бала мәселесінің шешімі олардың кемістіктерінде емес, ата-анасында. Гленн Доман
ата-аналар баланы кәсіби мамандардан да жақсы түсіне алады және олардан артық нәтижеге жетеді. Раймундо Верас
Тақырыбы: «Церебралды сал ауруы бар балалардың ата-аналарымен жүргізілетін психологиялық кеңестің ерекшеліктері»
мақсаты:
мүмкіндігі шектеулі бала бар отбасындағы қарым -қатынасты шетелдік психологияда үш тақырыпта қарастырады:
В.А.Сластенин
Е.М.Мастюкова
Д.М.Маллаев
В.В.Ткачев
А.Р. Маллер
Отбасының қалыптасу кезеңдері:
Отбасында мүмкіндігі шектеулі бала пайда болған жағдайдағы ата-ана әрекетінің бірнеше түрлерін бөліп қарастырады:
1.Баланы отбасына қабылдау
2. Шамадан тыс қамқорлық көрсету
3. Баладан жасырын алшақтау, шеттету
4.Баладан ашық бас тарту
А.А.Бодалев, В.В.Столин кеңес беруде маңызды келесі басты қағидаларды ұсынды:
Ата-аналарға кеңес берудің шартты түрде 5 фазасы
Церебралды сал ауруы бар бала тәрбиелейтін ата-аналар білуі қажет:
4.97M
Category: psychologypsychology

Церебралды сал ауруы бар балалардың ата-аналарымен жүргізілетін психологиялық кеңестің ерекшеліктері

1. бала мәселесінің шешімі олардың кемістіктерінде емес, ата-анасында. Гленн Доман

БАЛА МӘСЕЛЕСІНІҢ ШЕШІМІ ОЛАРДЫҢ
КЕМІСТІКТЕРІНДЕ ЕМЕС, АТА-АНАСЫНДА.
ГЛЕНН ДОМАН

2. ата-аналар баланы кәсіби мамандардан да жақсы түсіне алады және олардан артық нәтижеге жетеді. Раймундо Верас

АТА-АНАЛАР БАЛАНЫ КӘСІБИ
МАМАНДАРДАН ДА ЖАҚСЫ ТҮСІНЕ
АЛАДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДАН АРТЫҚ
НӘТИЖЕГЕ ЖЕТЕДІ.
РАЙМУНДО ВЕРАС

3. Тақырыбы: «Церебралды сал ауруы бар балалардың ата-аналарымен жүргізілетін психологиялық кеңестің ерекшеліктері»

ТАҚЫРЫБЫ:
«ЦЕРЕБРАЛДЫ САЛ АУРУЫ
БАР БАЛАЛАРДЫҢ АТААНАЛАРЫМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»

4. мақсаты:

МАҚСАТЫ:
Церебралды
сал ауруы бар
балалардың ата-аналарымен
жүргізілетін психологиялық кеңестің
ерекшеліктерін анықтау.
Міндеті:
Зерттеу мәселесі бойынша арнайы
әдебиеттерді таңдау;
Отбасына әлеуметтік-демографиялық
талдау жүргізе отырып, мәселені шешу.

5. мүмкіндігі шектеулі бала бар отбасындағы қарым -қатынасты шетелдік психологияда үш тақырыпта қарастырады:

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛА БАР ОТБАСЫНДАҒЫ
ҚАРЫМ -ҚАТЫНАСТЫ ШЕТЕЛДІК ПСИХОЛОГИЯДА
ҮШ ТАҚЫРЫПТА ҚАРАСТЫРАДЫ:
Кемістіктің
түріне
байланысты
отбасыішілік
қатынастар
талданады
Отбасы тұтас
бірлік ретінде
және оның
көлемі,
экономикалық
деңгейі, баламен
ата-ананың
қарым қатынасы
қарастырылады
Отбасындағы
қатынастың
қоршаған
ортаға , кәсіби
мамандарға
қажеттілігі

6. В.А.Сластенин

В.А.СЛАСТЕНИН
«Учитель и время» (1990),
«Методологическая культура учителя»
(1990),
«Антропологический подход в
педагогическом образовании» (1994),
«Педагогика творчества» (1991),
«Доминанта деятельности» (1997),
«Высшее педагогическое образование
России: традиции, проблемы,
перспективы» (1998),
«Педагогика: инновационная
деятельность» (1997),
«Гуманистическая парадигма и
личностно-ориентированные технологии
в педагогическом образовании» (1999),
«Целостный педагогический процесс как
объект профессиональной деятельности
учителя» (1998)

7. Е.М.Мастюкова

Е.М.МАСТЮКОВА
Учебные пособии:
1.Комплексная психологологопедическая работа по
предупреждению и коррекции
школьной дезадаптии: Пособие для
практических работников дошкольных
образовательных учреждений.
2. Основы генетики: Клиникогенетические основы коррекционной
педагогики и специальной психологии.
3. Семейное воспитание детей с
отклонениями в развитии.
4. Физическое воспитание детей с
церебральным параличом

