ІСТОРИЧНИЙ ДИКТАНТ
ТЕМА 7: Міжнародні відносини у 1930-х рр. Назрівання ІІ Світової війни
Опорні дати
Опорні поняття
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Самостійна робота учнів Опрацювати текст підручника, заповнити історичну таб­лицю
5. Зовнішньополітична доктрина СРСР
Узагальнення матеріалу
Домашнє завдання
1.21M
Category: historyhistory

Міжнародні відносини у 1930-х роках. Назрівання ІІ світової війни

1. ІСТОРИЧНИЙ ДИКТАНТ

«Рисові бунти»
Меморандум Танаки
Мілітаризація
Гоміндан
Головою НРА був
Коли був «Рух 4-го
травня»
Північний похід НРА
відбувся
Лідером КПК був
Ахімса
Сатьяграха
«Соляний марш»
Хто очолив ІНК 1920р.

2. ТЕМА 7: Міжнародні відносини у 1930-х рр. Назрівання ІІ Світової війни

УРОК
1: Пріоритети зовнішньої
політики провідних держав світу

3.


Мета уроку:
схарактеризувати основні
напрямки зовнішньої політики
США і Франції;
визначити причини загострення
англо-німецьких суперечностей;
показати на конкретних
прикладах порушення
Німеччиною статей
Версальського договору й
реакцію на це західних країн;
з'ясувати напрямки
експансіоністської зовнішньої
політики Італії;
основні напрямки зовнішньої
політики Польщі;
засвоїти причини і суть змін
зовнішньої політики СРСР у
1930-ті рр.

4.

ПЛАН УРОКУ
1. Основні напрямки зовнішньої політики США,
Великої Британії, Франції.
2. Відмова Німеччини від виконання умов
Версальського договору.
3. Експансіоністські претензії Італії.
4. Особливості зовнішньої політики Польщі.
5. Зовнішньополітична доктрина СРСР

5. Опорні дати

1923 р . – грецькоіталійський конфлікт через
острів Корфу
1932 р . – договір про
ненапад СРСР та Франції
1933 р. – встановлення
дипломатичних відносин
між США та СРСР
1935 р. – приєднання Саару
до Німеччини
1935 р. – прийняття
Конгресом США закону про
нейтралітет

6. Опорні поняття

Мала Антанта — альянс, сформований в 1920 1921рр. Чехословаччиною, Румунією і
Югославією з метою захисту від угорського
ревізіонізму та запобігання реставрації
Габсбургів.
Анта́нта Балка́нська — воєнно політичний союз
Греції, Румунії, Югославії та Туреччини,
створений 1934 під впливом Франції з метою
збереження територіального status quo на
Балканах.
Система європейської безпеки - система
двосторонніх договорів, укладених між
Францією, Великобританією і США, що
передбачали взаємну підтримку проти будьякої неспровокованої агресії, базовані на
положеннях Статуту Ліги Націй, що
засуджували будь-які форми агресії і
передбачали можливість введення економічних
санкцій і колективних військових дій проти
агресора

7. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Пригадайте умови Версальського миру?
Які головні суперечності Версальсько Вашингтонської системи ви можете пригадати?
Яка міжнародна організація мала сприяти
недопущенню нової війни? Чи могла реально вона
забезпечити мир в Європі та Світі?
Отож, у міжнародних відносинах 1930-х рр.
назрівала ІІ світова війна, яку прагнули не
допустити демократичні країни світу. Прагнення
зберегти мир використали тоталітарні країни, для
фактичної ліквідації Версальсько-Вашингтонської
системи миру

8.

Проблемне запитання.
Якими були причини виникнення і можливі
шляхи розв'язання глобальних проблем
міжнародного життя в 1930-ті рр.?
https://www.youtube.com/watch?v=RzvDs3xaLb
I

9. Самостійна робота учнів Опрацювати текст підручника, заповнити історичну таб­лицю

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ ПРОВІДНИХ ЗАХІДНИХ КРАЇН
Країна
США
Велика
Британія
Франція
Основні
Міждержавні суперечності
напрямки
Розв'язання
(з Німеччиною, Японією),
зовнішньої
суперечностей
їхня суть
політики

10.

2. Відмова Німеччини від виконання умов
Версальського договору.
Виконання плану Дауеса і плану Юнга сприяло відродженню
економіки Німеччини. Таким чином, існування Версальської
системи було поставлене під сумнів.
Після приходу до влади в Німеччині нацистів на чолі з А.
Гітлером боротьба за перегляд статей Версальського договору
стала головним напрямком зовнішньої політики країни.
Суттю зовнішньополітичного курсу Німеччини були такі
складові: ліквідація Версальської системи договорів,
об'єднання всіх німців.
Першим кроком до зміни системи повоєнного облаштування
світу став вихід Німеччини з Ліги Націй у жовтні 1933 р.
У 1935 р. в Німеччині запроваджено загальний військовий
обов'язок.
Того ж року було підписано угоду з Великою Британією, що
дозволило Гітлерові зміцнити військово-морський флот
країни.

11.

А. Гітлер

12.

3. Експансіоністські претензії Італії.
1928 р. – невдала спроба анексувати Ефіопію
мирним шляхом за допомогою договору про
дружбу.
1935р. – початок воєнних дій, що викликали опір
населення.
1936 р. – захоплення італійцями столиці Ефіопії
Аддис-Абеба, наслідком чого стала капітуляція
Ефіопії.
1937р. – виключення Італії із Ліги Націй.

13.

Б. Муссоліні

14.

4. Особливості зовнішньої політики Польщі.
У 1920-ті рр. Польща у своїй зовнішній політиці орієнтувалася
на Францію. Із метою зміцнення кордонів на заході й на сході
Польща підписала 1932 р. договір про ненапад із СРСР, а 1934
р. – пакт про ненапад із Німеччиною терміном на 10 років.
З 1934 р. Польща стала орієнтуватися на Німеччину. Це
призвело до міжнародної ізоляції Польщі й не врятувало від
загрози з боку Німеччини. У 1937 р. Польща і Німеччина
підписали «Договір про дружбу», метою якого було
врегулювання проблеми німецького населення Польщі. У 1938
р. Німеччина зажадала приєднання до свої і території Данцига
(Ґданська). 3 квітня 1939р. – підписання Гітлером плану
«Вайс», який передбачав вторгнення до Польщі. 28 квітня
1939 р. – проголошення Гітлером недійсним німецькопольського пакту про ненапад.

15.

Ю. Пілсудський

16. 5. Зовнішньополітична доктрина СРСР

Провал ідеї «Світової пролетарської революції»
Доктрина «боротьби на знищення капіталістичної та
соціалістичної системи»
Переважання класових інтересів над
загальнолюдськими у здійсненні зовнішньої політики
Невідворотність війни
Заінтересованість у економічній співпраці з країнами
Заходу
Прагнення скористатися «між імперіалістичними
суперечностями» тоталітарних та демократичних
режимів Європи і Світу

17.

Й. Сталін

18. Узагальнення матеріалу

Назвіть головні пріоритети
зовнішньої політики Великобританії,
Німеччини, Італії, США, СРСР?
Якими були причини виникнення і
можливі шляхи розв'язання
глобальних проблем міжнародного
життя в 1930-ті рр.?

19. Домашнє завдання

Опрацювати
§ 35 та конспект, за
необхідності завершити оформлення
таблиці
Усно дати відповідь на запитання 16 із ст.261
Письмово підготувати повідомлення
на тему «Спроби створення системи
колективної безпеки країнами
Заходу та їх провал»»
English     Русский Rules