Франція
Населення
Найбільші і визначні міста
Урбанізація
Релігійний склад
Природні умови і ресурси
Рельєф
Корисні копалини
Клімат
Металургія
Флора і фауна
Особливості господарства в Франції
Особливості економіки
Енергетика
Транспорт
Вторинний і третинний сектор економіки
Легка промисловість
Харчова промисловість
Експорт та імпорт
Дякуємо за увагу !
7.26M
Category: geographygeography

Держава Франція

1. Франція

•Франція,офіційна
назва Французька Республіка
- держава на заході Європи,
республіка, що межує на
північному сході з Бельгією,
Люксембургом і Німеччиною,
на сході з Німеччиною,
Швейцарією, на південному
заході з Іспанією й Андоррою,
на південному сході з Італією
та Монако на півдні
омивається з Середземним
морем, на заході з
Атлантичним океаном.
прапор
герб

2. Населення

Франції.Чисельність
населення країни 2015 року
становила 66,553 млн осіб
(включно з заморськими
територіями), населення
метрополії — 62,814 млн осіб
(22-ге місце у світі). Чисельність
французів стабільно
збільшується, народжуваність
2015 року становила 12,38 ‰
(160-те місце у світі),
смертність — 9,16 ‰ (65-те
місце у світі), природний
приріст — 0,43 % (163-тє місце у
світі) .

3. Найбільші і визначні міста

Париж 2 249 975 осіб
Марсель 850 636 чоловік
Ліон 491 268 чоловік
Тулуза 447 340 чоловік
Ніцца 344 064 чоловік
Нант 287 845 чоловік
Страсбург 272 222 чоловік
Монпельє 264 538 чоловік
Бордо 239 399 чоловік
Лілль 227 533 чоловік

4. Урбанізація

На розміщення населення у
Франції найбільший вплив надає
урбанізація, рівень якої тут
дуже високий - 78% французів
проживають у містах.
Характерна риса урбанізації
Франції - дуже висока
концентрація населення у
великих містах і міських
агломераціях: Великий Париж 8,5 млн. чоловік, майже 20%
населення країни; Ліон, Марсель понад 1 млн. чоловік, Тулуза,
Ніцца, Страсбург, Нант, Бордо,
Сент-Етьєн. Однак в останні 2 3 десятиліття зростання
найбільших міст сповільнився
або навіть припинився.

5. Релігійний склад

Згідно з опитуванням,
проведеним у січні 2007 року,
51% французів вважають себе
католиками, 31% визначають
себе як агностики чи атеїсти,
10% заявили, що належать до
інших релігійних течій чи не
мають думки з цього приводу,
4% - мусульмани, 3% протестанти, 1% - іудеї. За
даними Le Monde, у Франції 5
мільйонів чоловік симпатизує
буддизму, але практикують
цю релігію близько 600 000
чоловік, з них 65% - дзенбуддизм. За деякими даними,
нараховується біля 400 тис.
православних.

6. Природні умови і ресурси

Тепер недостатньо забезпечена
мінеральними ресурсами для розвитку
промисловості і залежить від імпорту
сировини та енергоносіїв.
Запаси вугілля, нафти, природного газу та
руд кольорових металів незначні. Найбільші
вугільні басейни — Лільський та
Центрального масиву.
Країна забезпечена прісними водами, має
значні запаси гідроенергетичних ресурсів
альпійських річок, морських припливів.
Ліси займають 25% території Франції. За
рахунок власних ресурсів вона не тільки
забезпечує себе деревиною, а й навіть
експортує її.
Ґрунти переважають: карбонатні, бурі
лісові, чорноземи. Тобто країна багата на
земельні ресурси для розвитку сільського
господарства

7. Рельєф

Тектоніка і рельєф. Велика
частина
території Франції належить
до області герцинської
складчастості.
Представлені три різних
типи рельєфу - гори, плато і
рівнини. Особливості будови
поверхні країни є такими, що
наявність кількох піднесених
територій не є перешкодою
для зв'язків між рівнинами.
Піренеї, Альпи і Юра - гори
альпійської системи.
Центральний масив,
Арморіканскій масив, Вогези і
Арденни - зруйновані залишки
древніх герцинських гір.

8. Корисні копалини

Надра Франції багаті
різноманітними корисними
копалинами. Серед країн
Західної Європи Франція займає
провідне місце за запасами
урану, зал. руди, літію, ніобію,
танталу. Розвідані значні
запаси бокситів, золота, олова,
флюориту, бариту,
талькНайбільше в країні газове
родов. - Лак (запаси 250 млрд м3)
у Аквітанському басейні.
Найбільше нафтове родовище –
Парантіс (Аквітанський басейн,
запаси 20 млн т). Найбільше
родовище Англо-Паризького
басейну – Шонуа (8,5 млн т).у
тощо. Довгополуменеве і
газове вугілля складає 51 %
загальних запасів кам. вугілля,
жирне вугілля – 38%.

