Мәліметтердің элементар типтері (32 битке дейін)
Мәліметтердің элементар типтері
Мәліметтердің элементар типтері
Мәліметтердің күрделі типтері (32 биттен артық)
Пайдаланушымен анықталған мәліметтер типтері (32 биттен артық)
310.94K
Category: programmingprogramming

Мәліметтер типі және адрестеу түрлері

1.

5 – дәріс
Мәліметтер типі және адрестеу түрлері

2.

Мәліметтер типі
Мәліметтердің
элементар
типтері
Мәліметтердің
күрделі типтері
Пайдаланушым
ен анықталған
мәліметтер
типі

3. Мәліметтердің элементар типтері (32 битке дейін)

а) мәліметтердің биттік типтері
Бит (BOOL)
Байт (BYTE)
Сөз (WORD)
Қос сөз (DWORD)
Char

4. Мәліметтердің элементар типтері

б) мәліметтердің математикалық типтері
INT (Бүтін сан)
DINT (Қос бүтін сан)
REAL (Заттық)

5. Мәліметтердің элементар типтері

в) мәліметтердің уақыттық типтері
S5TIME
DATE (Күні)
TIME (Уақыт)
TIME_OF_DAY (Тәулік уақыты)

6.

7. Мәліметтердің күрделі типтері (32 биттен артық)

DATE_AND_TIME
STRING
ARRAY
STRUCT

8. Пайдаланушымен анықталған мәліметтер типтері (32 биттен артық)

User date type (UDT)

9.

Адрестеу түрлері
Тура адрестеу
- абсолютті адрестеу
- символды адрестеу
Жанама адрестеу

10.

Step 7 тілінде қолданылатын адрестеу түрлері
Адрестеу түрлері
Тура адрестеу
Абсолютті
Жанама адрестеу
Символдық
16 битті нұсқағыш
Жады арқылы адрестеу
32 битті ішкі аймақтық
нұсқағыш
Регистрлік адрестеу
32 битті ішкі
аймақтық нұсқағыш
32 битті аймақ
аралық нұсқағыш

11.

Жады аймағындағы мәліметтерді белгілеу
Кірістер жадысы – I
Бит
Байт
Сөз
Қос сөз
I[байт адресі].[бит адресі]
I0.1
I[ұзындығы (В)][байт бастапқы адресі] IB4
I[ұзындығы (W)][байт бастапқы адресі] IW4
I[ұзындығы (D)][байт бастапқы адресі] ID4

12.

Шығыстар жадысы – Q
Бит
Байт
Сөз
Қос сөз
Q[байт адресі].[бит адресі]
Q0.1
Q[ұзындығы (В)][байт бастапқы адресі] QB4
Q[ұзындығы (W)][байт бастапқы адресі] QW4
Q[ұзындығы (D)][байт бастапқы адресі] QD4

13.

Айнымалылар жадысының жадысы – V
Бит
Байт
Сөз
Қос сөз
V[байт адресі].[бит адресі]
V10.2
V[ұзындығы (В)][байт бастапқы адресі] VB100
V[ұзындығы (W)][байт бастапқы адресі] VW200
V[ұзындығы (D)][байт бастапқы адресі] VD200

14.

Меркерлік жады – М
Бит
Байт
Сөз
Қос сөз
М[байт адресі].[бит адресі]
М10.2
М[ұзындығы (В)][байт бастапқы адресі] МB100
М[ұзындығы (W)][байт бастапқы адресі] МW200
М[ұзындығы (D)][байт бастапқы адресі] МD200

15.

Таймерлер жадысы аймағы
Cанауыштар жадысы аймағы
Т37
С5

16.

17.

Тәжірибелік тапсырмалар
English     Русский Rules