8. Д.М.Маллаев

Д.М.МАЛЛАЕВ
1.РОДИТЕЛЬСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К
УМСТВЕННО
ОТСТАЛОМУ РЕБЕНКУ.
2. Методика преподавания
прав ребенка.
3. Роль семьи в
социализации детей с ОВР

9. В.В.Ткачев

В.В.ТКАЧЕВ
Психокоррекционная
работа с
матерями, воспитывающими
детей с отклонениями в
развитии: практикум по
формированию адекватных
отношений
Психологическая помощь
семье, воспитывающей ребенка
с отклонениями в развитии

10. А.Р. Маллер

А.Р. МАЛЛЕР
Социальное воспитание и
обучение детей с
отклонениями
Помощь детям с недостатком
в развитии, книга для
родителей
Социальное воспитание и
обучения детей с нарушениями
развития

11. Отбасының қалыптасу кезеңдері:

ОТБАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ:
Неке
Ата-ана
болу
тізбегі,
яғни жаңа
отбасының
пайда
болуы
Баланың
туылуы
Олардың
мектеп кезеңі
Балапанды
ұясынан ұшыру
Жасөспірім шақ

12. Отбасында мүмкіндігі шектеулі бала пайда болған жағдайдағы ата-ана әрекетінің бірнеше түрлерін бөліп қарастырады:

ОТБАСЫНДА МҮМКІНДІГІ
ШЕКТЕУЛІ БАЛА ПАЙДА
БОЛҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ АТААНА ӘРЕКЕТІНІҢ БІРНЕШЕ
ТҮРЛЕРІН БӨЛІП
ҚАРАСТЫРАДЫ:

13. 1.Баланы отбасына қабылдау

1.БАЛАНЫ ОТБАСЫНА
ҚАБЫЛДАУ

14. 2. Шамадан тыс қамқорлық көрсету

2. ШАМАДАН ТЫС
ҚАМҚОРЛЫҚ КӨРСЕТУ

15. 3. Баладан жасырын алшақтау, шеттету

3. БАЛАДАН ЖАСЫРЫН
АЛШАҚТАУ, ШЕТТЕТУ

16. 4.Баладан ашық бас тарту

4.БАЛАДАН АШЫҚ БАС ТАРТУ

17. А.А.Бодалев, В.В.Столин кеңес беруде маңызды келесі басты қағидаларды ұсынды:

А.А.БОДАЛЕВ, В.В.СТОЛИН КЕҢЕС БЕРУДЕ
МАҢЫЗДЫ КЕЛЕСІ БАСТЫ ҚАҒИДАЛАРДЫ
ҰСЫНДЫ:
- қарым-қатынас
барысында клиентке тілектес
болу;
• клиенттің құндылықтары мен
нормаларына бағыттану;
кеңес берудің анонимділігі;
• жеке және кәсіби қатынастарды шектеу;
• психологиялық кеңестен өтіп жатқандарға
жауапкершілікті өз мойнына алдыру;

18. Ата-аналарға кеңес берудің шартты түрде 5 фазасы

АТА-АНАЛАРҒА КЕҢЕС БЕРУДІҢ ШАРТТЫ
ТҮРДЕ 5 ФАЗАСЫ

19. Церебралды сал ауруы бар бала тәрбиелейтін ата-аналар білуі қажет:

ЦЕРЕБРАЛДЫ САЛ АУРУЫ БАР БАЛА
ТӘРБИЕЛЕЙТІН АТА-АНАЛАР БІЛУІ
ҚАЖЕТ:
1. Жалпы және ұсақ моториканы дамытудың
маңыздылығын.
2. Баланың сау сақталған даму қарқыны және бұзылған
қызметтерін түзетуге ерекше көңіл бөлінуі керек екендігін.
3. Ұсақ моториканы дамыта отырып, балалардың сөйлеу
тіліне де әсер етуге болатынын.
4.Көмектесудің қағидалы жолы – бұл ерте кешенді және
мақсатты бағытталған түзету жұмыстары екендігін.
5. Заманауи жаңалықтардан хабардар болу:арттерапия, музыкатерапия, би теориясы, массаж,
ритмикотерапия,

20.

Қорытындылай келе, психологиялық кеңес
берудің негізгі мақсаты : кеңес сұрап келген адамға
проблемаларын шешуге және өзін қоршағандармен ара
қатынасын дұрыс орнатуға көмек көрсету. Психолог
– кеңесінің жұмысы жемісті болу үшін әрбір
жанұядағы жанұялық теорияны ондағы бағытты,
жұмыс техникасын өзінше жорамалдап қоймай
жанұяның өзіндік концепциясын ұғынып, өзі жұмыс
істейтін жанұяда қандай мәдениеттің басымырақ
екенін түсінуі қажет.
Жанұяға еніп кеткен мәдениет екінші бір тері
сияқты: біз онда дағдылы түрде өсеміз де оның бар
екендігін байқамай да қаламыз.
English     Русский Rules