ХРИСТИАН ДІНІ
ПАЙДА БОЛУЫ
Христиан дінінің негізгі бағыттары. Православие діні.
Христиан діні әдебиеті негізгі төрт жанрдан тұрады:
Христиандық - атауын өзінің шәкірттерімен бірге діннің негізін қалаган Иисус Христос есімінен алады.
ДІННЕРДІҢ ТАРАЛУЫ
АРХАНГЕЛДЕР
архангел
Люцифер МЕН михаил
Христиандық
3.19M
Category: religionreligion

Христиан діні. Тарихы және мәдениеті

1. ХРИСТИАН ДІНІ

ТАРИХЫ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТІ

2. ПАЙДА БОЛУЫ

Христиан дінінің пайда болуы. Христиан діні біздің дәуіріміздің 1ғасырының екінші жартысында Кіші Азияда пайда болды. Оның шығу
және жылдам таралу себебін анықтау үшін сол кездегі жағдайларға
тоқталуымыз керек Шындығында христиан діні Шығыс халықтарының
діни ғана емес, философиялық түсініктерін де қабылдады.
Христианшылдықтың идеялық төркіні, біріншіден, әр түрлі шығыс
діндерінің мифологиясы, екіншіден, ежелгі дүниедегі арнайы
философиялық ұғымдар еді. Шығыс діни жүйесінде христиандарға
үлкен ықпал еткен иудаизм – еврейлердің ежелгі монотеистік діні.

3. Христиан дінінің негізгі бағыттары. Православие діні.

ХРИСТИАН ДІНІНІҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.
ПРАВОСЛАВИЕ ДІНІ.
1. Православие дінінің
ерекшелігі және ондағы басты
шіркеулер
2. Православие дініндегі
ғибадат ету ерекшеліктері.
3. Орыс православие шіркеуі
және оның тарихы.

4. Христиан діні әдебиеті негізгі төрт жанрдан тұрады:

ХРИСТИАН ДІНІ
ӘДЕБИЕТІ НЕГІЗГІ ТӨРТ
ЖАНРДАН ТҰРАДЫ:
1. Інжілдер (Матфей, Марк,
Лука, Ионн);
2. апостолдардың арнаулы
хаттары;
3. Христос шәкірттерінің
істері туралы жазбалар;
4. ақыр заман туралы өсиет.

5. Христиандық - атауын өзінің шәкірттерімен бірге діннің негізін қалаган Иисус Христос есімінен алады.

Х РИ С Т И А Н Д Ы Қ - АТАУ Ы Н Ө З І Н І Ң
ШӘКІРТТЕРІМЕН БІРГЕ ДІННІҢ НЕГІЗІН
Қ А Л А ГА Н И И С У С Х Р И С Т О С Е С І М І Н Е Н А Л А Д Ы .

6. ДІННЕРДІҢ ТАРАЛУЫ

Таралуы
Христиандық
Ислам
Буддизм
Атеизм

7.

8. АРХАНГЕЛДЕР

ЛЮЦЕФЕР
МИХАИЛ

9. архангел

АРХАНГЕЛ
Арха́нгел (др.-греч. Ἀρχάγγελος от др.-греч. ἀρχι- —
«главный, старший» + др.-греч. ἄγγελος — «вестник, посланец,
ангел») — в христианском вероучении одна из высших
категорий (чинов) ангелов. В системе ангельской иерархии
Псевдо-Дионисия Ареопагита это восьмой из девяти чинов
ангельских. В канонических книгах Библии архангелом
непосредственно назван только лишь Михаил (Послание
Иуды:9), но, согласно традициям Церкви, архангелов восемь.

10. Люцифер МЕН михаил

ЛЮЦИФЕР МЕН МИХАИЛ

11. Христиандық

ХРИСТИАНДЫҚ
атауын өзінің шәкірттерімен бірге діннің негізін қалаган Иисус Христос
есімінен алады. Христиандық дін ілімі Қасиетті Жазу - Көне және Жаңа
Өсиеттерге негізделген. Христиандық б.д.д. I ғ. Рим империясының
қүрамында шиеленіскен экономикалық, саяси, қоғамдық-психологиялық,
әлеуметгік және этникалық теңсіздік жағдайында, езгіде болған
Палестинада пайда болды. Мұнымен радикалды-антиримдік көңіл-күйлер
және империялық құдіреттілікке қарсы наразылықтар байланысты. ӀӀ-ӀӀӀ ғғ.
христиандық қауымдастықтарда сенаторлық және әскери салт аттылар
атағы пайда бола бастады. Қауымдастықта ақсүйек және білімді
адамдардың болуы радикализмді жойып, римдік билікпен бітісуге әкелді.
English     Русский Rules