Система місцевого самоврядування
9.94M
Category: lawlaw

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

1.

2.

Премє'р-міністр України,
- 1-й віцепремє'р-міністр,
- віцепремє'р-міністри,
- міністри.
-
Кабінет міністрів України
Центральні
Державні комітети та інші
центральні органи виконавчої
влади, статус яких
прирівнюється до Державного
комітету України
архівів України,
- з будівництва та
архітектури,
- по земельних ресурсах,
- зв'язку та інформатизації
України,
- з енергозбереження ...
-
Центральні органи
виконавчої влади із
спеціальним статусом
Органи
виконавчої
влади України
Антимонопольний комітет
України,
- Державна податкова
адміністрація України,
- Державна митна служба
України,
- Пенсійний фонд ....
-
- Обласні державні
адміністрації,
- державні адмінстрації м.
Києва та Севастополя
Місцеві
- Районні
державні
адміністрації

3.

Орган виконавчої влади,
відповідальний за
інформаційну політику в
державі (зокрема, за
мовну політику,
видавничу справу,
захист суспільної
моралі, доступ до
публічної інформації).
Голова Держкомтелерадіо
України О.І. НАЛИВАЙКО

4.

У 2010 році Указом Президента України Державний
комітет архівів України був реорганізований у
Державну архівну службу України
•Голова: БАРАНОВА Тетяна Іванівна
Державний архів Тернопільської
області м. Тернопіль,
вул.Сагайдачного, 14.

5.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Сьогодні – це Державна архітектурнобудівельна інспекція України
Указом Президента
Голова Державної архітектурноУкраїни
будівельної інспекції України
від 20 серпня 2002 року Кудрявцев Олексій
ПОЛОЖЕННЯ
Віталійович
про Державний комітет України
з будівництва та архітектури
1. Державний комітет України з
будівництва та архітектури
(Держбуд України) є центральним
органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів
України.
Держбуд України є спеціально
уповноваженим органом з питань
будівництва, містобудування та архітектури.

6.

-03151 м.Київ; вул. Народного ополчення, 3
Забезпечує реалізацію державної політики у
сфері земельних відносин
Мартинюк Максим Петрович Голова Державної служби України з
питань геодезії, картографії та
кадастру

7.

утворене 4 червня 2014 шляхом перейменування
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Украї́ни —
центральний орган виконавчої влади.
Риженко Олександр Володимирович
Україна, 01601, Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 16
Голова Держагентства з питань електронного
урядування

8.

Нині – це Державне
агентство з енергоефективності та
енергозбереження України входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива
Сергій Дмитрович Савчук—
голова Державного
агентства з
енергоефективності та
енергозбереження України
(з 20 серпня 2014).
Київ, Музейний пров., 12

9.

Державний орган із спеціальним статусом,
метою діяльності якого є забезпечення
з 25.05.2015
державного захисту конкуренції у ТЕРЕНТЬЄВ
ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
підприємницькій діяльності
Антимонопольний комітет України відповідно до
статті 3 Закону України «Про Антимонопольний
комітет України» виконує такі завдання:
здійснює державний контроль за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції на
засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом
та пріоритету прав споживачів, запобігає, виявляє і
припиняє порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
контролює за концентраціє, узгоджує дії суб'єктів
господарювання та регулює ціни (тарифи) на товари, що
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних
монополій;
сприяє розвитку добросовісної конкуренції;
здійснює методичне забезпечення застосування
законодавства про захист економічної конкуренції;
здійснення контролю щодо створення конкурентного
середовища та захисту конкуренції у сфері державних
закупівель
Голова
Антимонопольного
комітету України
м.Київ, вул.
Урицького, 45
Наприклад:
27.06.13 | оштрафовано ПАТ
"Галичина" за недобросовісну
конкуренцію у вигляді поширення
інформації, що вводить в оману
Тернопільське обласне територіальне
відділення Комітету оштрафувало на
68 тис. грн. ПАТ "Галичина" за
недобросовісну конкуренцію у вигляді
поширення інформації, що вводить в
оману.

10.

Міністерство доходів і зборів
України з існувало з 24 грудня 2012 року по 1 березня 2014
року. Керував ним Олександр Клименко.
Центральний орган виконавчої влади, що
очолює систему органів державної
податкової служби України.
На засіданні КМУ 27 травня 2014 ліквідовано
Міндоходів і перейменовано на
Державну фіскальну службу
НАСІРОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
Голова Державної фіскальної служби України
З 5 травня 2015р.

11.

центральний орган виконавчої влади, що здійснює
керівництво та управління солідарною системою
м.Київ - 14,
загальнообов'язкового
державного
пенсійного
вул.Бастіонна, 9
страхування, провадить збір, акумуляцію та облік
страхових внесків, призначає пенсії та готує документи
для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі
фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання,
інших соціальних виплат, які згідно із законодавством
здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду
України, здійснює контроль за цільовим використанням
коштів Пенсійного фонду України.
ЗАРУДНИЙ ОЛЕКСІЙ
БОРИСОВИЧ –
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
На посаді з 17 березня
2015

12. Система місцевого самоврядування

Територіальна громада
(округа)
Сільська, селищна,
міська рада
Сільський, селищний,
міський голова
Виконавчі органи сільської, селищної,
міської ради
Районні та обласні ради і
їхні виконавчі органи

13.

14.

15.

16.

.
ОДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
— області, а також реалізує повноваження, делеговані їй
відповідною обласною радою.
Обласні та районні ради:
-затверджують програми соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних областей і районів та
контролюють їх виконання;
-затверджують районні й обласні бюджети та контролюють їх
виконання; вирішують у межах, визначених законом, питання
адміністративно-територіального устрою;
-вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої
компетенції.

17.

18.

Олег Мирославович
Сиротюк
Голова Тернопільської
обласної державної
адміністрації
Час на посаді:
З 2 березня 2014
Міський голова міста Тернопіль
НАДАЛ Сергій Віталійович
На посаді з 30 листопада 2010
Хомінець Василь
Петрович
Голова
Тернопільської
обласної ради
Нині на посаді
На посаді з 31
жовтня 2013
Попередник Олексій
Кайда
English     Русский Rules