Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці.  Практична робота №6:  "Сортування та
Автофільтр
Розширений фільтр
Умовне форматування даних
Сортування таблиць
Проміжні підсумки
Дані. Підсумки.
Зведені таблиці
Практична робота :
354.56K
Category: informaticsinformatics

Сортування та фільтрація даних

1. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці.  Практична робота №6:  "Сортування та

Інформатика 11 клас
Урок 15

2. Автофільтр

•Фільтрація — це вибір із таблиці рядків, що
задовольняють певній умові

3. Розширений фільтр

•Відображатимуться тільки ті рядки, що
відповідають його критерію

4. Умовне форматування даних

•Автоматичне надання клітинкам певного
формату залежно від умови

5. Сортування таблиць

•Процес розташування рядків у такому
порядку, що значення в певному стовпці лише
зростатимуть або лише спадатимуть

6. Проміжні підсумки

•Узагальнюючі значення (суми, середні, кількості
тощо), що обчислюються для груп представлених
у певній таблиці об’єктів, а також засіб для
обчислення цих значень

7. Дані. Підсумки.

•Спочатку відсортувати таблицю

8. Зведені таблиці

•Засіб Microsoft Excel, який дає змогу
обчислювати підсумкові
характеристики та водночас
фільтрувати дані, що містяться в
певному діапазоні
•Створюються за допомогою майстра
зведених таблиць

9.

•Сторінка
•Рядок
•Стовпець
•Дані

10. Практична робота :

1. Завантажити табличний процесор MS Excel.
Створити подану нижче таблицю, скопіювати її на 3 аркуші книги.
English     Русский Rules