ПЛАН
Характеристика дітей із рв
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Основні форми РВ
Характеристика дітей із захворюваннями НС
Основні форми захворювань нс
Основні форми захворювань нс
Основні форми захворювань нс
Основні форми захворювань нс
281.48K
Category: medicinemedicine

Діти із розумовою відсталістю, діти із захворюваннями нервової системи. Лекція 6

1.

Лекція до навчальної дисципліни
«Основи дефектології»
ДІТИ ІЗ РОЗУМОВОЮ
ВІДСТАЛІСТЮ
ДІТИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Викладач :
Мельніченко Тетяна Василівна

2. ПЛАН

• Характеристика дітей із розумовою відсталістю
(далі РВ)
• Основні форми РВ
• Характеристика
дітей
із
нервової системи (далі НС)
• Основні форми захворювань НС
захворюваннями

3. Характеристика дітей із рв

ХАРАКТЕРИСТИКА
ДІТЕЙ ІЗ РВ
Розумова відсталість – стійке порушення пізнавальної
діяльності, що виникло в результаті органічного
ураження головного мозку
форми
• олігофренія
• деменція

4. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
Олігофренія – форма психічної недорозвиненості,
що
виникла
внаслідок
ураження
ЦНС
у
переднатальний (внутрішньоутробний), натальний
(під час пологів) або постнатальний (на ранніх
етапах розвитку) періоди розвитку
Органічна недостатність мозку має
непрогресуючий характер, тому діти
здатні до розумового розвитку, хоча із
значними ускладненнями та труднощами

5. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
ЕТІОЛОГІЯ ОЛІГОФРЕНІЇ
інфекційні захворювання (вірусний грип, краснуха, кір)
зараження плода паразитами (токсоплазмоз)
спадкові фактори (порушення хромосомного набору)
резус-конфлікт
алкоголізм батьків
пологові травми та асфіксія
запальні хвороби головного мозку дитини до 3-х років
(менінгіти, менінгоенцефаліти, вірусні інфекції, що
вражають мозок)

6. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
при олігофренії анатомічні зміни поширені
на всю кору мозку та не виключається
її дифузне ураження
різноманітні порушення в розвитку
пізнавальної діяльності та
емоційно-вольовій сфері

7. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
при олігофренії спостерігається порушення
рівноваги між процесами збудження і гальмування
збуджені
олігофрени
(процес
збудження
переважає над процесом гальмування)
загальмовані олігофрени (процес збудження
ослаблений і переважає пасивне внутрішнє
гальмування)

8. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
ОЗНАКИ ОЛІГОФРЕНІЇ
порушення пізнавальної діяльності
неточність та повільне сприйняття
недостатність різних функцій мовлення
порушення уваги та пам’яті
труднощі логічного запам’ятовування, відтворення
сприйнятого та вивченого матеріалу
недорозвинуте наочно-образне і словесно-логічне
мислення (абстрагування, узагальнення, аналіз і
синтез)
порушення здатності до розуміння та засвоєння
інформації

9. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
ОЗНАКИ ОЛІГОФРЕНІЇ
недорозвинення емоційно-вольової сфери та
якостей особистості
бідність емоційних переживань
слабкість вольових зусиль
зниження критичності та самооцінки
нестійкість мотивів поведінки
переважає грубість, замкнутість, гнів
спостерігається порушення моторики та загального
розвитку

10. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми олігофренії
(для здійснення диференційованого та індивідуального
корекційного підходу)
• основна (характеризується наявністю психічної
недорозвиненості)
• поєднання
недорозвиненості
пізнавальної
діяльності з вираженими нейродинамічними
розладами (патологічні переважання збудження над
гальмуванням або гальмування над збудженням)
• поєднання
недорозвиненості
пізнавальної
діяльності з порушеннями мовлення
• поєднання
недорозвиненості
пізнавальної
діяльності з порушеннями особистості

11. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми олігофренії
(за глибиною дефекту)
• ідіотія (не здатні усвідомлювати оточення,
мовлення не розвинуте, важкі порушення моторики,
важко сформувати навички самообслуговування,
гігієни, поведінки)
• імбецильність
(спроможні
засвоювати
деякі
елементи та навички практичної та розумової
діяльності, нескладні види фізичної праці, елементи
грамоти, потребують постійної опіки)

12. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми олігофренії
(за глибиною дефекту)
• дебільність (обмежені можливості свідомого
засвоєння знань, перенесення здобутого досвіду на
аналогічні ситуації, здатні опановувати елементарні
навички письма, читання і рахунку)

13. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
Деменція – стійке порушення когнітивних функцій в
результаті
органічного
ураження
мозку
після
трирічного віку
ЕТІОЛОГІЯ
• органічні захворювання мозку при
епілепсії
• запальні
захворювання
мозку
енцефаліти, менінгоенцефаліти)
• травми мозку
шизофренії,
(менінгіти,

14. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми деменції
деменція, яка виникає в наслідок енцефаліту
(уражається підкоркова частина головного мозку)
прояви
• різкі зміни емоційно-вольової сфери, дратівливість,
рухливий неспокійній, повільний темп мислення, легко
підпадають під негативний вплив;
• малорухливість, млявість, одноманітність моторики,
погане нерозбірливе мовлення

15. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми деменції
деменція, яка виникає в наслідок епілепсії
(проявляється у вигляді нападів, під час яких
втрачається притомність, у цей час відбувається
скорочення м’язів, смикається голова, верхні і нижні
кінцівки)
прояви
• надмірна повільність та інертність
• порушення пізнавальної діяльності
• повільний перебіг усіх психічних процесів
• важке переключення з одного виду діяльності на інший

16. Основні форми РВ

ОСНОВНІ ФОРМИ РВ
форми деменції
деменція, яка виникає в наслідок шизофренії
прояви
зниження інтересу до навколишнього світу
прогресуюча деградація
недорозвинення пізнавальної діяльності
емоційна тупість
дизорієнтація в просторі
зниження здатності до узагальнення й абстрагування
порушення мовлення

17. Характеристика дітей із захворюваннями НС

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ІЗ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ НС
Нейроінфекції - патологічні процеси в центральній і
периферичній нервовій системі
причини
• бактерії
• віруси

18. Основні форми захворювань нс

ОСНОВНІ ФОРМИ
ЗАХВОРЮВАНЬ НС
Менінгіт – запалення мозкових оболонок головного і
спинного мозку
причини
проникнення бактерій, вірусів, найпростіших

19. Основні форми захворювань нс

ОСНОВНІ ФОРМИ
ЗАХВОРЮВАНЬ НС
види
первинні (запалення мозкових оболонок не викликає
захворювання інших органів)
вторинні (ускладнення інших захворювань)
гнійні (бактерії – менінгокок, пневмокок, стафілокок,
стрептокок, кишкова паличка)
серозні (віруси, які характеризуються підвищенням
внутрішньочерепного тиску, блювотою, головним
болем, збудженням)

20. Основні форми захворювань нс

ОСНОВНІ ФОРМИ
ЗАХВОРЮВАНЬ НС
Енцефаліти – запалення головного мозку
під цією назвою об’єднують групу захворювань, які
спричиняються різними збудниками
причини
проникнення бактерій, вірусів, найпростіших

21. Основні форми захворювань нс

ОСНОВНІ ФОРМИ
ЗАХВОРЮВАНЬ НС
види
первинні (спричиняються нейротропними вірусами,
які безпосередньо проникають у нервову систему і
руйнують її)
вторинний (являються ускладненнями корі, вітряної
віспи, токсоплазмозу, і може розвиватися після
профілактичних щеплень)
поліенцефаліти (ураження клітин головного мозку)
лейкоенцефаліти (ураження нервових волокон в
мозку)
English     Русский Rules