9. Клімат

Франція лежить у помірних широтах і є єдиною
європейською країною, яка зонах: атлантична
(на заході), континентальна (в центрі та на
сході), альпійська і середземноморська (на півдні
розташована в чотирьох кліматичних
широтах).
Взимку тут тепло (середня температура січня
+7 ° С), але літо прохолодне, похмуре (у липні +17
° С). У східних районах країни
домінує континентальний клімат: тут річна
амплітуда середньомісячних температур
досягає 20 ° С. Рівнини на південному узбережжі
мають приємний середземноморський клімат:
морози тут вкрай рідкісні, проливні дощі
навесні й восени хоч і сильні, але короткочасні, а
влітку дощів практично не буває.

10. Металургія

Чорних металів
Чорна металургія Франції перебуває у
стані депресії, потужності
металургійних заводів
використовуються на 60%.
Найбільший у Західній Європі
Лотаринзький залізорудний басейн
нині став економічно невигідним як
через умови залягання руди, так і через
її якість і технологію збагачення. Чорна
металургія орієнтується на імпортну
сировину та паливо.

11.

Руди кольорових
металів
Кольорова металургія - важлива
галузь економіки країни. Особливо
розвинуті алюмінієва та свинцевоцинкова галузі: видобуток бокситу
складає 1,3 млн. т, що дає змогу
виплавляти понад 300 тис. т сирого
алюмінію, свинцю виробляють
також біля 300 тис.т, що виводить
Францію на 5-е місце в світі.
Найбільш розвинена галузь у
департаментах Вар і Еро. Лідером
французької кольорової металургії є
державна компанія "Пешіне", на
частку якої припадає 93,2% усього
виробленого в країні алюмінію
(загальний щорічний обсяг
виробництва алюмінію компанією
біля - 600 тис. т). та біля 75%
експортних продажів галузі).

12. Флора і фауна

У Франції збереглися лише незначні залишки колись величних лісів,
які покривали рівнини та низькі гори. В наш час більша частина
рівнин розорана, а лісам залишені території з біднішими
ґрунтами.Найсвоєрідніша рослинність середземноморського
узбережжя, де можуть рости лише рослини, що переносять
тривалу літню посуху. Замість лісів тут ростуть ізольовані
невисокі дерева і чагарники, між якими зустрічаються виходи
корінних порід
Тваринний світ Франції сильно збіднів під впливом господарської
діяльності людини. Проте тут дика фауна збереглася краще, ніж у
сусідніх країнах. Зустрічаються середньоєвропейські,
середземноморські та альпійські види тварин, особливо багато їх у
заповідниках і національних парках.
З хижих ссавців на території Франції
поширені лисиця, борсук, видра, а на півдні — генета. З гризунів
характерні вивірки, щурі та миші. У південних районах
багато кажанів. Місцями збереглися зайці.

13. Особливості господарства в Франції

Після другої світової війни в
економіці Франції сталися великі зміни
значною мірою завдяки цілеспрямованій
державній політиці. У 60—70-х роках за
темпами економічного розвитку Францію
випереджала тільки Японія.
Господарство було модернізоване на новій
технічній основі, його структура стала
сучасною, а конкурентоспроможність
високою. У Західній Європі
промисловість Франції поступається лише
німецькій. У Франції розвинені всі галузі
господарства
Держава визначає пріорітетні напрямки і
планує їх розвиток. Для країни характерна
висока концентрація виробництва. Дрібні та
середні підприємства зберігають найбільш
значні позиції в металообробної
промисловості та в галузях загального
машинобудування, верстатобудуванні,
текстильної та швейної промисловості.

14. Особливості економіки

Франція — одна з найбільших економічно
розвинених країн світу; в ній зайнято 4,2 млн
чол., тобто 18,6% всіх трудових ресурсів
країни. Франція займає 4-е місце у світі з
експорту промислових товарів. У формуванні
валового внутрішнього продукту (ВВП) Франції
домінує сфера послуг. Велику роль відіграють
надходження від зовнішньої торгівлі і туризму
Франція — один з найбільших у світі виробників
хімічної і нафтохімічної продукції (у тому числі
каустичної соди, синтетичного каучуку,
пластмас, мінеральних добрив, фармацевтики
і інш.), чорних і кольорових (алюміній, свинець і
цинк) металів. Великою популярністю на
світовому ринку користуються французький
одяг, взуття, ювелірні вироби, парфуми і
косметика, коньяки, сири (виробляється
близько 400 бсягом промислової продукції
Франція ділить з Італією 4-е місце у світі (після
США,Японії і Німеччини). У 1997 обробна
промисловість сортів).

