудував Софійський собор
• Зібрав першу бібліотеки
• Пожвавив міжнародні
відносини

15.

Реконструкція первісного вигляду Софійського Собору

16.

Собор св. Софії

17.

• У 1113 р. київське віче на
князівський стіл запросило
Володимира Всеволодовича
Мономаха.
• Став великим князем
київським у 60 років.
• За часи його правління на
Русі відновилася одноосібна
князівська влада.
• Мономах здійснив 83 великі
походи, 19 разів укладав
угоди з половцями, полонив
300 половецьких князів.
English     Русский Rules