107.54K
Category: lingvisticslingvistics

Андре Мартин (Fr. Андре Martinet , 1908 ж -1999 ж) - француздық лингвист

1.

2.

дД

3.

4.

Андре Мартин (Fr. Андре Martinet ,
1908 ж -1999 ж) - француздық лингвист ,
структурализмнің соңғы ірі теоретиктерінің
бірі . « Фонетикалық өзгерістердегі экономия
принципі » («Принцип эконом фонетических
изменениях» ), « Жалпы тіл білімі негіздері»
(«Принципы общего языкознания» 13 тілге
аударылған) , «Жалпы синтаксис » («Общий
синтаксис») және т.б. көптеген еңбектердің
авторы. Сонымен қатар А.Мартине «Қосарлы
бөлініу» («Двойное членение»)терминін
енгізді, ол мұндай бөлініс тілдегі басты
өзгешелік деп есептеді,

5.

Бұл тұжырымдаманың одан әрі тереңдеуі
семантикалық көбейткіш немесе сем деп
аталатын пішіндер (фигура) жоспарының
мазмұнын іздеу болып табылады.

6.

Семантика (көне грекше: σημαντικός - танбалаушы, білдіруші) — тіл және
тіл бірліктері (сөз, грамматикалық тұлға, сөз тіркесі, сөйлем) арқылы
білдірілетін хабарды, заттар мен құбылыстардың мән-мазмұның
зерттейтін тіл білімінің саласы, семиотиканың негізгі бөлімдерінің
бірі. Семантика сөз мағынасын, сөз құрамындағыэлементтердің өзара
мағыналық
қарым-қатынасын,
сөз
мағынасы
түрлерінің
даму
зандылықтарын зерттейді
Сема (гр. sema - белгі) — мазмұн тұрғысында ең кіші, ең
түпкі бірлік (единица). Сема шындық өмірде белгіленген заттар мен
құбылыстардың түрліше қасиеттерінің тілдегі қарапайым бейнесін
білдіреді.

7.

Белгілі американдық ғалым
М.Поланиннің пайымдауынша тілдің іргелі
заңдары «тапшылық заңы»
( «закон бедности» ) және
«грамматика заңы» («закон грамматики»)
болып бөлінеді.
English     Русский Rules