15. Енергетика

Франція займає 2-е місце у світі
(після США) по використанню
атомної енергії. У 1997 на частку
АЕС Франції припадало 91% всієї
виробленої електроенергії. Власний
видобуток вугілля, нафти і газу
покриває всього 2% суми споживання
первинної енергії у Франції. В той же
час Mining Annual Review
2002 повідомляє, що частка АЕС у
2001 р склала тільки 50%, що може
бути пояснено обережнішим
ставленням до ядерної
відновлювальної енергетики,після
Чорнобильської катастрофи.
Зростає галузь вітроенергетики.

16. Транспорт

Розвинені всі види сучасного
транспорту. Головні морські порти —
Марсель, Гавр, Дюнкерк, Руан, Нант, С
ен-Назер, Бордо. Транспортна мережа
має радіальну конфігурацію з єдиним
центром — Парижем. Франція посідає
одне з перших місць у світі за довжиною
автошляхів і величиною автопарку.
Найважливіша автострада — ЛілльПариж-Ліон-Марсель. Головні водні
магістралі — Сена (яка через Оазу
і Північний канал пов'язана з Північним
районом, а через Марну і канал МарнаРейн — з Лотарингією та Ельзасом) і
каналізована р. Мозель (шлях для
експорту лотаринзької руди і металу, а
також імпорту вугілля і коксу); на ці
шляхи припадає понад 4/5 перевезень.

17. Вторинний і третинний сектор економіки

Франція є найбільшим у світі експортером електроенергії та
забезпечує власну економіку недорогою продукцією (хоча й
залежить від імпорту нафти та природного газу). Це дозволяє
успішно розвивати енергоємні виробництва, наприклад
кольорову металургію. Її провідний напрямок у Франції —
алюмінієва промисловість (460 тис. т металу на рік — друге
місце у Європі після Норвегії). Зараз це виробництво у зв’язку з
переорієнтацією на імпортну сировину поступово зміщується до
узбережжя.
Особливе місце серед послуг посідає туризм. У ньому зайнято
близько 1 млн французів, що становить майже 5% зайнятості в
третинному секторі, і припадає близько 7% ВВП .Франція є однією
з найбільш відвідуваних країн у світі тільки Собор Парижської
Богоматері відвідують понад 10 млн туристів на рік.

18. Легка промисловість

здавна займала
значне місце у структурі французької
економіки, яка наразі, проте,
перебуває у стані занепаду та
розвивається на імпортованій
сировині. Підприємства текстильної
промисловості розміщені в трьох
основних районах: Північ Франції
(вовняна, лляна, бавовнопрядильна,
джутова галузі), Вогези та Ельзас
(бавовняна промисловість), Ліон
(виробництво синтетичних волокон і
тканин). Центрами трикотажної
промисловості є Париж, Труа, Рубе.
Париж історично вважається
центром високої моди (статус
"світового законодавця мод"). У галузі
зайнято понад 300 тис.осіб.

19. Харчова промисловість

Франції
налічує близько 4 тис.
підприємств, з них 3,5% припадає
на долю великих, а 14,6% середніх підприємств, які
розміщуються переважно у
невеликих містах та сільській
місцевості. Велику роль у цій
галузі відіграють виробничі
кооперативи. Найбільшою
харчосмакової компанією є БСН,
яка за величиною продажів
входить у 20-ку провідних
промислових компаній Франції.
Виробляється понад 70 млн.т
м'яса, 5 млн.т цукру, 500 тис.т
масла, 5,5 млн.т вина тощо.

20. Експорт та імпорт

Країна є великим експортером як
промислової, так і сільськогосподарської
продукції. За обсягом експорту й
імпорту Франція займає четверте місце
у світі після США, Німеччини і Японії.
У структурі експорту домінує продукція
хімічної промисловості - 27%,
устаткування - 25%, автомобілі - 15%,
сільськогосподарські товари і
продовольство - до 20%, інші споживчі
товари - 15%. У імпорті переважає
промислова сировина - до 30%,
промислове устаткування - 25%,
споживчі товари - біля 17%, продукція
транспортного машинобудування,
зокрема автомобілі - 10%, паливноенергетичні ресурси - біля 10%.

21. Дякуємо за увагу !

Презентацію
підготували
Віняр Анастасія
та Сенчишин
Вікторія
English     Русский Rules