Презентація на тему: «Взаємопов'язані величини »
Розглянь таблицю
Розглянь таблицю
6.76M
Category: mathematicsmathematics

Взаємопов'язані величини

1. Презентація на тему: «Взаємопов'язані величини »

Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Презентація на тему:
«Взаємопов'язані величини »
Виконала:
студентка 5 курсу 2 групи ЗФН
Факультету початкового навчання
Копач Дар'я Олександрівна

2.

Тема уроку:
«Взаємопов'язані величини »
За навчальним зошитом
С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко,
3 клас, 2 частина, ст.12-17

3.

"Всього грошей
"По 4 взяти 3 рази
треба заплатити
дізнаємось дією
стільки скільки, по
множення".
4 грн. взяти 3 рази".
4 грн
4 грн
Ручка
4 грн
4 грн
Розв‘язання
4 • 3 = 12 (грн)
4
?
4
3 шт.
4

4.

4
4
8
5
10
12
24
64
5
100

5.

4 • 3 = 12
4 • 6 = 24
8 • 8 = 64
5 • 1 = 5
10 • 10 = 100
Що означає
Прочитайте
Другий множник
Що означає
значення
рівності з назвою
означає
кількість
Перший множник
перший
множник у
добутку?
компонентів.
куплених
одиниць
означає вартість
кожній рівності?
товару
одиниці товару Що означає другий
Значення
це ціна. добутку
множник у кожній
означає загальну
рівності?
вартість покупки!

6.

Товар
Величина 1
І множник
виміру
Кількість
Загальна
Добуток
величина
Ціна
ІІ множник
Кількість
Ручка
Ручка
Зошит
4
4
8
3
6
8
12
24
64
Лінійка
Маркер
5
10
1
10
5
100
Вартість
Ціна - це вартість одиниці товару.

7.

Які величини описують ситуації купівлі – продажу?

8. Розглянь таблицю

4
8
3
12
24
Якщо ціна 1 предмета збільшиться в кілька разів,
Як зміниться загальна вартість
то і загальна
вартість
покупки так само
покупки, якщо
ціна 1 предмета
збільшиться
за незмінної
збільшиться
у стільки
ж разів (за незмінної
кількості предметів?
кількості предметів)!

9. Розглянь таблицю

4
4
6
2
24
8
Якщо кількість предметів зменшиться в кілька
Як зміниться
загальна вартість
разів,
то і загальна
вартість покупки так само
покупки якщо кількість
зменшиться
у стільки
предметів зменшиться
за ж разів (за незмінної ціни 1
незмінної ціни 1 предмета?
предмета)!

10.

І множник
ІІ множник
Добуток
Ціна 1
Загальна
Кількість
альбому (грн) альбомів (шт.) вартість (грн)
10
?
30
10
30
Розв’язання
30:10=3 (шт.)
Відповідь: 3 альбома можна купити на 30 грн.
?

11.

І множник
Маса 1 ящика
(кг)
9
ІІ множник
Кількість
ящиків (шт.)
7
Добуток
Загальна маса
яблук (кг)
?
9
?
Розв’язання
9 7 = 63 (кг)
Відповідь: 63 кг яблук у 7 таких ящиках.
7

12.

І множник
ІІ множник
Місткість олії в Кількість
каністр (шт.)
1 каністрі (л)
?
5
Добуток
Загальна
місткість (л)
50
Розв’язання
50 : 5 = 10 (л)
Відповідь: 10 л олії в одній каністрі.
?
50
5

13.

І множник
ІІ множник
Довжина
Кількість
тканини для 1 халатів (шт.)
халату (м)
2
8
Добуток
Загальна
довжина
тканини (м)
?
2
?
8
Розв’язання
2 8 = 16 (м)
Відповідь: 16 м тканини витратила кравчиня.

14.

За кожною схемою усно склади та розв'яжи 4 відповідні задачі

15.

