Коливальні рухи. Гармонічні коливання
Механічні коливальні рухи
Вільні коливання
Гармонічні коливання
Коливні величини
Координата, швидкість, прискорення
Графіки залежності коливних величин від часу
Негармонічні коливання
316.50K
Category: physicsphysics

Коливальні рухи. Гармонічні коливання

1. Коливальні рухи. Гармонічні коливання

2. Механічні коливальні рухи

• Рухи при яких стан руху тіла повторюється
через певні проміжки часу
• Періодичні коливання – це коливання при яких
стан руху коливної системи повторюється
через рівні проміжки часу
• Коливна система – тіло (система тіл), яке
здійснює коливні рухи при виведенні з стану
рівноваги

3. Вільні коливання

• Коливання, які
відбуваються під
дією внутрішніх сил
коливної системи
• Повертаюча сила
• Стан рівноваги

4. Гармонічні коливання

• Коливання при яких зміщення матеріальної
точки від положення рівноваги змінюється
за законом синуса чи косинуса
x xm cos( t 0 )
x xm sin( t 0 )

5. Коливні величини


0 – початкова фаза (рад)
Т – період коливань (с)
- частота коливань (Гц)
- циклічна частота (рад/с)

6. Координата, швидкість, прискорення

7. Графіки залежності коливних величин від часу

8. Негармонічні коливання

English     Русский Rules