МНУ імені В.О. Сухомлинського
Позапрограмна діяльність і дозвілля
Чому саме наш університет?
18.51M
Category: educationeducation

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

1. МНУ імені В.О. Сухомлинського

Підготували:
Гричан Маргарита
Венц Вікторія

2.

*Миколаївський
національний
університет
імені
В.О.Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних
закладів на півдні України, він заснований у 1913 р. як
педагогічний інститут.
*Перший випуск його відбувся у 1916 р. – підготовлено 23 вчителі
для училищ та прогімназій. Упродовж 1920-1930 років заклад
функціонував як Миколаївський інститут народної освіти, а з
1931 по 1933 – інститут соціального виховання.

3.

* У жовтні 2002 р. на базі
педагогічного
створено
Миколаївський державний
університет, якому через
рік присвоєно ім’я Василя
Олександровича
Сухомлинського, а 21
серпня 2010 року надано
високий
статус
національного.
*Миколаївський
національний університет
імені
В.
О.
Сухомлинського – вищий
навчальний заклад IV
рівня акредитації.

4.

* Ректор університету – Будак Валерій Дмитрович.

5.

*Університет
проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів,
магістрів, наукових кадрів, здійснює перепідготовку педагогічних
кадрів. У складі університету функціонують один інститут,
дев’ять факультетів та коледж. Навчально-виховний процес
здійснюють кафедри. В університеті навчається студенти за 14
галузями знань та 33 напрямами підготовки та спеціальностями.
Діє магістратура з та аспірантура. Функціонують спеціалізовані
вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.
* Щорічно збільшується кількість навчальних закладів та наукових
установ, із якими університет співпрацює у рамках укладених 48
міжнародних угод із 13 країн світу. У вересні 2008 р. університет
став членом Великої хартії університетів (Magna Charta), у січні
2009 р. приєднався до Європейської Асоціації науки і освіти

6.

*
Щороку на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу
якості продукції «100 кращих товарів та послуг України»
університет перемагає в номінації «Роботи та послуги», а в
березні та жовтні 2014 року нагороджений золотою
медаллю на V та VІ Міжнародних виставках «Сучасні
заклади освіти – 2014» (м. Київ).

7. Позапрограмна діяльність і дозвілля

* В університеті активно діють
органи
студентського
самоврядування, які приймають
участь в вирішенні всіх питань
щодо організації навчального
процесу і наукової роботи серед
студентів, дозвілля і культурномасової
роботи,
розвитку
міжнародних
зв’язків
і
працевлаштування випускників.
До
органів
студентського
самоврядування
інститутів
(факультетів) і університету
може бути обраний будь-який
студент.
* В університеті функціонують
актова
зала,
спортивний
майданчик, гуртожитки. Усі не
міські студенти МНУ імені
В.О.Сухомлинського,
у
т.ч.
коледжа, забезпечені місцями у
гуртожитках.

8.

*
В центрі «Естетика» університету функціонують творчі гуртки та
гуртки за інтересами, де студенти мають можливість
продемонструвати свої глибокі системні знання та творчі здібності.
* Традиційно
за ініціативою органів студентського самоврядування і
профспілкового комітету студентів відбуваються такі студентські
свята, як “День кар’єри”, “Осінній бал”, “День студента”, “День
святого Валентина”, конкурси краси, КВН, “Посвячення в студенти”
та інші.

9.

*Влітку чудовий відпочинок студентам забезпечує база
відпочинку університету «Моряна», яка знаходяться
на узбережжі Чорного моря.

10. Чому саме наш університет?

*-
тут Ви зможете отримати вищу
освіту
за
різними
напрямками
підготовки;
* - університет надає бюджетні місця;
* - забезпечує місцем у гуртожитку;
* - постійно проводить цікаві заходи, в
яких ви зможете прийняти участь;
* - можете вступити до Студентської
Ради університету;
* - займатися благодійною діяльністю;
* - брати участь у конференціях;
* - у нас є програми міжнародного
обміну студентів;
* - в літку університет надає
можливість відпочивати на морі;
* - ви можете стати учасником
міжнародних програм, таких як: Work
and Travel, Au Pair, Camp America,
Еразмус+ та інші;

11.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules