адвокат
1.98M
Category: lawlaw

Адвокат. Обов'язки адвоката

1. адвокат

2.

Адвока́т — юрист, що надає
професійну правову допомогу громадянам
та юридичним особам шляхом реалізації
права в їх інтересах.
В Україні адвокат — фізична
особа, яка здійснює
адвокатську діяльність на
підставах та в порядку, що
передбачені Законом
України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
Адвокат є самозайнятою особою, що провадить
незалежну професійну (адвокатську) діяльність,
згідно зі ст. 14.1.226 Податкового кодексу України.

3.

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Восьмим
Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р.
в Нью-Йорку, проголошують наступні принципи щодо
адвокатів, а також щодо осіб, які здійснюють адвокатські
функції без одержання формального статусу адвоката:
Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу
до адвоката за своїм вибором для підтвердження
своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної
процедури;
Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і
працюючий механізм для реального і рівного
доступу до адвокатів усіх осіб, що проживають на
його території і підлеглих його юрисдикції;

4.

Будь-яка особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси
правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою
адвоката, котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення
таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її
боку, якщо у неї немає необхідних коштів;
Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають
забезпечити, щоб адвокати отримали відповідну освіту, підготовку і
знання як ідеалів та етичних обов'язків адвокатів, так і прав
людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним
правом;
Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії
як важливі учасники здійснення правосуддя;
Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з
виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно
захищені властями;
Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне
висловлювання, віросповідання, об'єднання в асоціації та організації;
Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації
для представництва їх інтересів, постійного навчання і
перепідготовки та підтримання їх професійного рівня.

5.

Згідно з Основними положеннями,
обов'язки адвоката щодо клієнта
мають включати:
а) консультації клієнта про
його права та обов'язки, з роз'ясненням
принципів роботи правової системи,
оскільки вони стосуються прав і
обов'язків клієнта;
б) надання допомоги клієнту будьяким законним способом та вчинення
правових дій для захисту його
інтересів;
в) надання клієнту допомоги в судах,
трибуналах та адміністративних
органах.

6.

1) Здійснення адвокатської
діяльності індивідуально;
2)Адвокатське бюро;
3)Адвокатське об’єднання ;

7.

Рада адвокатів України забезпечує ведення
Єдиного реєстру адвокатів України з метою
збирання, зберігання, обліку та надання
достовірної діяльності про чисельність і
персональний склад адвокатів, про обрані
адвокатами організаційні форми адвокатської
діяльностіІнформація, внесена до Єдиного
реєстру адвокатів України, є відкритою на
офіційному веб-сайті Національної асоціації
адвокатів України. Рада адвокатів України і
відповідні ради адвокатів регіонів надають
витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за
зверненням адвоката або іншої особи[16].
Положення про Єдиний реєстр адвокаті
України затверджене Вищою кваліфікаційною
комісією адвокатури 10 березня 2000 року.
English     Русский Rules