Період розгортається як етап подальшого психічного розвитку людини, спрямований на вирішення ряду важливих завдань:
Дякую за увагу!
2.14M
Category: psychologypsychology

Середня дорослість (Е. Еріксон)

1.

25-65 – конфлікт між генеративністю і стагнацією

2.

Згідно поглядів
Е.Еріксона, головним
напрямком розвитку
людини середнього
дорослого віку є перехід
до генеративності.
Відсутність
генеративності в
середньому дорослому
віці викликає
стагнацію особистості.
• Генеративність - прагнення дорослої
людини психологічно увічнити себе
шляхом здійснення довготривалого і
значимого внеску в оточуючий світ.
• Стагнація - це застій в особистісному
розвитку людини, спричинений її
зацикленістю на минулому та
несприйманням подальших змін
ідентичності.

3.

Середня дорослість - дуже насичений подіями та
відповідними їм внутрішніми змінами період. Конструктивне
проходження особистістю кризи середини життя сприяє
оновленню життєвих цілей та стратегії.

4. Період розгортається як етап подальшого психічного розвитку людини, спрямований на вирішення ряду важливих завдань:

Прийняття фізичних
змін і вироблення
життєвої мудрості
Досягнення та
підтримання
оптимального
життєвого рівня
Використання
прийнятних
способів проведення
дозвілля
Допомога дітям у їх
дорослому
становленні
Пристосування до
взаємодії з батьками
похилого віку
Підсилення
особистісного
аспекту в подружніх
взаєминах

5.

Провідним стає ставлення людини до продуктів своєї
праці і до своїх дітей, турбота про майбутнє людства.
Бажання зробити внесок у життя майбутніх поколінь є
природним і воно реалізується, насамперед, у стосунках з
дітьми. Зріла людина має потребу бути необхідною іншим.

6.

Людина прагне до продуктивності і творчості, до
реалізації своїх можливостей передати щось наступному
поколінню - власний досвід, ідеї, твори мистецтва тощо.

7.

Характерною для даного періоду є схильність до переживання
стресів через насиченість та напруженість життя
Рольове
напруження
Надто багато турбот в
рамках певної ролі, що
викликає психофізичне
перевантаження
Рольовий
конфлікт
Не співпадаючі, а інколи
й суперечливі вимоги
різних ролей, пов'язаних
з родиною та роботою

8.

Для адекватного реагування в стресових станах людині
потрібна життєва мудрість , яка виникає за рахунок
успішного розв'язання конфліктів особистісного розвитку:
Визнання цінності мудрості проти
пріоритету фізичної сили
Домінування соціального начала над
сексуальним
Розширення емоційної гнучкості на
противагу емоційного збідніння
Зростання розумової гнучкості на
противагу розумовій ригідності

9.

Якщо продуктивність не досягається, немає потреби в
турботі про інших людей, основні завдання та конфлікти
даного періоду не вирішуються - з'являється байдужість,
зосередженість на собі, особисте життя знецінюється.

10.

Отже, представники періоду середньої дорослості
( за умови успішно пройдених криз на даному етапі
розвитку та усіх попередніх) психологічно
досягають:
Збіднення в особистому
житті, регресія
Продуктивність

11. Дякую за увагу!

Виконала Дерябіна А.С.
English     Русский Rules