І множник
ІІ множник
Добуток
Ціна/
Довжина
Ціна
11довжина/
зошиту
Місткість
Маса
відра
шлангу
(м)
банки
(кг)(л)
(грн)
місткість/маса
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
банок
зошитів
(шт.)
відер (шт.)
(шт.)
шлангів
(шт.)
Загальна
ціна/маса/
Загальна
Загальна
Загальна
Загальна
довжина
(м)
вартість
(грн)
довжина/місткість
маса
(кг)
міскість
(л)
8
?
Розв'язання
40 : 8 = 5 (шт.)
40

16.

І множник
ІІ множник
Добуток
Ціна/
довжина/
ціна/маса/
Загальна
Кількість
Кількість
Ціна
1 1чашки
Кількість Загальна
Загальна
Довжина
Загальна
Маса
відра
Загальна
Місткість
Кількість
банок
відер (шт.)
(шт.)
міскість
(л)
вартість
(грн)
шлангу
(м)
шлангів
(шт.) довжина/місткість
довжина
(м)
(кг)(л)
місткість/маса
маса (кг)
чашок
(шт.)
(грн)
банки
?
6
Розв'язання
Розв'язання
4242: 6: 6= =
7 7 (м)
(грн)
(л)
(кг)
42

17.

І множник
ІІ множник
Добуток
Кількість
Загальна
Загальна
Ціна
1
Загальна
ціна/маса/
Довжина
Ціна/
довжина/
Маса
1
відра
Кількість
Загальна
Загальна
Місткість
Кількість
шлангів
вартість
довжина
(грн)
(м)
бублика
(грн)
відер (шт.)
шлангу
(м) бубликів
(кг)(л)
(шт.) довжина/місткість
міскість
маса (кг)
(л)
місткість/маса
банки
банок
(шт.)
(шт.)
7
3
Розв'язання
(л))))
777••7•333•=21
(грн
=21
(кг

3=21
=21
?

18.

Р. – 6 грн
Б. - ?, на 2 грн б.
6
Розвязання
6 + 2 = 8 (грн)
2
Відповідь: 8 грн ціна блокнота.
?

19.

8
Ціна 1
блокнота
(грн)
8
Кількість
блокнотів
(шт.)
7
Загальна
вартість
(грн)
?
?
8
7
Розвязання
8 • 7 = 56 (грн)
Відповідь: 56 грн треба заплатити за 7 таких
блокнотів.

20.

Р.
Б.
Ціна 1
предмета
(грн)
Кількість
предметів
(шт.)
6
?, на 2 б.
7
Загальна
вартість
(грн)
?
6
?
Розвязання
6 + 2 = 8 (грн) – ціна блокнота
8 • 7 = 56 (грн) – ціна 7 блокнотів.
Відповідь: 56 грн треба заплатити за 7 таких
блокнотів.
2
7

21.

22.

І множник
ІІ множник
Добуток
Довжина
тканини на
1 набір ( м )
Кількість
наборів
( шт. )
Загальна
довжина
тканини ( м )
3
8
?
3
?
8
Розв’язання
3 • 8 = 24 (м)
Відповідь: 24 м тканини витратила швачка
на всі набори серветок.

23.

І множник
Продуктивність
праці (шт.)
4
ІІ множник
Час роботи
(год)
Добуток
Загальний
виробіток (шт.)
2
Розв'язання
4 • 2 = 8 (шт.)
4
?
?
2
Відповідь: 8 наборів серветок швачка пошиє за 2 год.

24.

І
ІІ
множник множник Добуток
4 • 2 = 8
Продуктивність праці
Час
роботи
Загальний
виробіток
Продуктивність праці - обсяг роботи, що виконано за одиницю часу.
Продуктивність праці - величина одиниці виміру.
Загальний виробіток - це загальний обсяг роботи.
Загальний виробіток є загальною величиною.

25.

Величина
Продуктивність
одиниці
виміру
праці
Час
роботи
Кількість
Загальний
виробіток
Загальна величина
Як знайти
Як знайти
продуктивність
Як знайти час
загальний
праці?
роботи?
виробіток?

26.

ЯкЯкщо
зміниться
загальний
Якщо
продуктивність
праці збільшиться,
товиробіток
загальний
виробіток
Як зміниться
загальний
час
роботи
зменшиться,
то загальний
так
само
виробіток, якщо
так зменшиться.
само збільшиться.
виробіток, якщо час
продуктивність праці
роботи зменшиться?
збільшиться?

