Электрохимиялық коррозияның мысалдары: Бейтарап орта: 4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3 анод(Fe): Fe0 – 3e → Fe3+ катод(Сu): O2 + 2H2O
Қышқылдық орта: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 анод(Fe): Fe0 – 2e → Fe2+ катод(Сu): 2H+ + 2e → H20
Екі металл жанасқанда жүретін коррозия
Қорғаныш қаптау
Протекторлық қорғаныш
Деңгейлік тапсырмалар
2.41M
Category: chemistrychemistry

Металдар коррозиясы және онымен күресу шаралары

1.

2.

Париждің даңқын асқақтатып
тұрған- Эйфель мұнарасы.
300 метрлік болат қаңқалы бұл
мұнараның құрылысы таза
болат және әр түрлі
қоспалардан тұрады. Оның
басты ауруы – болат
қаңқаларының уақыт өткен
сайын бүлініп, жемірілуі. Бұл
аурумен күресу үшін үздіксіз
химиятерапияның пайдасы мол.
Бұл мұнараны 18 рет сырлады.
Соның салдарынан оның
массасы 9000 тоннага жетіп
отыр. Әр сырланған сайын оның
массасы 70 тоннаға артып
отырады екен.
Ғалымдар бұл бүлінудің
салдарын тотығутотықсыздану процесстерінің
әсері деп есептейді. Бірақ
нақты қандай процесс?

3.

4.

5.

Осылайша дүние жүзінде
балқытылған металдың және
оның құймаларының
10 %-ы коррозияға ұшырайды.

6.

7.

Неге металдар коррозияға
ұшырайды және одан
металдарды қалай
қорғауға болады???

8.

«Металдар коррозиясы және
онымен күресу шаралары»
бейнефильмінен үзінді

9.

Металдардың коррозиясы дегеніміз қоршаған орта әсерінен металдардың
тотығып иондануы,
бұзылуы,нәтижесінде металдық
қасиетінің жойылуы.
Яғни, коррозия кезінде металдар
тотығып ион күйіне көшеді.
n+
Me° - ne → Me

10.

Коррозияның
түрлері
Химиялық
Бейэлектролит-құрғақ газдар:
Сl2, CO2, SO2,
әсерінен жүретін коррозия.
Электрохимиялық
Электролит ертінділерінде
металдар жанасқанда
электр тогын туғыза
жүретін корррозия.

11.

Химиялық коррозияның мысалдары:
3Fe + 2O2 Fe O4
3
2Fe + 3Cl
2
2FeCl3
Cu CuO (жай) CuSO 3
қызғылт қара
жасыл

12. Электрохимиялық коррозияның мысалдары: Бейтарап орта: 4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3 анод(Fe): Fe0 – 3e → Fe3+ катод(Сu): O2 + 2H2O

+ 4e → 4OH-

13. Қышқылдық орта: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 анод(Fe): Fe0 – 2e → Fe2+ катод(Сu): 2H+ + 2e → H20

14. Екі металл жанасқанда жүретін коррозия


• Zn/Fe
Fe/Cu
2+
2+
Fe - 2ē Fe
бүліну
Мыста:
+
2Н + 2ē H2
Zn - 2ē Zn
бүліну
Темірде:
+
2Н + 2ē H2

15.

Fe
2+
Fe
анод
-
е
Cu
ее- +
-+
е
Катод
+
Н
+
Н

16.

Эксперименттік бөлім

17.

Металдарды жаңа
конструкциялық материалдармен
алмастыру
Қорғаныш
қабаттары
мен қаптау:
А)бейметал
дық
Б)металдық
Жемірілуге
тұрақты
құймалар алу
Коррозиядан
қорғау
Электрохимиялық
қорғау әдістері
Қоршаған
ортаның
құрамын
өзгерту

18.

Металдарды коррозиядан сақтаудың
негізгі әдістері
Қорғайтын
қаптама
қолдану
1. Металл
бұйымдарды басқа
металдармен
қаптайды (хромдау,
никельдеу және
т.б.)
2. Металл
бұйымдарды
лактайды,
сырлайды,
кіреукелейді
Коррозияға
төзімді құйма
дайындау
Машина
бөлшектерін және
тұрмыстық
нәрселерді тот
баспайтын
болаттан және
басқа коррозияға
тұрақты
құймалардан
дайындалады.
Қорғаудың
электрохимиялық
әдістері
1. Белсенді
металдан жасалған
тойтарма қолдану
2. Негізгі металл
бұйымды қорғау
үшін белсенді
металдың
тақташасына
жапсыру
3.Коррозия кезінде
пайда болған
токты, қарамақарсы бағытта
тұрақты ток
жіберіп
бейтараптайды
Орта құрамын
өзгерту
Тежегіштер қосу,
қорғаныш
қабықшалар құру

19. Қорғаныш қаптау

20.

Тоттанбайтын болат

21. Протекторлық қорғаныш

22. Деңгейлік тапсырмалар

23.

I – деңгей.
Мына жұптардағы қай металл коррозияға ұшырайды:
Al – Fe, Zn – Fe, Fe – Cu ?
II - деңгей.
FeCl
FeCl2
3
Fe O
3 4
Fe
Fe(OH)
3
III – деңгей.
Тұз қышқылы ерітіндісінде темірге мырыш жанастырылды.
Осы құбылыстың сызбанұсқасын және
реакция теңдеуін жазыңдар.
English     Русский Rules