ФОТОСИНТЕЗ
ФОТОСИНТЕЗ ТУРАЛЫ
АФТОТРОФТЫ ЖӘНЕ ГЕТЕРОТРОФТЫ ЖАСУШАЛАР
ТЫНЫС АЛУ ЖӘНЕ ФОТОСИНТЕЗ
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер
2.20M
Category: biologybiology

Фотосинтез

1. ФОТОСИНТЕЗ

2. ФОТОСИНТЕЗ ТУРАЛЫ

Фотосинтез –жасыл
жапырақ органоидтері, яғни
хлоропласт арқылы Күн
сәулесі энергиясының
химиялық байланыс
энергиясына айналу
процесі.Фотосинтез
нәтижесінде жер жүзіндегі
өсімдіктер жыл сайын 100
млрд т-дан астам органикалық
заттар түзеді (мұның
жартысынан көбін теңіз, мұхит
өсімдіктері түзеді) және
бұлкезде олар 200 млрд-тай
СО2 сіңіреді, оттегін бөледі.

3.

Өсімдіктердің оттегін
бөлетінін ең алғаш рет
ағылшын 1770 ж Джозеф
Пристли ашты.
1817 ж екі француз химигі
Пельтье жапырақтан жасыл
зат бөліп алып, оны
хлорофилл деп •атады.

4.

1845 ж неміс физигі Р. Майер
жасыл өсімдіктер күн
энергиясын химиялық
энергияға айналдыратынын
дәлелдеді.
К.Е.Тимирязов фотосинтез
күн спектрінің хлорофилл өте
көп сіңірілген жерлерінде
анағұрлым күштірек
жүретінін тапты.

5. АФТОТРОФТЫ ЖӘНЕ ГЕТЕРОТРОФТЫ ЖАСУШАЛАР

Пластикалық (анобализм) алмасу сипатына сәйкес
табиғаттағы барлық жасушалар екі топқа бөлінеді.
Хлорофилі бар өсімдік жасушаларының тірі табиғат
үшін маңызы өте зор, себебі онда өзіне тән ерекше
әрекеттер (процестер) жүріп жатады. Ол әрекеттер
фотосинтез деген атпен ғылымға әйгілі. Фотосинтез
дегеніміз күн сәулесі энергиясын химиялық
байланыстар энергиясына айналдыратын күрделі
механизмді әрекет.

6. ТЫНЫС АЛУ ЖӘНЕ ФОТОСИНТЕЗ

Ағзалар тыныс алғанда
қоректік заттар толық
ыдырау үшін оттегі қажет
екендігі баршамызға белгілі.
Тынысалудың ең соңғы өнімі
– көміртегі оксиді су жене
бос энергия. Бұл соңғы
өнімдер — фотосинтезге
кажеттi негiзгi косылыстар
болып табылады. Сондьктан,
тынысалу фотосинтез
кезiндегi энергияны жоққа
шығарады.

7.

Энергияның ең көбi —
күн сәулесiнiкi, коректiк
заттар одан аз, ең азы
кемiртегi оксидi, су жене
оттегi. Фотосинтез
кепсатылы күрделi әрекет.
Мұнда күн сәулесi
энергиясын химиялык
байланыс энергиясына
айналдыруда басты рөлдi
хлоропластар атқарады.
Пластиттердiң үш түрге
бөлінетіндігi белгiлi, олар:
лейкопластар, хромопласт
жене хлоропласт.

8. ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытынды ретінде айтатын болсақ, тіршіліктің қайнар
көзі күн болып табылады. Бүкіл әлем күннен келген
энергияны қолдану арқылы тіршілік етеді. Күн энергиясын
организмдер қолдана алады, себебі фотосинтез процесінің
нәтижесінде ол қолжетімді күйге енеді.

9. Пайдаланылған әдебиеттер

1.Джусупова Д.Б “Экологиялы қ биотехнология”:
Оқулық-Алматы: 2013ж
2.Аубакиров Х. ”Биотехнология ” Алматы :2011ж
English     Русский Rules