27.

Продуктивність
праці (стр.)
Час роботи
(год)
Загальний
виробіток (стр.)
4
?
32
4
32
Розв'язання
?
32 : 4 = 8 (год)
Відповідь: за 8 год друкарка набере 32
сторінки тексту.

28.

Продуктивність
праці ( дет. )
Час роботи
( год )
?
6
Загальний
виробіток (дет.)
?
42
42
6
Розв'язання
42 : 6 = 7 (дет.)
Відповідь: 42 деталі має виготовляти робітник, щоб
виконати роботу за 6 год.

29.

Продуктивність
праці ( м )
Час роботи
( год )
Загальний
виробіток ( м )
2
4
?
2
?
4
Розв'язання
2 • 4 = 8 (м)
Відповідь: 8 м траншеї викопає Петро Іванович за 4
год роботи.

30.

Продуктивність
праці (л)
9
Час роботи
(хв)
?
Загальний
виробіток (л)
90
9
90
?
Розв'язання
90 : 9 =10 (хв)
Відповідь: 10 хв має працювати насос, щоб викачати
90 л води.

31.

Величина одиниці виміру
Кількість
Час
Загальна величина

32.

Іноді в задачах описують ситуації, коли з одного продукту виготовляють
інший продукт – новий. Так із молока виготовляють сметану,
із зерен соняшника – олію, із нафти – бензин.
У таких задачах ситуацію теж описують взаємопов'язані величини.
Наприклад: загальна місткість молока, місткість молока на 1 кг сметани,
маса сметани; загальна маса соняшника, маса соняшника на 1 л олії,
місткість олії.
Місткість молока
на 1 кг сметани
Маса соняшника
на 1 л олії (кг)
Маса сметани (л)
Місткість олії
(л)
Загальна місткість
молока (л)
Загальна маса
соняшника

33.

Маса буряків
на 1 кг цукру
( кг )
3
Маса цукру
( кг )
8
Загальна маса
буряків
( кг )
?
3
?
Розв'язання
3 • 8 = 24 ( кг )
8
Відповідь: 24 кг цукрових буряків слід узяти для виготовлення
8 кг цукру.

34.

Місткість
нафти на 1 л
гасу ( л )
Місткіть
гасу
(л)
?
3
Загальна
місткість нафти
(л)
9
?
9
3
Розв'язання
9:3=3(л)
Відповідь: 3 л сирої нафти треба, щоб отримати 1 л
гасу.

35.

Маса томатів
на 1 л соку
(кг)
2
Місткіть соку
(л)
?
Загальна
маса томатів
( кг )
18
2
18
?
Розв'язання
18 : 2 = 9 ( л )
Відповідь: 9 л соку можна одержати з 18 кг томатів.

36.

Продуктивність
праці (дет.)
І
3
ІІ
?, на 2 б.
Час роботи
( год )
Загальний
виробіток (дет.)
4
?
Розв'язання
1) 3 + 2 = 5 (дет.) – виготовляє ІІ робітник за 1 год;
2) 5 • 4 =20 (дет.) – виготовить ІІ робітник за 4 год.
Відповідь: 20 деталей виготовить ІІ робітник за 4 год.

37.

Продуктивність
праці (дет.)
І
3
ІІ
?, на 2 б.
Час роботи
( год )
Загальний
виробіток (дет.)
4
?
Розв'язання
1) 3 + 2 = 5 (дет.) – виготовляє ІІ робітник за 1 год;
2) 20 : 5 = 4 (год) – працюватиме ІІ робітник.
Відповідь: 4 год треба працювати ІІ робітнику, щоб виготовити
20 деталей.

38.

7 • х = 80 – 31
7 • х = 49
х = 49 : 7
х=7
7 • 7 = 80 – 31
49 = 49

39.

24 : 3 + с = 50
8 + с = 50
с = 50 – 8
с = 42
24 : 3 + 42 = 50
8 + 42 = 50
50 = 50

40.

а • 10 – 12 = 88
а • 10 = 88 – 12
а • 10 = 100
а = 100 : 10
а = 10
10 • 10 – 12 = 88
100 – 12 = 88
88 = 88

41.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules