Дүние жүзілік экономикалық байланыстар
Халықаралық экономикалық байланыстарды зерттеу жұмысымен зерттеген ғалымдар
Дүниежүзілік шаруашылықты өзара байланысты екі жүйеден тұрады
Еңбек бөлінісі 
Негізгі 3 түрге бөлінеді
Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың факторлар
Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың қарама-қайшылықтары
Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың даму жолдары
123.33K
Category: economicseconomics

Дүние жүзілік экономикалық байланыстар

1. Дүние жүзілік экономикалық байланыстар

2.

Дүние жүзілік экономикалық байланыс
дегеніміз

ұлттық
шаруашылықтың
жиынтығы. Ол үздіксіз қозғалыста және өсу
үстінде
болады.
Өзара
күрделі
байланыстардың нәтежесінде бір - біріне
қарама – қайшы, бірақ та біртұтас әлемдік
экономикалық жүйе қалыптастырады.

3. Халықаралық экономикалық байланыстарды зерттеу жұмысымен зерттеген ғалымдар

А. Смит
В.
Леонтьев
Ф.
Энгельс
Д.
Рикардо
К. Маркс

4. Дүниежүзілік шаруашылықты өзара байланысты екі жүйеден тұрады

Ұлттық
шаруашылықтың
жиынтығы
Халықаралық
экономикалық

5. Еңбек бөлінісі 

Еңбек бөлінісі
Еңбек қызметі түрлерінің ара жігін
ажырату. Еңбек бөлінісі еңбекті
ұйымдастыру
жүйесінде
қалыптасады. Өндірістің тиімділігін
арттырудың
тұрақты
қолданыстағы
факторы
болып
табылады.

6. Негізгі 3 түрге бөлінеді

Жалпы қоғамдық
өндіріс ауқымында
қалыптасатын
жалпы еңбек
бөлінісі;
Түрлі салалар мен
өндірістер арасында
орын алатын жеке
еңбек бөлінісі;
Жекелеген кәсіпоры
ндар мен
бірлестіктер,
қызметкерлер
арасында орын
алатын жеке-дара
еңбек бөлінісі

7. Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың факторлар

Жергілікті
халықтың
интеллектуал
дық деңгейі
Табиғи қазба
байлықтар
көзінің болуы
Ауыл
шаруашылығ
ын дамыту
мүмкіндіктері

8. Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың қарама-қайшылықтары

Халықтың аумақта орналасу ерекшелігі мен жаңа жұмыс орындарының географиялық
орналасуында;
Аймақтың салалық мамандануы мен оның аймақтық жүйе ретіндегі кешенді дамуында;
Ұлттық табыстың аумақтық өндірісі мен оның географиялық пайдаланылуында;
Салалардың экономикалық мүдделері мен аймақтардың әлеуметтік сұраныстарында және

9. Дүние жүзілік экономикалық байланыстардың даму жолдары

Салалық өндірісті аумақтың шикізат, энергия және
еңбек ресурстарына жақындастыру негізінде өндірістік
күштерді орналастыру
Экономикалық мақсатқа лайық салалық өндіріс
сфералары қарым-қатынасы тиімді болуы үшін
өндірісті тұтынушыға жақын орналастыру
Аймақты мамандандыру және олардың алдында тұрған
әлеуметтік мәселелерді шешудің материалдық негізі
ретінде өндірісті және оның жеке салаларын
аумақтарға шоғырландыру
English     Русский Rules